Poznáte anglické idiómy ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické idiómy ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinaidiómy
Anglické idiómy

 
Každý jazyk má svoje idiómy, teda slovné spojenia, ktoré niečo znamenajú pre príslušníkov daného národa a pre ľudí, ktorí sa ich jazyk učia ak by to chceli preložiť, tak by to určite nevedeli len tak od slova doslova. Dnes sa pozrieme na zopár idiómov. Bude mať vždy anglický idióm s ním preklad a vetu s týmto idiómom.


 
To be Greek to someone – byť pre niekoho nepochopiteľné

 
The English language is Greek to me.  Angličtina je pre mňa španielska dedina.


 
The best things in life are free – najlepšie veci v živote sú zadarmo.

 
The bank robber is sitting on the beach and thinking the best things in life are free.

 
Bankový lupič sedí na pláži a rozmýšľa o tom, že najlepšie veci sú zadarmo.


 
Love at first sight – láska na prvý pohľad.

 
With James and whisky, it was loveat first sight.

 
James a whisky, to bola láska na prvý pohľad.


 
Your other half – vaša druhá polovička

 
Bob´s other  half always drinks a lot of halves.

 
Bobova druhá polovička vždy vypije veľa pollitrákov.


 
Bring the house down – veľmi úspešný výkon.

 
The new opera  brought  the house down at the theatre.

 
Nová opera mala v divadle obrovský úspech.


 
Not enough room to swing a cat – obmedzený priestor

 
There isn´t  room to swing a cat in the new vegetarian restaurant.

 
V tej novej vegetariánskej reštaurácií sa nedá pohnúť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue priama metóda Motivácia Specialized English Slovak sentences Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa anglická gramatika Business English Súdny preklad Slovak for foreigners Slovenská literatúra Anglické zámená obchodná angličtina angličtina pre lekárov Slovak word formation metódy výučby, jazyky Anglické slovesá doučovanie výučba, doučovanie English in use slovenská literatúra anglická výslovnosť učenie sa English grammar Vetná skladba Slovak dialogues Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie prídavné mená Anglické frazálne slovesá Slovak tenses slovak for foreigners, time English for everyday life slovenská gramatika english for travelling metódy výučby frázové slovesá anglická konverzácia Anglické frázové slovesá angličtina maturita pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika Slovak vocabulary Jednoduchá veta Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá Skúšky z jazyka verbs with prepositions gramatika Slovak cases metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners Slovenský jazyk Gerundium prekladateľstvo vetná skladba Predminulý priebehový čas Anglické prídavné mená Medical Slovak teória literatúry význam slov a ich použite Doučovanie význam slov slovné spojenia Slovak questions anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika slohové útvary Typy angličtiny Slovak nouns rečnícky štýl Druhy viet Slovak grammar reparát anglické časy
Návrat na obsah