Poznáte gerundium v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte gerundium v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Gerundium ·
Tags: angličtinagramatikagerundium
Gerundium v angličtine

Slovesá s gerundiálnou väzbou

Patria medzi ne tieto:
To admit priznať, to deny poprieť, to consider uvažovať, to enjoy mať potešenie z,
to like mať rád, to love milovať, to mind vadiť, to hate nenávidieť, to suggest
navrhovať, to avoid vyhnúť sa, to stand zniesť, to imagine predstaviť si, to postpone
časovo odložiť, to regret ľutovať

Príklady z praxe.

I enjoy dancing, I suggest leaving.

Slovesá s gerundiálnou väzbou po predložke

To be afraid of báť sa, to be fond of mať rád, to look forward to tešiť sa na, to
prevent from zabrániť v, to stop ( from) zabrániť v , to be proud of byť pyšný na, to be
used to byť zvyknutý na, to be succeed in uspieť v , to congratulate o gratulovať časovo odložiť, to regret ľutovať

Príklady z praxe.
I enjoy dancing, I suggest leaving.
Slovesá s gerundiálnou väzbou po predložke
To be afraid of báť sa, to be fond of mať rád, to look forward to tešiť sa na, to
prevent from zabrániť v, to stop ( from) zabrániť v , to be proud of byť pyšný na, to be
used to byť zvyknutý na, to be succeed in uspieť v , to congratulate o gratulovať k

Príklad :
She congratulated him on passing the exam.

Slovesá s gerundiálnou a infinitnou väzbou bez zmeny významu

Like mať rád, begin začať, love milovať, start začať, hate nenávidieť

I started to rain. = It started raining.

Význam niektorých slovies závidí od toho či po nich nasleduje gerundium alebo infinitiv.

Try + gerundium skúsiť
Try + infinitiv snažiť sa

He couldn´t sleep, so he tried counting sheep, but it didn´t help.
He tried to lift it, but it was so heavy.


Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions prídavné mená Doučovanie slovenská literatúra Slovak dialogue Anglické frázové slovesá Slovak nouns učenie sa pomôcky k učeniu sa Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk Druhy viet metódy výučby, jazyky angličtina Slovak tenses English for everyday life english for travelling anglické opozitá Slovak for foreigners metódy výučby reparát Business English výučba, doučovanie vetná skladba slovak for foreigners, time English grammar metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka Specialized English anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners Slovak vocabulary prekladateľstvo doučovanie anglické skratky význam slov Súdny preklad slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak Motivácia Slovak questions angličtina pre lekárov Slovak sentences Spisovná slovenčina Metódy výučby anglická výslovnosť angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá Slovenská gramatika Anglické slovesá frázové slovesá Slovak verbs Jednoduchá veta anglická konverzácia Vetná skladba slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation Anglické frázy Slovak cases Anglické zámená slohové útvary Slovak slang gramatika Angličtina pre špecifické situácie anglické časy slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Slovak pronunciation Slovak grammar obchodná angličtina anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk English in use Slovenská literatúra Slovak word formation pohovor v angličtine Nepravidelné stupňovanie teória literatúry Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite priama metóda Slovak dialogues maturita Gerundium
Návrat na obsah