Príklady frázových slovies - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Príklady frázových slovies

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frazálne slovesá ·
Tags: angličtinaslovesáfrázové
Anglické frázové slovesá

 
Angličtina má plno frázových slovies, nie vždy sa ich musíme učiť ale ak nejaké viete tak je to len plus v tomto článku sa pozrieme na niektoré a urobíme si aj vety s nimi.

 
Want out  - chcieť byť oslobodený od niečoho, nezúčastniť sa

 
I want out.

Nechcem mať nič s tebou spoločné.

 
The people wanted out of their goverment´s war.

 
Ľudia  sa nechceli zúčastniť na vojne, ktorú viedla ich vláda.

 
Warm to/ up to – začať mať rád, obľúbiť si

I´m afraid she´ll never warm to me.

 
Obávam sa, že si ma nikdy neobľúbi.

 
He´s warmed up to the idea.

 
Nápad sa mu zapáčil.

Wash down with  - zapiť       
     
 
You must not wash down this medicine with alcohol.

 
Tento liek nesmieš zapiť alkoholom.

 
I washed the sausage down with a large glass of beer.

 
Klobásu som zapil veľkým pohárom piva.

 
Waste away – postupne chudnúť, slabnúť, chradnúť

 
If you stay away on this diet you´ll waste away and die.

 
Ak budeš držať túto diétu, schudneš a zomrieš.

 
He´s waste away to skin and bone.

 
Vycivel na kosť a kožu.

 
Wear out – unaviť, uťahať

 
These kids would wear out a marathon runner.

 
Tieto deti by uťahali aj maratónca.

 
The trip wore us out.

 
Výlet nás veľmi unavil.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické opozitá Vetná skladba slohové útvary Business English Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners rečnícky štýl učenie sa Slovak questions Slovak sentences metódy výučby, jazyky Specialized English význam slov Typy angličtiny anglické časy English in use Slovak grammar Motivácia Slovak conversation Anglické frazálne slovesá english for travelling Súdny preklad prídavné mená pohovor v angličtine Druhy viet Medical Slovak výučba, doučovanie gramatika anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika Anglické zámená maturita metódy výučby Anglická gramatika Slovak vocabulary metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta Skúšky z jazyka verbs with prepositions angličtina Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá slovak for foreigners Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod Slovak nouns teória literatúry Slovak dialogues Slovak dialogue angličtina pre lekárov Slovak cases anglická gramatika reparát slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina Slovak tenses slovné spojenia prekladateľstvo Slovenská literatúra anglické skratky English grammar Doučovanie anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas English for everyday life Anglické frázy Slovenský jazyk Metódy výučby Gerundium priama metóda doučovanie Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia slovenská gramatika slovenská literatúra význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah