Poznáte anglické zámená? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické zámená?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické zámená ·
Tags: anglickágramatika
Anglické zámená

Samostatné privlastňovacie zámená

Tieto používame v samostatnom postavení, teda keď nenasleduje po nich podstatné
meno. Nebudeme ďalej vysvetľovať a prejdeme hneď na príklady.

This coat is mine . Tento kabát je môj.

Whose room is that, yours or theirs ? Čia je to izba vaša alebo ich ?

Všimnite si : a friend of mine – jeden môj priateľ

This pen of yours – toto vaše pero

Some books of theirs – niektoré ich knihy

Zámená each other a one another

Tieto sa používajú k vyjadreniu slovenského „sa“ alebo „si“ ak ide o vzájomný vzťah
rôznych jedincov. Spojenie týchto slov sa považuje za jediné slovo a kladie sa pred
predložkou.

We have known each other for many years. Poznáme sa (jeden druhého) mnoho
rokov.

You should help one another. Mali by sme si pomáhať (všetci navzájom).


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská gramatika anglické skratky Motivácia Predminulý priebehový čas Specialized English reparát Gerundium obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá Slovak dialogue Skúšky z jazyka Anglické slovesá Slovak vocabulary English grammar Doučovanie Metódy výučby Slovak grammar Medical Slovak slovenské nárečia, slovensko Slovak questions metódy výučby english for travelling metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod slovak for foreigners slovenská gramatika prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta Slovak nouns maturita doučovanie Business English Slovak cases Slovenský jazyk Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba Slovenská literatúra Slovak for foreigners slovné spojenia slovenská literatúra anglická výslovnosť Slovak tenses gramatika pohovor v angličtine Slovak dialogues význam slov Druhy viet Anglická gramatika English in use verbs with prepositions slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá anglická konverzácia Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá priama metóda teória literatúry učenie sa angličtina anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Slovak conversation anglické časy Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, slohové útvary English for everyday life Angličtina pre každú situáciu tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo Slovak sentences Anglické frázy Súdny preklad Typy angličtiny anglická gramatika výučba, doučovanie
Návrat na obsah