Poznáte gerundium v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte gerundium v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Gerundium ·
Tags: angličtinagramatikagerundium
Gerundium v angličtine

Slovesá s gerundiálnou väzbou

Patria medzi ne tieto:
To admit priznať, to deny poprieť, to consider uvažovať, to enjoy mať potešenie z,
to like mať rád, to love milovať, to mind vadiť, to hate nenávidieť, to suggest
navrhovať, to avoid vyhnúť sa, to stand zniesť, to imagine predstaviť si, to postpone
časovo odložiť, to regret ľutovať

Príklady z praxe.

I enjoy dancing, I suggest leaving.

Slovesá s gerundiálnou väzbou po predložke

To be afraid of báť sa, to be fond of mať rád, to look forward to tešiť sa na, to
prevent from zabrániť v, to stop ( from) zabrániť v , to be proud of byť pyšný na, to be
used to byť zvyknutý na, to be succeed in uspieť v , to congratulate o gratulovať časovo odložiť, to regret ľutovať

Príklady z praxe.
I enjoy dancing, I suggest leaving.
Slovesá s gerundiálnou väzbou po predložke
To be afraid of báť sa, to be fond of mať rád, to look forward to tešiť sa na, to
prevent from zabrániť v, to stop ( from) zabrániť v , to be proud of byť pyšný na, to be
used to byť zvyknutý na, to be succeed in uspieť v , to congratulate o gratulovať k

Príklad :
She congratulated him on passing the exam.

Slovesá s gerundiálnou a infinitnou väzbou bez zmeny významu

Like mať rád, begin začať, love milovať, start začať, hate nenávidieť

I started to rain. = It started raining.

Význam niektorých slovies závidí od toho či po nich nasleduje gerundium alebo infinitiv.

Try + gerundium skúsiť
Try + infinitiv snažiť sa

He couldn´t sleep, so he tried counting sheep, but it didn´t help.
He tried to lift it, but it was so heavy.


Mesačné príspevky
Oblaky
Motivácia pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners maturita slohové útvary Slovak questions Slovak cases doučovanie Slovak dialogues anglická konverzácia frázové slovesá english for travelling Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov Slovak dialogue Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Slovak vocabulary tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl anglické skratky Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa English for everyday life Vetná skladba vetná skladba slovné spojenia Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky Súdny preklad učenie sa metódy výučby Business English English in use Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina Slovenská gramatika Doučovanie angličtina pre lekárov výučba, doučovanie Slovak word formation Anglické slovesá Typy angličtiny Slovenská literatúra priama metóda angličtina slovenská literatúra Anglické frázové slovesá English grammar Metódy výučby Slovak grammar Skúšky z jazyka Slovak sentences slovak for foreigners, time anglická gramatika angličtina pre obchod slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá Medical Slovak teória literatúry Jednoduchá veta verbs with prepositions anglické časy Slovak conversation Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko reparát anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses anglická výslovnosť Slovenský jazyk Slovak nouns význam slov a ich použite Slovak for foreigners anglické opozitá gramatika prídavné mená Specialized English prekladateľstvo Druhy viet
Návrat na obsah