Poznáte priamu metódu učenia sa jazykov ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte priamu metódu učenia sa jazykov ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v priama metóda ·
Tags: angličtinametódavýučba
Priama metóda  v angličtine

 
Táto metóda má viac ako polstoročie, a v tomto článku vám ukážem, o čo vôbec ide. Základom je komunikácia, kde sa jeden akoby niečo pýtal a druhý mu na to odpovie. Tak ideme na to.

 
 
Which sport do you practise ?                                  I practise skiing and tennis.

 
Ktorému športu sa venuješ ?                                   Venujem sa   lyžovaniu a tenisu.

 
At which of them are you better ?                           I am better at skiing.

 
V ktorom z nich si lepší ?                                        Som lepší v lyžovaní.

 
Who taught to ski ?                                                  My dad taught me to ski.

 
Kto ťa naučil lyžovať ?                                             Môj otec ma naučil lyžovať.

 
What kind of ski do you have?                                I have Junior skis.

 
Aký druh lyží máš ?                                                 Mám lyže Junior.
 
 
From whom did you get them ?                             I got them from my Mom.

 
Od koho si ich dostal ?                                           Dostal som ich od mojej mamy.

 
Are they your first skis ?                                         No, they aren´t my first skis.

 
Sú to tvoje prvé lyže ?                                             Nie, nie sú to moje prvé lyže.

 
How many skis did you have ?                               I had two pairs.

 
Koľko lyží si už mal ?                                              Mal som dva páry.

 
What happened to the first pair ?                          I broke my the first pair.

 
Čo sa stalo s prvým párom ?                                 Prvý pár som zlomil.

A takto môžeme pokračovať až kým nám nedojdú slová alebo vety.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues anglická konverzácia prídavné mená Skúšky z jazyka english for travelling Motivácia pohovor v angličtine Anglické zámená Slovak verbs gramatika Slovak phrases Slovak pronunciation Obchodná angličtina reparát English for everyday life Jednoduchá veta teória literatúry rečnícky štýl slohové útvary Slovak dialogue Typy angličtiny anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Angličtina pre špecifické situácie slovné spojenia Slovak cases Slovak sentences slovak for foreigners frázové slovesá Gerundium Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá Slovak word formation Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie doučovanie priama metóda maturita metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk English grammar Anglické frázy pomôcky k učeniu sa Slovak conversation Medical Slovak Anglické prídavné mená učenie sa Slovak questions prekladateľstvo Druhy viet English in use Slovak vocabulary Metódy výučby slovenská gramatika Slovenský jazyk obchodná angličtina anglická gramatika angličtina anglické časy verbs with prepositions slovak for foreigners, time Slovenská gramatika Slovak slang význam slov výučba, učenie sa, anketa anglické skratky Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod Slovak tenses Specialized English Spisovná slovenčina Slovak for foreigners Business English angličtina pre lekárov anglické opozitá Slovenská literatúra Vetná skladba slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Slovak grammar výučba, doučovanie Anglické slovesá vetná skladba Doučovanie slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah