Poznáte slovenské nárečia ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte slovenské nárečia ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenské nárečia, slovensko ·
Tags: nárečieSlovenskoľudia
Čo ste o slovenských nárečiach nevedeli

Nárečie alebo inak povedané dialekt je jazykový útvar, ktorým a hovorí na zemepisne
ohraničenom území. Od iných zemepisne vymedzených nárečí sa odlišuje istými
charakteristickými znakmi. Výskumom nárečí sa zaoberá dialektológia.

Prečo práve sa zaoberať nárečiami ?

Nárečiami sa zaoberáme kvôli poznaniu dejín jazyka aj poznaniu dejín spoločnosti,
ktorá tieto nárečia utvárala, a napokon aj pre zveľadenie spisovného jazyka.
Slovenské nárečia sa vyvinuli v podmienkach, ktoré sa na území Slovenska vytvorili
po zániku Veľkomoravskej ríše. Navzájom sa pomerne pestro líšia po zvukovej
stránke aj v ohýbaní slov. Ďalej sa líšia v tvorení slov a v skladbe to nie až taký
rozdiel, avšak každé nárečie má rozličný slovník.

Základné rozdelenie nárečí

Nárečia na Slovensku boli už od začiatku svojho vývinu rozdelené na tri základné
skupiny a to:
Západoslovenské, východoslovenské a stredoslovenské, boli už sformované v 15.
storočí.
Stredoslovenské nárečia tvoria dve skupiny do severnej skupiny patria nárečia
liptovské, oravské, turčianske a hornonitrianske. Južnú skupinu tvoria nárečia
zvolenské, tekovské, hontianske, novohradské a gemerské.
Západoslovenské nárečia

- Rozdeľujeme na severnú, východnú a juhozápadnú skupinu.
- Do severnej skupiny patria nárečia hornotrenčianske, a to vlastné
hornotrenčianske nárečie, kysucké a hornokysucké nárečie. Túto skupinu
charakterizuje predovšetkým prítomnosť dvojhlások, čiastočná platnosť
rytmického zákona a nominatív plurálu mužského rodu typu bracia, sinovia.

Východoslovenské nárečia

Nápadným znakom týchto nárečí je úplný nedostatok kvantity: volam, davam, robim,
muka, dobri, dobra a výrazný je prízvuk na predposlednej slabike. Delíme ich na tri
základné skupiny a to na juhozápadnú, strednú a východnú.
Do juhozápadnej patria nárečia spišské, abovské nárečie juhozápadného Šariša.
Do strednej skupiny patria nárečia stredného a severného Šariša a zemplínske
nárečie.
Do východnej skupiny patria nárečia užské a sotácke.


Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie priama metóda Druhy viet Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk slovak for foreigners slovak for foreigners, time pohovor v angličtine teória literatúry anglické skratky Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie English grammar verbs with prepositions Gerundium Slovenská gramatika English in use slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad Slovak dialogues Business English učenie sa Specialized English English for everyday life metódy výučby, jazyky Slovak vocabulary Slovak dialogue slovenská gramatika slovné spojenia Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa význam slov slohové útvary anglická gramatika Typy angličtiny Slovak grammar Slovak sentences slovenská literatúra Metódy výučby Predminulý priebehový čas Anglické frázy metódy, vzdelávanie, maturita Anglické slovesá obchodná angličtina Slovak for foreigners Vetná skladba prekladateľstvo english for travelling Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá anglické opozitá anglická výslovnosť Slovenská literatúra Anglická gramatika reparát Slovak cases Motivácia prídavné mená Medical Slovak Slovak questions metódy výučby výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia angličtina anglické časy frázové slovesá angličtina pre obchod Slovak nouns rečnícky štýl Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov Slovak conversation Doučovanie Slovak tenses Anglické prídavné mená
Návrat na obsah