Podstatné mená od a po zed - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená od a po zed

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenský jazyk ·
Tags: určovaniepodstatnémená
Podstatné mená


 
Nazývame ich aj substantíva, a pomenúvajú osoby, veci, vlastnosti a deje.

 
Určujeme pri nich:

 
1.       Pomenovanie slovného druhu – podstatné meno

 
2.       Základný tvar ( neurčitok jednotného čísla)

 
3.       Rod – mužský, stredný, ženský

 
4.       Číslo – singulár ( jednotné číslo), plurál ( množné číslo)

 
5.       Pád N – nominatív ( kto ? čo ?), G – genitív( koho ? čo?), D – datív ( komu? čomu?), A – akuzatív( koho? čo?), L – lokál ( kom? Čom ?), I – inštrumentál( kým ? čím ?)

 
6.       Vzor- mužský rod- životné: chlap, hrdina, kuli; neživotné: dub, stroj,;
 
ženský – slová končiace na samohlásku: žena, ulica; slová končiace na spoluhlásku: dlaň, kosť;  
 
stredný rod – mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

 
7.       Konkrétne( hmotné), abstraktné ( nehmotné)

 
8.       Vlastné, všeobecné

 
9.       Iba v mužskom rode – životné a neživotné

 
10.    Ohybný slovný druh, neohybný slovný druh

 
11.   Má vetnočlenskú platnosť, nemá vetnočlenskú platnosť
 


Mesačné príspevky
Oblaky
maturita výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá doučovanie angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá metódy výučby Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad Slovak grammar prekladateľstvo vetná skladba metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika Slovak nouns slovak for foreigners, time Slovak cases Typy angličtiny english for travelling Skúšky z jazyka slohové útvary Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas Vetná skladba Business English reparát slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia anglická konverzácia slovenská literatúra anglická gramatika Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk obchodná angličtina Slovak sentences English for everyday life Specialized English výučba, doučovanie English grammar angličtina pre lekárov slovné spojenia metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners angličtina Slovak dialogues Slovak tenses Slovak questions teória literatúry Slovak for foreigners gramatika Slovenská literatúra anglické časy význam slov Druhy viet anglické skratky priama metóda Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá učenie sa Slovak dialogue Anglické frázy verbs with prepositions prídavné mená rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium anglická výslovnosť Metódy výučby význam slov a ich použite Slovak conversation Slovenský jazyk Doučovanie English in use Medical Slovak
Návrat na obsah