Poznáte anglické zámená? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické zámená?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické zámená ·
Tags: anglickágramatika
Anglické zámená

Samostatné privlastňovacie zámená

Tieto používame v samostatnom postavení, teda keď nenasleduje po nich podstatné
meno. Nebudeme ďalej vysvetľovať a prejdeme hneď na príklady.

This coat is mine . Tento kabát je môj.

Whose room is that, yours or theirs ? Čia je to izba vaša alebo ich ?

Všimnite si : a friend of mine – jeden môj priateľ

This pen of yours – toto vaše pero

Some books of theirs – niektoré ich knihy

Zámená each other a one another

Tieto sa používajú k vyjadreniu slovenského „sa“ alebo „si“ ak ide o vzájomný vzťah
rôznych jedincov. Spojenie týchto slov sa považuje za jediné slovo a kladie sa pred
predložkou.

We have known each other for many years. Poznáme sa (jeden druhého) mnoho
rokov.

You should help one another. Mali by sme si pomáhať (všetci navzájom).


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba angličtina english for travelling anglická výslovnosť anglická gramatika Slovak dialogue metódy výučby, jazyky rečnícky štýl Slovenská literatúra slovak for foreigners maturita vetná skladba Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu reparát pohovor v angličtine teória literatúry Skúšky z jazyka Slovak questions Slovak tenses frázové slovesá slovenská literatúra slovenská gramatika Gerundium Doučovanie význam slov a ich použite angličtina pre obchod Business English Slovak dialogues Slovak grammar Slovak cases Slovenský jazyk Slovak nouns Medical Slovak Súdny preklad obchodná angličtina Typy angličtiny prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation anglické skratky Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá výučba, doučovanie doučovanie Anglické frázy Anglické frazálne slovesá Specialized English Anglická gramatika učenie sa Jednoduchá veta význam slov slohové útvary Druhy viet English for everyday life anglické časy priama metóda anglické opozitá anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá English in use prídavné mená angličtina pre lekárov slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk verbs with prepositions English grammar Slovak sentences gramatika Metódy výučby slovak for foreigners, time metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia
Návrat na obsah