Poznáte anglické idiómy ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické idiómy ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinaidiómy
Anglické idiómy

 
Každý jazyk má svoje idiómy, teda slovné spojenia, ktoré niečo znamenajú pre príslušníkov daného národa a pre ľudí, ktorí sa ich jazyk učia ak by to chceli preložiť, tak by to určite nevedeli len tak od slova doslova. Dnes sa pozrieme na zopár idiómov. Bude mať vždy anglický idióm s ním preklad a vetu s týmto idiómom.


 
To be Greek to someone – byť pre niekoho nepochopiteľné

 
The English language is Greek to me.  Angličtina je pre mňa španielska dedina.


 
The best things in life are free – najlepšie veci v živote sú zadarmo.

 
The bank robber is sitting on the beach and thinking the best things in life are free.

 
Bankový lupič sedí na pláži a rozmýšľa o tom, že najlepšie veci sú zadarmo.


 
Love at first sight – láska na prvý pohľad.

 
With James and whisky, it was loveat first sight.

 
James a whisky, to bola láska na prvý pohľad.


 
Your other half – vaša druhá polovička

 
Bob´s other  half always drinks a lot of halves.

 
Bobova druhá polovička vždy vypije veľa pollitrákov.


 
Bring the house down – veľmi úspešný výkon.

 
The new opera  brought  the house down at the theatre.

 
Nová opera mala v divadle obrovský úspech.


 
Not enough room to swing a cat – obmedzený priestor

 
There isn´t  room to swing a cat in the new vegetarian restaurant.

 
V tej novej vegetariánskej reštaurácií sa nedá pohnúť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá prídavné mená Slovak tenses učenie sa vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners rečnícky štýl frázové slovesá Súdny preklad teória literatúry Slovak nouns Slovak dialogue Slovenská literatúra doučovanie význam slov a ich použite Anglická gramatika anglická výslovnosť Doučovanie Slovak dialogues angličtina pre obchod Jednoduchá veta anglická gramatika slovné spojenia priama metóda pohovor v angličtine Anglické frázy gramatika tipy ako sa učiť jazyk význam slov Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika Anglické zámená english for travelling Vetná skladba metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie maturita English grammar Specialized English anglické skratky Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka English for everyday life Slovak cases angličtina anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo slovak for foreigners, time Business English reparát verbs with prepositions Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners metódy výučby Slovak sentences Gerundium Slovak conversation Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas anglické časy anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa English in use Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions slovenská literatúra Slovak grammar angličtina pre lekárov Druhy viet slohové útvary
Návrat na obsah