Podstatné mená od a po zed - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená od a po zed

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenský jazyk ·
Tags: určovaniepodstatnémená
Podstatné mená


 
Nazývame ich aj substantíva, a pomenúvajú osoby, veci, vlastnosti a deje.

 
Určujeme pri nich:

 
1.       Pomenovanie slovného druhu – podstatné meno

 
2.       Základný tvar ( neurčitok jednotného čísla)

 
3.       Rod – mužský, stredný, ženský

 
4.       Číslo – singulár ( jednotné číslo), plurál ( množné číslo)

 
5.       Pád N – nominatív ( kto ? čo ?), G – genitív( koho ? čo?), D – datív ( komu? čomu?), A – akuzatív( koho? čo?), L – lokál ( kom? Čom ?), I – inštrumentál( kým ? čím ?)

 
6.       Vzor- mužský rod- životné: chlap, hrdina, kuli; neživotné: dub, stroj,;
 
ženský – slová končiace na samohlásku: žena, ulica; slová končiace na spoluhlásku: dlaň, kosť;  
 
stredný rod – mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

 
7.       Konkrétne( hmotné), abstraktné ( nehmotné)

 
8.       Vlastné, všeobecné

 
9.       Iba v mužskom rode – životné a neživotné

 
10.    Ohybný slovný druh, neohybný slovný druh

 
11.   Má vetnočlenskú platnosť, nemá vetnočlenskú platnosť
 


Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba metódy výučby Metódy výučby anglická výslovnosť gramatika metódy, vzdelávanie, english for travelling slovak for foreigners, time maturita anglická gramatika Jednoduchá veta Doučovanie Súdny preklad prekladateľstvo Slovenská literatúra angličtina pre lekárov slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar Slovenský jazyk Vetná skladba Slovak questions Druhy viet slovenská gramatika frázové slovesá angličtina Anglické zámená slohové útvary Gerundium anglicko - slovenská konverzácia doučovanie učenie sa slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika metódy výučby, jazyky Slovak conversation angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite verbs with prepositions Business English prídavné mená Specialized English anglické časy reparát teória literatúry Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie Slovak cases Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky English for everyday life pohovor v angličtine anglické opozitá význam slov slovné spojenia Slovak nouns obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak priama metóda Slovak tenses rečnícky štýl anglická konverzácia English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar Typy angličtiny Slovak for foreigners Anglické frázy
Návrat na obsah