Poznáte podmienkové vety ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte podmienkové vety ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: podmienkovévety
Podmienkové vety v angličtine      
 
 
V angličtine máme viacero druhov podmienok, postupne si prejdeme a vysvetlíme všetky druhy, takže poďme na to.

 
Prvá podmienka

 
Tvoríme ju podľa tohto vzoru.

 
If I do , I will do.

 
If I find it, I wil tell you.

V tomto prípade je skutočná možnosť, že niečo niekto nájde, teda môžeme to nazvať aj reálnou podmienkou.

 
Druhá podmienka

 
Táto má vzorovú vetu.

 
If I knew it, I would phone.

If I found a wallet in the street, I would take it to the police.

 
Táto situácia je iná, tu je to iba rozmýšľanie  o reálnej možnosti, že čo by urobila, ak by sa niečo stalo.

 
Tretia podmienka

 
Tvoríme ju podľa vzorovej vety.

 
If I had known, I would have gone.

 
If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you.

 
V tejto situácií vôbec nevedela, že niekto bol v nemocnici, teda ho ani nemohla navštíviť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk význam slov a ich použite anglické časy reparát pohovor v angličtine angličtina pre lekárov slovenská gramatika Slovak grammar Anglické frázy Jednoduchá veta Angličtina pre špecifické situácie Slovak nouns verbs with prepositions slovak for foreigners, time Slovenská gramatika Anglické zámená angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky Slovak slang Predminulý priebehový čas Metódy výučby Business English Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko doučovanie učenie sa maturita Slovak vocabulary Slovak for foreigners priama metóda vetná skladba metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra Slovak conversation Slovak questions gramatika Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Specialized English Slovak cases Súdny preklad slovné spojenia pomôcky k učeniu sa anglické opozitá anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo výučba, doučovanie rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life Slovak sentences slovak for foreigners English in use Anglická gramatika anglická konverzácia anglická gramatika Slovak dialogue Druhy viet frázové slovesá Slovak verbs teória literatúry slohové útvary obchodná angličtina Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázové slovesá angličtina Doučovanie anglické skratky Gerundium english for travelling Slovak word formation metódy výučby English grammar Medical Slovak Skúšky z jazyka Vetná skladba Typy angličtiny prídavné mená význam slov Spisovná slovenčina Motivácia Anglické slovesá
Návrat na obsah