Prídavné mená v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Prídavné mená v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické prídavné mená ·
Prídavné mená v angličtine

 
Forma a pozícia

 
A happy boy                           a happy girl                       These children are happy.

 
 
Prídavné mená v angličtine majú len jednu formu.

 
 
He is an old man.                     This man is old.

 
Ich pozícia vo vete je pred prídavnými menami a v dodatku vety.

 
Porovnávanie – stupeň rovnosti

 
Tom is as clever as John.

 
You are not as old as Jane.

 
Používame  vzor  as+ prídavné meno + as aby sme ukázali rovnosť.

 
Alebo not as + prídavné meno + as aby sme ukázali rozdiel.

 
 
Prídavné mená sa dajú stupňovať

 
Pravidelne

 
small        smaller       the smallest

 
 
Nepravidelne

 
Good        better          the best

 
 
Prídavné mená s troma a viacerými slabikami

 
 
Interesting        more interesting            the most interesting

 
 
Môžeme ich urobiť aj z dvoch podstatných mien

 
 
Summer holidays


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky frázové slovesá Anglické zámená maturita Slovak tenses reparát Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa anglické časy vetná skladba Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov Slovak dialogues obchodná angličtina Nepravidelné stupňovanie slohové útvary Slovak sentences učenie sa Anglické slovesá prídavné mená Slovenská literatúra Anglická gramatika anglická konverzácia slovak for foreigners, time Slovak for foreigners verbs with prepositions výučba, doučovanie anglická výslovnosť Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk gramatika Slovak questions Gerundium teória literatúry prekladateľstvo pohovor v angličtine Doučovanie anglické skratky Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu English grammar Slovenský jazyk metódy výučby význam slov Jednoduchá veta anglické opozitá English for everyday life slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra angličtina anglická gramatika Business English Specialized English Anglické frazálne slovesá Medical Slovak Slovak nouns slovenská gramatika english for travelling Slovak grammar Anglické prídavné mená priama metóda slovak for foreigners Slovak cases angličtina pre obchod Druhy viet Predminulý priebehový čas English in use Súdny preklad Vetná skladba Anglické frázové slovesá Metódy výučby význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázy doučovanie
Návrat na obsah