Poznáte anglické idiómy ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické idiómy ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinaidiómy
Anglické idiómy

 
Každý jazyk má svoje idiómy, teda slovné spojenia, ktoré niečo znamenajú pre príslušníkov daného národa a pre ľudí, ktorí sa ich jazyk učia ak by to chceli preložiť, tak by to určite nevedeli len tak od slova doslova. Dnes sa pozrieme na zopár idiómov. Bude mať vždy anglický idióm s ním preklad a vetu s týmto idiómom.


 
To be Greek to someone – byť pre niekoho nepochopiteľné

 
The English language is Greek to me.  Angličtina je pre mňa španielska dedina.


 
The best things in life are free – najlepšie veci v živote sú zadarmo.

 
The bank robber is sitting on the beach and thinking the best things in life are free.

 
Bankový lupič sedí na pláži a rozmýšľa o tom, že najlepšie veci sú zadarmo.


 
Love at first sight – láska na prvý pohľad.

 
With James and whisky, it was loveat first sight.

 
James a whisky, to bola láska na prvý pohľad.


 
Your other half – vaša druhá polovička

 
Bob´s other  half always drinks a lot of halves.

 
Bobova druhá polovička vždy vypije veľa pollitrákov.


 
Bring the house down – veľmi úspešný výkon.

 
The new opera  brought  the house down at the theatre.

 
Nová opera mala v divadle obrovský úspech.


 
Not enough room to swing a cat – obmedzený priestor

 
There isn´t  room to swing a cat in the new vegetarian restaurant.

 
V tej novej vegetariánskej reštaurácií sa nedá pohnúť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra angličtina Slovak slang výučba, doučovanie Slovak questions Jednoduchá veta teória literatúry verbs with prepositions Anglické frázové slovesá Motivácia Slovak pronunciation priama metóda Medical Slovak Slovenská literatúra prídavné mená Slovak vocabulary slovenská gramatika slovak for foreigners, time English for everyday life maturita Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners Anglické slovesá Metódy výučby Slovak word formation Súdny preklad anglické časy Druhy viet Slovak verbs anglická konverzácia Vetná skladba frázové slovesá slovak for foreigners Gerundium anglická gramatika anglické opozitá English grammar Specialized English význam slov a ich použite Doučovanie rečnícky štýl Slovak conversation doučovanie slovné spojenia Angličtina pre špecifické situácie slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns Anglické prídavné mená Spisovná slovenčina Slovak cases pomôcky k učeniu sa anglické skratky angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba English in use Anglické zámená metódy výučby gramatika angličtina pre obchod Business English výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar metódy, vzdelávanie, obchodná angličtina Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas učenie sa Slovak dialogues reparát Nepravidelné stupňovanie slohové útvary pohovor v angličtine Slovak sentences Skúšky z jazyka Typy angličtiny Slovenský jazyk english for travelling metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia prekladateľstvo Anglická gramatika Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy Slovak dialogue význam slov Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť
Návrat na obsah