Poznáte prípustkové vety v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte prípustkové vety v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinagramatika
Prípustkové vety angličtine

 
 
Vyjadrujú okolnosť, ktorá pripúšťa niečo iné než tvrdí veta hlavná. Na ich začiatku sú  spojky although, though, even if even though, in spite of, despite.

 
Najlepšie si ich ozrejmíme na príkladoch, takže si nejaké ukážeme.

 
Although they have different characters, they get along wel each other.

 
Hoci majú odlišné povahy, vychádzajú spolu dobre.

 
Even if they have differert characters, they get along  well each other.

 
Aj keď  majú odlišné povahy,  vychádzajú spolu dobre.

 
Despite quarelling often, they love each other.

 
Napriek častým hádkam sa majú radi.

In spite of his repeated absence, Peter is excelent students.

 
Napriek častým absenciám je Peter výborný študent.

 
However low my earning are I love my job.

 
Akokoľvek sú moje príjmy nízke, milujem svoju prácu.

No matter who is he, ask him in.

 
Nech je to ktokoľvek, pozvi ho dnu.

 
Despite my bad mood I set to work.

 
Napriek moje zlej nálade som sa pustila do práce.

 
However far i tis, I´ll be there on time.

 
Nech je to akokoľvek ďaleko, budem tam načas.

 
She passed the exam although she didn´t  answer all the questions.

 
Urobila tú skúšku aj keď neodpovedala na všetky otázky.


Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Angličtina pre každú situáciu priama metóda Gerundium Anglické slovesá Slovak dialogues doučovanie slovak for foreigners, time Anglické frázy Anglické frazálne slovesá Anglické zámená English for everyday life metódy, vzdelávanie, Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie vetná skladba význam slov slovenská gramatika Slovak tenses prekladateľstvo Slovak sentences frázové slovesá Slovenská gramatika Vetná skladba anglická gramatika Slovak cases angličtina English in use rečnícky štýl Slovenský jazyk prídavné mená Specialized English english for travelling slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie maturita Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Anglické prídavné mená Slovak dialogue Druhy viet English grammar angličtina pre lekárov gramatika Motivácia angličtina pre obchod Medical Slovak Typy angličtiny pohovor v angličtine anglické opozitá slovenská literatúra Slovak grammar anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa Predminulý priebehový čas Metódy výučby obchodná angličtina Doučovanie Business English Slovak nouns anglická konverzácia slovné spojenia slohové útvary Slovak vocabulary verbs with prepositions Slovak questions Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta teória literatúry Slovak conversation metódy výučby, jazyky Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá anglické časy slovak for foreigners Skúšky z jazyka význam slov a ich použite anglické skratky metódy výučby
Návrat na obsah