Poznáte podmienkové vety ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte podmienkové vety ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: podmienkovévety
Podmienkové vety v angličtine      
 
 
V angličtine máme viacero druhov podmienok, postupne si prejdeme a vysvetlíme všetky druhy, takže poďme na to.

 
Prvá podmienka

 
Tvoríme ju podľa tohto vzoru.

 
If I do , I will do.

 
If I find it, I wil tell you.

V tomto prípade je skutočná možnosť, že niečo niekto nájde, teda môžeme to nazvať aj reálnou podmienkou.

 
Druhá podmienka

 
Táto má vzorovú vetu.

 
If I knew it, I would phone.

If I found a wallet in the street, I would take it to the police.

 
Táto situácia je iná, tu je to iba rozmýšľanie  o reálnej možnosti, že čo by urobila, ak by sa niečo stalo.

 
Tretia podmienka

 
Tvoríme ju podľa vzorovej vety.

 
If I had known, I would have gone.

 
If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you.

 
V tejto situácií vôbec nevedela, že niekto bol v nemocnici, teda ho ani nemohla navštíviť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences prídavné mená Slovak word formation Medical Slovak anglické skratky slovak for foreigners slovenská literatúra Typy angličtiny rečnícky štýl význam slov slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá učenie sa Súdny preklad Skúšky z jazyka anglické opozitá slohové útvary slovak for foreigners, time Slovak conversation anglická gramatika Slovak for foreigners Slovak dialogues vetná skladba Slovak questions angličtina pre obchod verbs with prepositions Slovak nouns metódy výučby metódy, vzdelávanie, Anglické prídavné mená pohovor v angličtine Anglické frázy maturita anglická konverzácia Slovak cases Slovak grammar slovenská gramatika teória literatúry Slovak dialogue Business English anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu Slovenská gramatika English grammar anglické časy Druhy viet reparát Vetná skladba prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenský jazyk angličtina metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas priama metóda Jednoduchá veta Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá English in use Gerundium tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia Anglická gramatika Slovenská literatúra význam slov a ich použite frázové slovesá Slovak tenses gramatika Motivácia doučovanie anglická výslovnosť English for everyday life obchodná angličtina Anglické frázové slovesá english for travelling Specialized English Anglické slovesá výučba, doučovanie Doučovanie angličtina pre lekárov Anglické zámená Slovak vocabulary
Návrat na obsah