Predminulý priebehový čas - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Predminulý priebehový čas

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Predminulý priebehový čas ·
Tags: anglickéčasy
Predminulý priebehový čas - Past perfect continuous  

Tvoríme ho pomocou tohto vzoru.
I                              learning
you                         sitting
they                        doing
we    had been       working
he                           calling
she                         studying
it                             making

I was very tired when I arrived home. I had been working hard all day.

Vysvetlenie tohto času : Môžeme povedať, že sa niečo deje na isté obdobie času predtým ako sa
niečo iné stalo.

Our game of tennis was interrupted. We had been playing for about half an hour when it started to
rain.
Ken gave up smoking two years ago. He had been smoking for 30 years.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Specialized English rečnícky štýl English in use Slovak questions slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak metódy výučby slovenské nárečia, slovensko english for travelling anglické opozitá Slovenský jazyk vetná skladba význam slov prídavné mená angličtina metódy, vzdelávanie, Business English anglická konverzácia Druhy viet anglické časy Slovak sentences angličtina pre lekárov English grammar angličtina pre obchod Slovak grammar prekladateľstvo Gerundium Slovak for foreigners gramatika Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina frázové slovesá anglická gramatika učenie sa výučba, doučovanie Anglické frázy Slovak vocabulary Anglické frazálne slovesá Slovak cases Nepravidelné stupňovanie maturita Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses Súdny preklad Jednoduchá veta Typy angličtiny slovak for foreigners English for everyday life anglická výslovnosť verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby Anglické zámená slohové útvary Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk reparát Skúšky z jazyka Doučovanie Slovak conversation anglické skratky význam slov a ich použite doučovanie priama metóda Anglická gramatika Anglické slovesá slovenská gramatika slovak for foreigners, time Slovenská gramatika Slovak dialogue
Návrat na obsah