Predminulý priebehový čas - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Predminulý priebehový čas

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Predminulý priebehový čas ·
Tags: anglickéčasy
Predminulý priebehový čas - Past perfect continuous  

Tvoríme ho pomocou tohto vzoru.
I                              learning
you                         sitting
they                        doing
we    had been       working
he                           calling
she                         studying
it                             making

I was very tired when I arrived home. I had been working hard all day.

Vysvetlenie tohto času : Môžeme povedať, že sa niečo deje na isté obdobie času predtým ako sa
niečo iné stalo.

Our game of tennis was interrupted. We had been playing for about half an hour when it started to
rain.
Ken gave up smoking two years ago. He had been smoking for 30 years.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Slovak cases anglické opozitá english for travelling výučba, doučovanie Anglické zámená Jednoduchá veta teória literatúry metódy, vzdelávanie, Slovak tenses prekladateľstvo English for everyday life obchodná angličtina gramatika angličtina Slovak grammar výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka Gerundium Druhy viet slovenská gramatika Súdny preklad Anglická gramatika Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázy Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie slohové útvary Slovenský jazyk frázové slovesá angličtina pre lekárov Business English Specialized English Metódy výučby vetná skladba Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation slovak for foreigners, time anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak rečnícky štýl Slovak questions maturita reparát English grammar anglické skratky slovné spojenia Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny verbs with prepositions anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov slovak for foreigners Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite doučovanie prídavné mená priama metóda Slovak nouns tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra angličtina pre obchod Doučovanie učenie sa pohovor v angličtine metódy výučby metódy výučby, jazyky anglická výslovnosť Slovak dialogues Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko English in use
Návrat na obsah