Predminulý priebehový čas - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Predminulý priebehový čas

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Predminulý priebehový čas ·
Tags: anglickéčasy
Predminulý priebehový čas - Past perfect continuous  

Tvoríme ho pomocou tohto vzoru.
I                              learning
you                         sitting
they                        doing
we    had been       working
he                           calling
she                         studying
it                             making

I was very tired when I arrived home. I had been working hard all day.

Vysvetlenie tohto času : Môžeme povedať, že sa niečo deje na isté obdobie času predtým ako sa
niečo iné stalo.

Our game of tennis was interrupted. We had been playing for about half an hour when it started to
rain.
Ken gave up smoking two years ago. He had been smoking for 30 years.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázy slovak for foreigners vetná skladba Jednoduchá veta prídavné mená význam slov výučba, učenie sa, anketa Slovak questions slovné spojenia anglické opozitá význam slov a ich použite výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, Slovak cases Metódy výučby English grammar Slovak conversation anglická výslovnosť angličtina pre lekárov Anglická gramatika Slovak sentences anglická gramatika Predminulý priebehový čas Anglické prídavné mená Motivácia reparát Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners Doučovanie Slovak dialogue rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie maturita Anglické frázové slovesá Vetná skladba anglická konverzácia slovak for foreigners, time obchodná angličtina priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak Súdny preklad verbs with prepositions Slovenská literatúra Business English Slovenská gramatika Specialized English Slovak vocabulary učenie sa teória literatúry anglické skratky english for travelling English in use anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika Anglické zámená Gerundium Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko English for everyday life angličtina pre obchod pohovor v angličtine anglické časy Druhy viet Slovak nouns Anglické frazálne slovesá Anglické slovesá Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo doučovanie slohové útvary Slovak word formation metódy výučby, jazyky Slovak dialogues metódy výučby slovenská literatúra Typy angličtiny angličtina gramatika Slovak grammar
Návrat na obsah