Predminulý priebehový čas - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Predminulý priebehový čas

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Predminulý priebehový čas ·
Tags: anglickéčasy
Predminulý priebehový čas - Past perfect continuous  

Tvoríme ho pomocou tohto vzoru.
I                              learning
you                         sitting
they                        doing
we    had been       working
he                           calling
she                         studying
it                             making

I was very tired when I arrived home. I had been working hard all day.

Vysvetlenie tohto času : Môžeme povedať, že sa niečo deje na isté obdobie času predtým ako sa
niečo iné stalo.

Our game of tennis was interrupted. We had been playing for about half an hour when it started to
rain.
Ken gave up smoking two years ago. He had been smoking for 30 years.


Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie anglická konverzácia výučba, doučovanie Anglické zámená prekladateľstvo Slovak dialogue anglické časy výučba, učenie sa, anketa angličtina angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite slohové útvary gramatika Jednoduchá veta prídavné mená Metódy výučby maturita obchodná angličtina teória literatúry priama metóda tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation metódy výučby, jazyky slovné spojenia Slovak grammar Medical Slovak Anglická gramatika verbs with prepositions Slovak nouns slovenská literatúra slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad Skúšky z jazyka Slovenská literatúra rečnícky štýl English grammar Slovak cases English in use Druhy viet English for everyday life anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá reparát Doučovanie english for travelling pohovor v angličtine Slovak for foreigners Business English vetná skladba Gerundium Anglické frázy metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu anglické skratky anglická gramatika Vetná skladba učenie sa anglické opozitá angličtina pre lekárov význam slov Slovenský jazyk Slovak questions Slovak tenses Specialized English
Návrat na obsah