Predaj v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Predaj v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina pre obchod ·
Tags: predajangličtina
Angličtina v predaji

Existuje angličtina, ktorá je špecifická pri predaji, dnes si ukážeme malý úryvok z dialógu, kde sa zaoberáme predajom.

Good morning madam. Can I help you ?

Dobré ráno, pani, čo si želáte?

Oh, good morning. Er, I was just looking really.

Dobré ráno. No vlastne som sa len pozerala.

I see you have a sale on.

Vidím, že máte výpredaj.

Do you have any  light Summer dresses ?

Máte nejaké ľahké letné šaty?

Oh yes, madam, we have quite a selection upstairs, if you´d like to follow me, I´l show you.

Ale áno, pani, hore na poschodí máme kolekciu. Ak ma budete nasledovať, ukážem vám ich.

Right.  
                                         
Dobre.

There we are.

Tu sme.

Do you know your size?

Poznáte svoju veľkosť?

Yes, but it is not for me, it´s present for my daughter, she is size 42.

Áno, ale to nie je pre mňa, je to darček pre moju dcéru, ona má veľkosť 42.

Size 42? Oh well we have a few nice ones here in the sale and over there we have some very nice silk dresses.

Veľkosť 42 ? Máme zopár pekných šiat vo výpredaji a tamto máme veľmi pekné hodvábne šaty.

I think I´ll take this one.

Myslím, že si zoberiem tieto.


Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Predminulý priebehový čas Anglické prídavné mená Nepravidelné stupňovanie vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy Slovak vocabulary význam slov Specialized English maturita slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa English grammar Slovak conversation Medical Slovak Slovenský jazyk angličtina pre lekárov priama metóda pohovor v angličtine anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta anglická výslovnosť teória literatúry Slovak dialogue výučba, doučovanie gramatika Anglické frázové slovesá verbs with prepositions Slovak questions angličtina pre obchod English for everyday life metódy výučby, jazyky Slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners Slovak nouns slohové útvary Slovenská literatúra english for travelling Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues Súdny preklad metódy, vzdelávanie, anglická gramatika Anglické frazálne slovesá anglické opozitá slovenská gramatika doučovanie Metódy výučby Anglická gramatika obchodná angličtina slovné spojenia angličtina Anglické zámená Vetná skladba reparát učenie sa Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená metódy výučby Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners, time Druhy viet Motivácia Doučovanie Slovak sentences anglická konverzácia Anglické slovesá prekladateľstvo význam slov a ich použite anglické časy Slovak grammar Skúšky z jazyka Slovak cases English in use frázové slovesá rečnícky štýl slovenská literatúra Gerundium
Návrat na obsah