Poznáte anglické idiómy ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické idiómy ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinaidiómy
Anglické idiómy

 
Každý jazyk má svoje idiómy, teda slovné spojenia, ktoré niečo znamenajú pre príslušníkov daného národa a pre ľudí, ktorí sa ich jazyk učia ak by to chceli preložiť, tak by to určite nevedeli len tak od slova doslova. Dnes sa pozrieme na zopár idiómov. Bude mať vždy anglický idióm s ním preklad a vetu s týmto idiómom.


 
To be Greek to someone – byť pre niekoho nepochopiteľné

 
The English language is Greek to me.  Angličtina je pre mňa španielska dedina.


 
The best things in life are free – najlepšie veci v živote sú zadarmo.

 
The bank robber is sitting on the beach and thinking the best things in life are free.

 
Bankový lupič sedí na pláži a rozmýšľa o tom, že najlepšie veci sú zadarmo.


 
Love at first sight – láska na prvý pohľad.

 
With James and whisky, it was loveat first sight.

 
James a whisky, to bola láska na prvý pohľad.


 
Your other half – vaša druhá polovička

 
Bob´s other  half always drinks a lot of halves.

 
Bobova druhá polovička vždy vypije veľa pollitrákov.


 
Bring the house down – veľmi úspešný výkon.

 
The new opera  brought  the house down at the theatre.

 
Nová opera mala v divadle obrovský úspech.


 
Not enough room to swing a cat – obmedzený priestor

 
There isn´t  room to swing a cat in the new vegetarian restaurant.

 
V tej novej vegetariánskej reštaurácií sa nedá pohnúť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Doučovanie Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika Slovak dialogue Slovak sentences metódy výučby, jazyky Druhy viet reparát anglická konverzácia English for everyday life Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie teória literatúry Anglické slovesá slovenská gramatika výučba, doučovanie Slovak for foreigners english for travelling Slovak cases Metódy výučby Slovak questions výučba, učenie sa, anketa učenie sa verbs with prepositions anglické časy angličtina pre lekárov Vetná skladba angličtina pre obchod Slovak grammar Medical Slovak Anglické frázy Skúšky z jazyka Specialized English slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia prekladateľstvo Súdny preklad Predminulý priebehový čas metódy výučby anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Business English slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia rečnícky štýl Slovak tenses Anglické zámená Slovenský jazyk gramatika Slovak nouns Gerundium English in use Slovak conversation význam slov a ich použite význam slov pohovor v angličtine doučovanie anglické opozitá slovak for foreigners, time vetná skladba Typy angličtiny Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, priama metóda obchodná angličtina anglická gramatika Anglické prídavné mená slovenská literatúra English grammar anglické skratky Jednoduchá veta angličtina frázové slovesá prídavné mená maturita Slovenská literatúra
Návrat na obsah