Poznáte priamu metódu učenia sa jazykov ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte priamu metódu učenia sa jazykov ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v priama metóda ·
Tags: angličtinametódavýučba
Priama metóda  v angličtine

 
Táto metóda má viac ako polstoročie, a v tomto článku vám ukážem, o čo vôbec ide. Základom je komunikácia, kde sa jeden akoby niečo pýtal a druhý mu na to odpovie. Tak ideme na to.

 
 
Which sport do you practise ?                                  I practise skiing and tennis.

 
Ktorému športu sa venuješ ?                                   Venujem sa   lyžovaniu a tenisu.

 
At which of them are you better ?                           I am better at skiing.

 
V ktorom z nich si lepší ?                                        Som lepší v lyžovaní.

 
Who taught to ski ?                                                  My dad taught me to ski.

 
Kto ťa naučil lyžovať ?                                             Môj otec ma naučil lyžovať.

 
What kind of ski do you have?                                I have Junior skis.

 
Aký druh lyží máš ?                                                 Mám lyže Junior.
 
 
From whom did you get them ?                             I got them from my Mom.

 
Od koho si ich dostal ?                                           Dostal som ich od mojej mamy.

 
Are they your first skis ?                                         No, they aren´t my first skis.

 
Sú to tvoje prvé lyže ?                                             Nie, nie sú to moje prvé lyže.

 
How many skis did you have ?                               I had two pairs.

 
Koľko lyží si už mal ?                                              Mal som dva páry.

 
What happened to the first pair ?                          I broke my the first pair.

 
Čo sa stalo s prvým párom ?                                 Prvý pár som zlomil.

A takto môžeme pokračovať až kým nám nedojdú slová alebo vety.


Mesačné príspevky
Oblaky
Nepravidelné stupňovanie obchodná angličtina reparát verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko Specialized English teória literatúry Súdny preklad Typy angličtiny Slovak dialogue slovné spojenia Slovak tenses anglické časy Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba doučovanie význam slov metódy, vzdelávanie, metódy výučby frázové slovesá Metódy výučby English for everyday life anglická gramatika slohové útvary Druhy viet slovak for foreigners, time Vetná skladba Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka angličtina Slovak nouns výučba, doučovanie Slovak cases gramatika rečnícky štýl pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika Slovak conversation význam slov a ich použite English in use priama metóda Slovak grammar angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika slovenská literatúra Slovenská literatúra Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť Jednoduchá veta Business English anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Slovak questions maturita učenie sa Gerundium Angličtina pre každú situáciu english for travelling Anglické frázové slovesá anglické opozitá English grammar Doučovanie Slovak sentences Medical Slovak prídavné mená anglické skratky Anglické zámená angličtina pre lekárov prekladateľstvo Slovak dialogues
Návrat na obsah