Poznáte gerundium v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte gerundium v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Gerundium ·
Tags: angličtinagramatikagerundium
Gerundium v angličtine

Slovesá s gerundiálnou väzbou

Patria medzi ne tieto:
To admit priznať, to deny poprieť, to consider uvažovať, to enjoy mať potešenie z,
to like mať rád, to love milovať, to mind vadiť, to hate nenávidieť, to suggest
navrhovať, to avoid vyhnúť sa, to stand zniesť, to imagine predstaviť si, to postpone
časovo odložiť, to regret ľutovať

Príklady z praxe.

I enjoy dancing, I suggest leaving.

Slovesá s gerundiálnou väzbou po predložke

To be afraid of báť sa, to be fond of mať rád, to look forward to tešiť sa na, to
prevent from zabrániť v, to stop ( from) zabrániť v , to be proud of byť pyšný na, to be
used to byť zvyknutý na, to be succeed in uspieť v , to congratulate o gratulovať časovo odložiť, to regret ľutovať

Príklady z praxe.
I enjoy dancing, I suggest leaving.
Slovesá s gerundiálnou väzbou po predložke
To be afraid of báť sa, to be fond of mať rád, to look forward to tešiť sa na, to
prevent from zabrániť v, to stop ( from) zabrániť v , to be proud of byť pyšný na, to be
used to byť zvyknutý na, to be succeed in uspieť v , to congratulate o gratulovať k

Príklad :
She congratulated him on passing the exam.

Slovesá s gerundiálnou a infinitnou väzbou bez zmeny významu

Like mať rád, begin začať, love milovať, start začať, hate nenávidieť

I started to rain. = It started raining.

Význam niektorých slovies závidí od toho či po nich nasleduje gerundium alebo infinitiv.

Try + gerundium skúsiť
Try + infinitiv snažiť sa

He couldn´t sleep, so he tried counting sheep, but it didn´t help.
He tried to lift it, but it was so heavy.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika Specialized English Jednoduchá veta Anglické frazálne slovesá Doučovanie angličtina pre lekárov význam slov prekladateľstvo anglická gramatika anglické opozitá Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia Gerundium slovak for foreigners, time Druhy viet slovné spojenia výučba, doučovanie Súdny preklad Slovak conversation pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá teória literatúry Slovak dialogues rečnícky štýl reparát doučovanie Metódy výučby Slovak nouns priama metóda Predminulý priebehový čas metódy výučby Vetná skladba Anglické zámená anglické skratky angličtina Anglická gramatika angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra maturita slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa English for everyday life Medical Slovak Slovak cases Slovak grammar Anglické frázy význam slov a ich použite gramatika Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia Business English English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky anglická výslovnosť prídavné mená Slovak tenses english for travelling vetná skladba English grammar slovenská literatúra učenie sa Slovak questions obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue slohové útvary anglické časy verbs with prepositions Slovenský jazyk
Návrat na obsah