Predminulý priebehový čas - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Predminulý priebehový čas

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Predminulý priebehový čas ·
Tags: anglickéčasy
Predminulý priebehový čas - Past perfect continuous  

Tvoríme ho pomocou tohto vzoru.
I                              learning
you                         sitting
they                        doing
we    had been       working
he                           calling
she                         studying
it                             making

I was very tired when I arrived home. I had been working hard all day.

Vysvetlenie tohto času : Môžeme povedať, že sa niečo deje na isté obdobie času predtým ako sa
niečo iné stalo.

Our game of tennis was interrupted. We had been playing for about half an hour when it started to
rain.
Ken gave up smoking two years ago. He had been smoking for 30 years.


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov Slovenský jazyk doučovanie Jednoduchá veta Slovak slang verbs with prepositions english for travelling slovak for foreigners prídavné mená Slovak questions priama metóda slovak for foreigners, time English in use Súdny preklad Slovenská gramatika angličtina pre obchod pohovor v angličtine pomôcky k učeniu sa Anglické prídavné mená Anglické slovesá rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar slohové útvary Slovak dialogues slovné spojenia Specialized English tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie Druhy viet Slovak verbs anglická gramatika English for everyday life význam slov a ich použite frázové slovesá Spisovná slovenčina gramatika Anglické frázové slovesá Slovak sentences anglické skratky Slovak conversation Typy angličtiny Slovenská literatúra reparát Motivácia Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá Anglické frazálne slovesá Gerundium anglická výslovnosť Anglické frázy Angličtina pre špecifické situácie vetná skladba Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo slovenská gramatika Slovak pronunciation význam slov teória literatúry Slovak vocabulary Business English Slovak phrases Doučovanie maturita Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky Vetná skladba Slovak nouns Slovak tenses metódy výučby Skúšky z jazyka anglické časy učenie sa Medical Slovak Obchodná angličtina slovenská literatúra Predminulý priebehový čas English grammar Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina Slovak dialogue angličtina Slovak cases Slovak word formation Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia
Návrat na obsah