Poznáte podmienkové vety ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte podmienkové vety ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: podmienkovévety
Podmienkové vety v angličtine      
 
 
V angličtine máme viacero druhov podmienok, postupne si prejdeme a vysvetlíme všetky druhy, takže poďme na to.

 
Prvá podmienka

 
Tvoríme ju podľa tohto vzoru.

 
If I do , I will do.

 
If I find it, I wil tell you.

V tomto prípade je skutočná možnosť, že niečo niekto nájde, teda môžeme to nazvať aj reálnou podmienkou.

 
Druhá podmienka

 
Táto má vzorovú vetu.

 
If I knew it, I would phone.

If I found a wallet in the street, I would take it to the police.

 
Táto situácia je iná, tu je to iba rozmýšľanie  o reálnej možnosti, že čo by urobila, ak by sa niečo stalo.

 
Tretia podmienka

 
Tvoríme ju podľa vzorovej vety.

 
If I had known, I would have gone.

 
If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you.

 
V tejto situácií vôbec nevedela, že niekto bol v nemocnici, teda ho ani nemohla navštíviť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika English grammar metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue Typy angličtiny angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners Slovak nouns Specialized English verbs with prepositions Gerundium rečnícky štýl priama metóda Anglické frázy Slovak grammar Doučovanie angličtina pre obchod Slovenský jazyk anglické skratky Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť English in use prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá anglické časy Metódy výučby anglické opozitá Druhy viet slovenská literatúra reparát frázové slovesá teória literatúry Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina učenie sa english for travelling Slovak dialogues angličtina pre lekárov anglická konverzácia gramatika slovenská gramatika doučovanie Slovak sentences Medical Slovak význam slov Slovak conversation Slovak tenses slovak for foreigners význam slov a ich použite Anglická gramatika slohové útvary Business English English for everyday life Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie prídavné mená Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, vetná skladba slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby Vetná skladba slovné spojenia Skúšky z jazyka maturita slovak for foreigners, time výučba, doučovanie Slovak questions Anglické frázové slovesá Slovak cases pohovor v angličtine Súdny preklad Anglické zámená
Návrat na obsah