Príklady frázových slovies - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Príklady frázových slovies

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frazálne slovesá ·
Tags: angličtinaslovesáfrázové
Anglické frázové slovesá

 
Angličtina má plno frázových slovies, nie vždy sa ich musíme učiť ale ak nejaké viete tak je to len plus v tomto článku sa pozrieme na niektoré a urobíme si aj vety s nimi.

 
Want out  - chcieť byť oslobodený od niečoho, nezúčastniť sa

 
I want out.

Nechcem mať nič s tebou spoločné.

 
The people wanted out of their goverment´s war.

 
Ľudia  sa nechceli zúčastniť na vojne, ktorú viedla ich vláda.

 
Warm to/ up to – začať mať rád, obľúbiť si

I´m afraid she´ll never warm to me.

 
Obávam sa, že si ma nikdy neobľúbi.

 
He´s warmed up to the idea.

 
Nápad sa mu zapáčil.

Wash down with  - zapiť       
     
 
You must not wash down this medicine with alcohol.

 
Tento liek nesmieš zapiť alkoholom.

 
I washed the sausage down with a large glass of beer.

 
Klobásu som zapil veľkým pohárom piva.

 
Waste away – postupne chudnúť, slabnúť, chradnúť

 
If you stay away on this diet you´ll waste away and die.

 
Ak budeš držať túto diétu, schudneš a zomrieš.

 
He´s waste away to skin and bone.

 
Vycivel na kosť a kožu.

 
Wear out – unaviť, uťahať

 
These kids would wear out a marathon runner.

 
Tieto deti by uťahali aj maratónca.

 
The trip wore us out.

 
Výlet nás veľmi unavil.


Mesačné príspevky
Oblaky
frázové slovesá anglická gramatika Slovak for foreigners Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu angličtina prekladateľstvo Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta priama metóda výučba, doučovanie anglické skratky Gerundium verbs with prepositions Anglické frázové slovesá anglické opozitá Slovenská literatúra metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá gramatika Slovak dialogues Skúšky z jazyka anglická výslovnosť angličtina pre obchod význam slov a ich použite Druhy viet Vetná skladba Predminulý priebehový čas anglické časy English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences Slovak questions pohovor v angličtine reparát rečnícky štýl english for travelling význam slov teória literatúry Typy angličtiny Doučovanie Slovenský jazyk učenie sa slovenská gramatika slovenská literatúra anglická konverzácia Medical Slovak slovak for foreigners Anglické frázy Slovak grammar English grammar Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita Slovak dialogue Slovak cases English in use Slovak nouns vetná skladba doučovanie Nepravidelné stupňovanie slohové útvary slovné spojenia Slovak conversation slovak for foreigners, time obchodná angličtina Anglická gramatika Metódy výučby angličtina pre lekárov Slovak tenses prídavné mená metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa Specialized English tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Business English
Návrat na obsah