Poznáte priamu metódu učenia sa jazykov ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte priamu metódu učenia sa jazykov ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v priama metóda ·
Tags: angličtinametódavýučba
Priama metóda  v angličtine

 
Táto metóda má viac ako polstoročie, a v tomto článku vám ukážem, o čo vôbec ide. Základom je komunikácia, kde sa jeden akoby niečo pýtal a druhý mu na to odpovie. Tak ideme na to.

 
 
Which sport do you practise ?                                  I practise skiing and tennis.

 
Ktorému športu sa venuješ ?                                   Venujem sa   lyžovaniu a tenisu.

 
At which of them are you better ?                           I am better at skiing.

 
V ktorom z nich si lepší ?                                        Som lepší v lyžovaní.

 
Who taught to ski ?                                                  My dad taught me to ski.

 
Kto ťa naučil lyžovať ?                                             Môj otec ma naučil lyžovať.

 
What kind of ski do you have?                                I have Junior skis.

 
Aký druh lyží máš ?                                                 Mám lyže Junior.
 
 
From whom did you get them ?                             I got them from my Mom.

 
Od koho si ich dostal ?                                           Dostal som ich od mojej mamy.

 
Are they your first skis ?                                         No, they aren´t my first skis.

 
Sú to tvoje prvé lyže ?                                             Nie, nie sú to moje prvé lyže.

 
How many skis did you have ?                               I had two pairs.

 
Koľko lyží si už mal ?                                              Mal som dva páry.

 
What happened to the first pair ?                          I broke my the first pair.

 
Čo sa stalo s prvým párom ?                                 Prvý pár som zlomil.

A takto môžeme pokračovať až kým nám nedojdú slová alebo vety.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky slovenská gramatika angličtina anglické časy teória literatúry metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners metódy výučby Slovak conversation slovak for foreigners Medical Slovak vetná skladba učenie sa Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod Slovenská literatúra English for everyday life prekladateľstvo english for travelling anglicko - slovenská konverzácia English in use metódy, vzdelávanie, Druhy viet Business English Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov reparát význam slov a ich použite obchodná angličtina Slovak dialogues verbs with prepositions Predminulý priebehový čas prídavné mená slovak for foreigners, time Metódy výučby Anglické frázy slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak cases anglická výslovnosť Anglické slovesá Slovak dialogue Slovak sentences doučovanie gramatika význam slov výučba, doučovanie maturita Jednoduchá veta slohové útvary Anglické frázové slovesá Anglická gramatika Specialized English pohovor v angličtine Vetná skladba frázové slovesá Doučovanie Slovenská gramatika Slovak nouns anglické opozitá English grammar anglická gramatika Slovak questions Slovenský jazyk Slovak tenses Anglické prídavné mená anglická konverzácia Gerundium Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar Skúšky z jazyka slovné spojenia Súdny preklad rečnícky štýl priama metóda Slovak vocabulary tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah