Predaj v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Predaj v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina pre obchod ·
Tags: predajangličtina
Angličtina v predaji

Existuje angličtina, ktorá je špecifická pri predaji, dnes si ukážeme malý úryvok z dialógu, kde sa zaoberáme predajom.

Good morning madam. Can I help you ?

Dobré ráno, pani, čo si želáte?

Oh, good morning. Er, I was just looking really.

Dobré ráno. No vlastne som sa len pozerala.

I see you have a sale on.

Vidím, že máte výpredaj.

Do you have any  light Summer dresses ?

Máte nejaké ľahké letné šaty?

Oh yes, madam, we have quite a selection upstairs, if you´d like to follow me, I´l show you.

Ale áno, pani, hore na poschodí máme kolekciu. Ak ma budete nasledovať, ukážem vám ich.

Right.  
                                         
Dobre.

There we are.

Tu sme.

Do you know your size?

Poznáte svoju veľkosť?

Yes, but it is not for me, it´s present for my daughter, she is size 42.

Áno, ale to nie je pre mňa, je to darček pre moju dcéru, ona má veľkosť 42.

Size 42? Oh well we have a few nice ones here in the sale and over there we have some very nice silk dresses.

Veľkosť 42 ? Máme zopár pekných šiat vo výpredaji a tamto máme veľmi pekné hodvábne šaty.

I think I´ll take this one.

Myslím, že si zoberiem tieto.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time rečnícky štýl angličtina pre obchod Typy angličtiny verbs with prepositions metódy výučby Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine vetná skladba anglické skratky obchodná angličtina Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life Súdny preklad slohové útvary metódy, vzdelávanie, priama metóda Anglická gramatika slovenská literatúra english for travelling Skúšky z jazyka Druhy viet Doučovanie angličtina anglické opozitá Slovak sentences maturita anglické časy anglická konverzácia slovak for foreigners Slovenská literatúra Slovak nouns teória literatúry prídavné mená angličtina pre lekárov Slovak conversation Slovak dialogues metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy Business English význam slov a ich použite doučovanie Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika Medical Slovak Predminulý priebehový čas Specialized English Slovenský jazyk Slovak grammar Slovak dialogue Slovak tenses učenie sa Anglické frazálne slovesá frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovak questions reparát slovenská gramatika Vetná skladba význam slov Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners Gerundium Anglické frázové slovesá Slovak cases výučba, doučovanie anglická výslovnosť gramatika slovné spojenia English in use English grammar Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah