Poznáte gerundium v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte gerundium v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Gerundium ·
Tags: angličtinagramatikagerundium
Gerundium v angličtine

Slovesá s gerundiálnou väzbou

Patria medzi ne tieto:
To admit priznať, to deny poprieť, to consider uvažovať, to enjoy mať potešenie z,
to like mať rád, to love milovať, to mind vadiť, to hate nenávidieť, to suggest
navrhovať, to avoid vyhnúť sa, to stand zniesť, to imagine predstaviť si, to postpone
časovo odložiť, to regret ľutovať

Príklady z praxe.

I enjoy dancing, I suggest leaving.

Slovesá s gerundiálnou väzbou po predložke

To be afraid of báť sa, to be fond of mať rád, to look forward to tešiť sa na, to
prevent from zabrániť v, to stop ( from) zabrániť v , to be proud of byť pyšný na, to be
used to byť zvyknutý na, to be succeed in uspieť v , to congratulate o gratulovať časovo odložiť, to regret ľutovať

Príklady z praxe.
I enjoy dancing, I suggest leaving.
Slovesá s gerundiálnou väzbou po predložke
To be afraid of báť sa, to be fond of mať rád, to look forward to tešiť sa na, to
prevent from zabrániť v, to stop ( from) zabrániť v , to be proud of byť pyšný na, to be
used to byť zvyknutý na, to be succeed in uspieť v , to congratulate o gratulovať k

Príklad :
She congratulated him on passing the exam.

Slovesá s gerundiálnou a infinitnou väzbou bez zmeny významu

Like mať rád, begin začať, love milovať, start začať, hate nenávidieť

I started to rain. = It started raining.

Význam niektorých slovies závidí od toho či po nich nasleduje gerundium alebo infinitiv.

Try + gerundium skúsiť
Try + infinitiv snažiť sa

He couldn´t sleep, so he tried counting sheep, but it didn´t help.
He tried to lift it, but it was so heavy.


Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby teória literatúry vetná skladba anglické skratky verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie anglická výslovnosť maturita anglická konverzácia pohovor v angličtine Slovak for foreigners Slovak questions English for everyday life Slovak tenses doučovanie Slovak cases frázové slovesá angličtina pre lekárov Súdny preklad Anglická gramatika Medical Slovak slovak for foreigners gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra význam slov Slovenský jazyk Specialized English english for travelling Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia Business English slovak for foreigners, time Slovak sentences English in use Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená Predminulý priebehový čas Anglické frázy Druhy viet English grammar Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky slovenská gramatika priama metóda výučba, učenie sa, anketa reparát Gerundium slovné spojenia obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie Typy angličtiny Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta angličtina Slovak conversation metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue prídavné mená slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod anglické časy anglická gramatika rečnícky štýl slovenská literatúra Vetná skladba učenie sa metódy výučby slohové útvary prekladateľstvo význam slov a ich použite anglické opozitá Slovak nouns
Návrat na obsah