Predminulý priebehový čas - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Predminulý priebehový čas

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Predminulý priebehový čas ·
Tags: anglickéčasy
Predminulý priebehový čas - Past perfect continuous  

Tvoríme ho pomocou tohto vzoru.
I                              learning
you                         sitting
they                        doing
we    had been       working
he                           calling
she                         studying
it                             making

I was very tired when I arrived home. I had been working hard all day.

Vysvetlenie tohto času : Môžeme povedať, že sa niečo deje na isté obdobie času predtým ako sa
niečo iné stalo.

Our game of tennis was interrupted. We had been playing for about half an hour when it started to
rain.
Ken gave up smoking two years ago. He had been smoking for 30 years.


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky anglická gramatika Spisovná slovenčina Anglické frazálne slovesá priama metóda Slovak dialogues Skúšky z jazyka Anglická gramatika učenie sa gramatika English grammar angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko metódy, vzdelávanie, pomôcky k učeniu sa Slovak for foreigners anglické časy Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť anglické skratky Gerundium Jednoduchá veta Druhy viet Typy angličtiny angličtina Slovak slang výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue frázové slovesá prekladateľstvo Slovak cases Slovak nouns Slovak conversation Anglické zámená Slovak tenses Slovak questions Doučovanie slohové útvary Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá Slovak grammar Angličtina pre špecifické situácie Anglické slovesá doučovanie english for travelling Motivácia anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences Slovenský jazyk Súdny preklad Metódy výučby vetná skladba obchodná angličtina angličtina pre obchod Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská gramatika maturita Vetná skladba Anglické frázy English in use pohovor v angličtine metódy výučby Slovak verbs Specialized English slovak for foreigners prídavné mená English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners, time slovenská gramatika Business English Anglické nepravidelné slovesá Slovak word formation výučba, doučovanie anglické opozitá Medical Slovak slovné spojenia slovenská literatúra verbs with prepositions reparát rečnícky štýl význam slov a ich použite anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu význam slov Slovenská literatúra teória literatúry Slovak vocabulary
Návrat na obsah