Poznáte priamu metódu učenia sa jazykov ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte priamu metódu učenia sa jazykov ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v priama metóda ·
Tags: angličtinametódavýučba
Priama metóda  v angličtine

 
Táto metóda má viac ako polstoročie, a v tomto článku vám ukážem, o čo vôbec ide. Základom je komunikácia, kde sa jeden akoby niečo pýtal a druhý mu na to odpovie. Tak ideme na to.

 
 
Which sport do you practise ?                                  I practise skiing and tennis.

 
Ktorému športu sa venuješ ?                                   Venujem sa   lyžovaniu a tenisu.

 
At which of them are you better ?                           I am better at skiing.

 
V ktorom z nich si lepší ?                                        Som lepší v lyžovaní.

 
Who taught to ski ?                                                  My dad taught me to ski.

 
Kto ťa naučil lyžovať ?                                             Môj otec ma naučil lyžovať.

 
What kind of ski do you have?                                I have Junior skis.

 
Aký druh lyží máš ?                                                 Mám lyže Junior.
 
 
From whom did you get them ?                             I got them from my Mom.

 
Od koho si ich dostal ?                                           Dostal som ich od mojej mamy.

 
Are they your first skis ?                                         No, they aren´t my first skis.

 
Sú to tvoje prvé lyže ?                                             Nie, nie sú to moje prvé lyže.

 
How many skis did you have ?                               I had two pairs.

 
Koľko lyží si už mal ?                                              Mal som dva páry.

 
What happened to the first pair ?                          I broke my the first pair.

 
Čo sa stalo s prvým párom ?                                 Prvý pár som zlomil.

A takto môžeme pokračovať až kým nám nedojdú slová alebo vety.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika frázové slovesá Slovak for foreigners anglické skratky Anglické zámená Anglické frazálne slovesá teória literatúry Slovak conversation anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas english for travelling Motivácia Slovak questions vetná skladba Gerundium slovak for foreigners prekladateľstvo Vetná skladba reparát Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky slohové útvary anglické časy Nepravidelné stupňovanie Slovak vocabulary English for everyday life výučba, doučovanie Slovak tenses Slovak dialogues Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia Anglické slovesá priama metóda slovak for foreigners, time Slovenský jazyk Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, Specialized English rečnícky štýl Doučovanie význam slov Skúšky z jazyka Typy angličtiny verbs with prepositions doučovanie Slovak sentences učenie sa Slovenská literatúra Slovak cases obchodná angličtina slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa angličtina Slovak word formation angličtina pre obchod anglická konverzácia Slovak grammar Metódy výučby slovenská gramatika slovné spojenia anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet Slovenská gramatika maturita Súdny preklad Business English metódy výučby prídavné mená pohovor v angličtine Slovak dialogue Anglické frázy gramatika význam slov a ich použite English in use Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika Medical Slovak tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah