Poznáte prípustkové vety v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte prípustkové vety v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinagramatika
Prípustkové vety angličtine

 
 
Vyjadrujú okolnosť, ktorá pripúšťa niečo iné než tvrdí veta hlavná. Na ich začiatku sú  spojky although, though, even if even though, in spite of, despite.

 
Najlepšie si ich ozrejmíme na príkladoch, takže si nejaké ukážeme.

 
Although they have different characters, they get along wel each other.

 
Hoci majú odlišné povahy, vychádzajú spolu dobre.

 
Even if they have differert characters, they get along  well each other.

 
Aj keď  majú odlišné povahy,  vychádzajú spolu dobre.

 
Despite quarelling often, they love each other.

 
Napriek častým hádkam sa majú radi.

In spite of his repeated absence, Peter is excelent students.

 
Napriek častým absenciám je Peter výborný študent.

 
However low my earning are I love my job.

 
Akokoľvek sú moje príjmy nízke, milujem svoju prácu.

No matter who is he, ask him in.

 
Nech je to ktokoľvek, pozvi ho dnu.

 
Despite my bad mood I set to work.

 
Napriek moje zlej nálade som sa pustila do práce.

 
However far i tis, I´ll be there on time.

 
Nech je to akokoľvek ďaleko, budem tam načas.

 
She passed the exam although she didn´t  answer all the questions.

 
Urobila tú skúšku aj keď neodpovedala na všetky otázky.


Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba Slovenský jazyk anglické skratky reparát Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners Anglické frázy slovenská gramatika prekladateľstvo Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa doučovanie Slovak cases angličtina Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy Business English rečnícky štýl English grammar metódy výučby, jazyky priama metóda anglická gramatika slovenská literatúra Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov Slovak vocabulary metódy výučby anglické opozitá Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá maturita obchodná angličtina verbs with prepositions výučba, doučovanie frázové slovesá Metódy výučby Typy angličtiny Anglické prídavné mená Slovak dialogue učenie sa slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Slovenská gramatika Slovak nouns Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie metódy, vzdelávanie, Súdny preklad Slovak questions slohové útvary angličtina pre obchod English in use anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas english for travelling Slovak word formation význam slov Anglické zámená Slovak conversation Slovak sentences Druhy viet gramatika pohovor v angličtine Doučovanie Medical Slovak Slovak dialogues slovné spojenia Specialized English Skúšky z jazyka Motivácia Gerundium význam slov a ich použite Anglické slovesá English for everyday life slovak for foreigners, time prídavné mená Slovak grammar Anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry
Návrat na obsah