Poznáte gerundium v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte gerundium v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Gerundium ·
Tags: angličtinagramatikagerundium
Gerundium v angličtine

Slovesá s gerundiálnou väzbou

Patria medzi ne tieto:
To admit priznať, to deny poprieť, to consider uvažovať, to enjoy mať potešenie z,
to like mať rád, to love milovať, to mind vadiť, to hate nenávidieť, to suggest
navrhovať, to avoid vyhnúť sa, to stand zniesť, to imagine predstaviť si, to postpone
časovo odložiť, to regret ľutovať

Príklady z praxe.

I enjoy dancing, I suggest leaving.

Slovesá s gerundiálnou väzbou po predložke

To be afraid of báť sa, to be fond of mať rád, to look forward to tešiť sa na, to
prevent from zabrániť v, to stop ( from) zabrániť v , to be proud of byť pyšný na, to be
used to byť zvyknutý na, to be succeed in uspieť v , to congratulate o gratulovať časovo odložiť, to regret ľutovať

Príklady z praxe.
I enjoy dancing, I suggest leaving.
Slovesá s gerundiálnou väzbou po predložke
To be afraid of báť sa, to be fond of mať rád, to look forward to tešiť sa na, to
prevent from zabrániť v, to stop ( from) zabrániť v , to be proud of byť pyšný na, to be
used to byť zvyknutý na, to be succeed in uspieť v , to congratulate o gratulovať k

Príklad :
She congratulated him on passing the exam.

Slovesá s gerundiálnou a infinitnou väzbou bez zmeny významu

Like mať rád, begin začať, love milovať, start začať, hate nenávidieť

I started to rain. = It started raining.

Význam niektorých slovies závidí od toho či po nich nasleduje gerundium alebo infinitiv.

Try + gerundium skúsiť
Try + infinitiv snažiť sa

He couldn´t sleep, so he tried counting sheep, but it didn´t help.
He tried to lift it, but it was so heavy.


Mesačné príspevky
Oblaky
Nepravidelné stupňovanie doučovanie Slovenský jazyk Slovenská gramatika verbs with prepositions anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk obchodná angličtina prídavné mená Anglické frázy English in use Metódy výučby anglické časy Slovak dialogues angličtina pre lekárov význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue priama metóda english for travelling Anglické slovesá Anglická gramatika Anglické zámená Slovak sentences Slovak grammar Druhy viet Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time Medical Slovak slovné spojenia reparát pohovor v angličtine angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba Skúšky z jazyka slovak for foreigners maturita Typy angličtiny Slovak for foreigners Jednoduchá veta Slovak nouns teória literatúry Gerundium gramatika anglická výslovnosť angličtina pre obchod Specialized English výučba, doučovanie slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko English grammar English for everyday life Súdny preklad Anglické frazálne slovesá Slovak questions výučba, učenie sa, anketa metódy výučby slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Anglické frázové slovesá Slovak cases anglická gramatika vetná skladba prekladateľstvo frázové slovesá Slovak vocabulary Anglické prídavné mená Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation slohové útvary učenie sa Doučovanie rečnícky štýl Slovenská literatúra význam slov Business English anglické skratky anglická konverzácia metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah