Poznáte priamu metódu učenia sa jazykov ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte priamu metódu učenia sa jazykov ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v priama metóda ·
Tags: angličtinametódavýučba
Priama metóda  v angličtine

 
Táto metóda má viac ako polstoročie, a v tomto článku vám ukážem, o čo vôbec ide. Základom je komunikácia, kde sa jeden akoby niečo pýtal a druhý mu na to odpovie. Tak ideme na to.

 
 
Which sport do you practise ?                                  I practise skiing and tennis.

 
Ktorému športu sa venuješ ?                                   Venujem sa   lyžovaniu a tenisu.

 
At which of them are you better ?                           I am better at skiing.

 
V ktorom z nich si lepší ?                                        Som lepší v lyžovaní.

 
Who taught to ski ?                                                  My dad taught me to ski.

 
Kto ťa naučil lyžovať ?                                             Môj otec ma naučil lyžovať.

 
What kind of ski do you have?                                I have Junior skis.

 
Aký druh lyží máš ?                                                 Mám lyže Junior.
 
 
From whom did you get them ?                             I got them from my Mom.

 
Od koho si ich dostal ?                                           Dostal som ich od mojej mamy.

 
Are they your first skis ?                                         No, they aren´t my first skis.

 
Sú to tvoje prvé lyže ?                                             Nie, nie sú to moje prvé lyže.

 
How many skis did you have ?                               I had two pairs.

 
Koľko lyží si už mal ?                                              Mal som dva páry.

 
What happened to the first pair ?                          I broke my the first pair.

 
Čo sa stalo s prvým párom ?                                 Prvý pár som zlomil.

A takto môžeme pokračovať až kým nám nedojdú slová alebo vety.


Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky gramatika prekladateľstvo Gerundium vetná skladba Skúšky z jazyka anglická výslovnosť prídavné mená slovenská literatúra slovenská gramatika Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry anglické opozitá Slovak conversation English in use význam slov a ich použite význam slov pohovor v angličtine slovak for foreigners, time anglické skratky Jednoduchá veta priama metóda slovné spojenia Slovak nouns Specialized English Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov učenie sa Anglické frazálne slovesá Business English doučovanie maturita Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad Slovak questions Typy angličtiny Medical Slovak angličtina pre obchod metódy výučby Slovak grammar Doučovanie metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners English for everyday life reparát Anglické frázy anglické časy výučba, doučovanie Metódy výučby slohové útvary obchodná angličtina rečnícky štýl verbs with prepositions english for travelling Slovak dialogue Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Druhy viet angličtina Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses Slovak cases Slovenská literatúra English grammar Slovak sentences anglická gramatika anglická konverzácia slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk frázové slovesá
Návrat na obsah