Poznáte podmienkové vety ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte podmienkové vety ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: podmienkovévety
Podmienkové vety v angličtine      
 
 
V angličtine máme viacero druhov podmienok, postupne si prejdeme a vysvetlíme všetky druhy, takže poďme na to.

 
Prvá podmienka

 
Tvoríme ju podľa tohto vzoru.

 
If I do , I will do.

 
If I find it, I wil tell you.

V tomto prípade je skutočná možnosť, že niečo niekto nájde, teda môžeme to nazvať aj reálnou podmienkou.

 
Druhá podmienka

 
Táto má vzorovú vetu.

 
If I knew it, I would phone.

If I found a wallet in the street, I would take it to the police.

 
Táto situácia je iná, tu je to iba rozmýšľanie  o reálnej možnosti, že čo by urobila, ak by sa niečo stalo.

 
Tretia podmienka

 
Tvoríme ju podľa vzorovej vety.

 
If I had known, I would have gone.

 
If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you.

 
V tejto situácií vôbec nevedela, že niekto bol v nemocnici, teda ho ani nemohla navštíviť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences Medical Slovak angličtina Typy angličtiny Slovenská literatúra maturita Anglická gramatika Vetná skladba English in use prídavné mená význam slov slovenská gramatika Jednoduchá veta Business English Anglické frázové slovesá Slovak questions prekladateľstvo Anglické zámená Specialized English Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue slovak for foreigners reparát Slovak nouns Metódy výučby metódy výučby výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina gramatika anglická gramatika výučba, doučovanie English for everyday life Anglické frázy anglické časy tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet metódy výučby, jazyky Súdny preklad Slovak vocabulary priama metóda anglická výslovnosť english for travelling Slovenská gramatika teória literatúry Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, angličtina pre obchod Slovak conversation slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia vetná skladba pohovor v angličtine anglické opozitá Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions Slovak grammar Skúšky z jazyka rečnícky štýl frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite slohové útvary Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko anglické skratky English grammar slovenská literatúra Anglické prídavné mená Slovenský jazyk slovné spojenia Anglické slovesá učenie sa doučovanie Gerundium Slovak dialogues
Návrat na obsah