Prídavné mená v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Prídavné mená v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické prídavné mená ·
Prídavné mená v angličtine

 
Forma a pozícia

 
A happy boy                           a happy girl                       These children are happy.

 
 
Prídavné mená v angličtine majú len jednu formu.

 
 
He is an old man.                     This man is old.

 
Ich pozícia vo vete je pred prídavnými menami a v dodatku vety.

 
Porovnávanie – stupeň rovnosti

 
Tom is as clever as John.

 
You are not as old as Jane.

 
Používame  vzor  as+ prídavné meno + as aby sme ukázali rovnosť.

 
Alebo not as + prídavné meno + as aby sme ukázali rozdiel.

 
 
Prídavné mená sa dajú stupňovať

 
Pravidelne

 
small        smaller       the smallest

 
 
Nepravidelne

 
Good        better          the best

 
 
Prídavné mená s troma a viacerými slabikami

 
 
Interesting        more interesting            the most interesting

 
 
Môžeme ich urobiť aj z dvoch podstatných mien

 
 
Summer holidays


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation english for travelling Specialized English slovné spojenia anglická konverzácia Slovak grammar verbs with prepositions Anglické prídavné mená Slovak for foreigners Slovak vocabulary Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy obchodná angličtina slovak for foreigners Motivácia Slovenská gramatika Doučovanie teória literatúry slohové útvary Gerundium Skúšky z jazyka prídavné mená frázové slovesá Vetná skladba Typy angličtiny význam slov a ich použite reparát Slovak dialogues pohovor v angličtine Jednoduchá veta Slovak cases Slovak tenses angličtina pre obchod Medical Slovak anglické opozitá prekladateľstvo gramatika význam slov Slovak dialogue anglické skratky slovenská gramatika Slovenský jazyk English in use angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby rečnícky štýl Slovak questions maturita anglické časy Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá Slovak sentences výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa Druhy viet English grammar angličtina Anglická gramatika priama metóda slovak for foreigners, time anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life Business English Anglické zámená Súdny preklad Slovenská literatúra doučovanie Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť učenie sa vetná skladba slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby
Návrat na obsah