Poznáte podmienkové vety ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte podmienkové vety ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: podmienkovévety
Podmienkové vety v angličtine      
 
 
V angličtine máme viacero druhov podmienok, postupne si prejdeme a vysvetlíme všetky druhy, takže poďme na to.

 
Prvá podmienka

 
Tvoríme ju podľa tohto vzoru.

 
If I do , I will do.

 
If I find it, I wil tell you.

V tomto prípade je skutočná možnosť, že niečo niekto nájde, teda môžeme to nazvať aj reálnou podmienkou.

 
Druhá podmienka

 
Táto má vzorovú vetu.

 
If I knew it, I would phone.

If I found a wallet in the street, I would take it to the police.

 
Táto situácia je iná, tu je to iba rozmýšľanie  o reálnej možnosti, že čo by urobila, ak by sa niečo stalo.

 
Tretia podmienka

 
Tvoríme ju podľa vzorovej vety.

 
If I had known, I would have gone.

 
If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you.

 
V tejto situácií vôbec nevedela, že niekto bol v nemocnici, teda ho ani nemohla navštíviť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation Slovak cases Slovenský jazyk Anglická gramatika Metódy výučby Slovak slang Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta Angličtina pre špecifické situácie Spisovná slovenčina Slovak grammar Slovak sentences obchodná angličtina slovné spojenia Motivácia výučba, doučovanie doučovanie metódy výučby Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá Slovak dialogue priama metóda Slovak dialogues slohové útvary frázové slovesá Obchodná angličtina slovak for foreigners Gerundium význam slov slovenská gramatika English for everyday life Súdny preklad slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu Slovak verbs Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa Anglické slovesá english for travelling pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia Slovak tenses Slovak questions Slovak conversation učenie sa angličtina pre lekárov anglická gramatika Doučovanie Anglické zámená English in use metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo vetná skladba anglické skratky metódy výučby, jazyky Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko gramatika maturita angličtina pre obchod pomôcky k učeniu sa verbs with prepositions Medical Slovak Slovak vocabulary Slovak pronunciation Specialized English Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá prídavné mená Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas anglické časy Slovak nouns Slovenská gramatika angličtina Anglické frázy reparát Business English teória literatúry English grammar anglická výslovnosť Slovak for foreigners Slovak phrases význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah