Poznáte priamu metódu učenia sa jazykov ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte priamu metódu učenia sa jazykov ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v priama metóda ·
Tags: angličtinametódavýučba
Priama metóda  v angličtine

 
Táto metóda má viac ako polstoročie, a v tomto článku vám ukážem, o čo vôbec ide. Základom je komunikácia, kde sa jeden akoby niečo pýtal a druhý mu na to odpovie. Tak ideme na to.

 
 
Which sport do you practise ?                                  I practise skiing and tennis.

 
Ktorému športu sa venuješ ?                                   Venujem sa   lyžovaniu a tenisu.

 
At which of them are you better ?                           I am better at skiing.

 
V ktorom z nich si lepší ?                                        Som lepší v lyžovaní.

 
Who taught to ski ?                                                  My dad taught me to ski.

 
Kto ťa naučil lyžovať ?                                             Môj otec ma naučil lyžovať.

 
What kind of ski do you have?                                I have Junior skis.

 
Aký druh lyží máš ?                                                 Mám lyže Junior.
 
 
From whom did you get them ?                             I got them from my Mom.

 
Od koho si ich dostal ?                                           Dostal som ich od mojej mamy.

 
Are they your first skis ?                                         No, they aren´t my first skis.

 
Sú to tvoje prvé lyže ?                                             Nie, nie sú to moje prvé lyže.

 
How many skis did you have ?                               I had two pairs.

 
Koľko lyží si už mal ?                                              Mal som dva páry.

 
What happened to the first pair ?                          I broke my the first pair.

 
Čo sa stalo s prvým párom ?                                 Prvý pár som zlomil.

A takto môžeme pokračovať až kým nám nedojdú slová alebo vety.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská literatúra maturita Vetná skladba Anglická gramatika Gerundium anglická výslovnosť Slovak word formation metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions Jednoduchá veta Slovak questions Skúšky z jazyka Slovak verbs angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation Slovak sentences teória literatúry pohovor v angličtine English in use anglická konverzácia slohové útvary Anglické prídavné mená Metódy výučby gramatika Predminulý priebehový čas Anglické frázy anglická gramatika vetná skladba význam slov slovné spojenia Anglické slovesá Slovenská gramatika english for travelling Slovak dialogues slovak for foreigners výučba, doučovanie prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk Motivácia priama metóda doučovanie slovak for foreigners, time Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns angličtina pre lekárov učenie sa Súdny preklad English for everyday life Business English pomôcky k učeniu sa Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners anglické časy Medical Slovak význam slov a ich použite Spisovná slovenčina slovenská gramatika Slovak tenses metódy výučby, jazyky metódy výučby Anglické zámená Druhy viet Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Slovenská literatúra anglické skratky Slovak vocabulary Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá prídavné mená Anglické frazálne slovesá reparát Slovak cases Typy angličtiny obchodná angličtina Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre obchod frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Specialized English English grammar Slovak slang Anglické frázové slovesá Doučovanie Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar
Návrat na obsah