Prídavné mená v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Prídavné mená v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické prídavné mená ·
Prídavné mená v angličtine

 
Forma a pozícia

 
A happy boy                           a happy girl                       These children are happy.

 
 
Prídavné mená v angličtine majú len jednu formu.

 
 
He is an old man.                     This man is old.

 
Ich pozícia vo vete je pred prídavnými menami a v dodatku vety.

 
Porovnávanie – stupeň rovnosti

 
Tom is as clever as John.

 
You are not as old as Jane.

 
Používame  vzor  as+ prídavné meno + as aby sme ukázali rovnosť.

 
Alebo not as + prídavné meno + as aby sme ukázali rozdiel.

 
 
Prídavné mená sa dajú stupňovať

 
Pravidelne

 
small        smaller       the smallest

 
 
Nepravidelne

 
Good        better          the best

 
 
Prídavné mená s troma a viacerými slabikami

 
 
Interesting        more interesting            the most interesting

 
 
Môžeme ich urobiť aj z dvoch podstatných mien

 
 
Summer holidays


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické opozitá význam slov anglická výslovnosť výučba, doučovanie Slovak nouns vetná skladba Motivácia Súdny preklad doučovanie anglická gramatika Typy angličtiny pomôcky k učeniu sa slovenská gramatika prekladateľstvo Gerundium Doučovanie obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Slovak pronunciation Slovak questions slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra Jednoduchá veta Anglická gramatika anglické skratky Slovak for foreigners Angličtina pre špecifické situácie Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy Slovak cases Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time Metódy výučby Slovak sentences slovak for foreigners Business English reparát anglické časy metódy výučby priama metóda verbs with prepositions pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená slohové útvary angličtina pre lekárov Slovak vocabulary Anglické slovesá Slovak word formation teória literatúry Slovak dialogues Slovenská gramatika Slovenský jazyk Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá English grammar angličtina Specialized English Medical Slovak metódy výučby, jazyky anglická konverzácia Slovenská literatúra maturita význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie gramatika Angličtina pre každú situáciu English for everyday life Slovak slang Spisovná slovenčina Slovak conversation Slovak verbs slovné spojenia Slovak grammar angličtina pre obchod English in use frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa Anglické zámená Vetná skladba rečnícky štýl english for travelling učenie sa Slovak tenses metódy, vzdelávanie, Anglické prídavné mená
Návrat na obsah