Príklady frázových slovies - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Príklady frázových slovies

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frazálne slovesá ·
Tags: angličtinaslovesáfrázové
Anglické frázové slovesá

 
Angličtina má plno frázových slovies, nie vždy sa ich musíme učiť ale ak nejaké viete tak je to len plus v tomto článku sa pozrieme na niektoré a urobíme si aj vety s nimi.

 
Want out  - chcieť byť oslobodený od niečoho, nezúčastniť sa

 
I want out.

Nechcem mať nič s tebou spoločné.

 
The people wanted out of their goverment´s war.

 
Ľudia  sa nechceli zúčastniť na vojne, ktorú viedla ich vláda.

 
Warm to/ up to – začať mať rád, obľúbiť si

I´m afraid she´ll never warm to me.

 
Obávam sa, že si ma nikdy neobľúbi.

 
He´s warmed up to the idea.

 
Nápad sa mu zapáčil.

Wash down with  - zapiť       
     
 
You must not wash down this medicine with alcohol.

 
Tento liek nesmieš zapiť alkoholom.

 
I washed the sausage down with a large glass of beer.

 
Klobásu som zapil veľkým pohárom piva.

 
Waste away – postupne chudnúť, slabnúť, chradnúť

 
If you stay away on this diet you´ll waste away and die.

 
Ak budeš držať túto diétu, schudneš a zomrieš.

 
He´s waste away to skin and bone.

 
Vycivel na kosť a kožu.

 
Wear out – unaviť, uťahať

 
These kids would wear out a marathon runner.

 
Tieto deti by uťahali aj maratónca.

 
The trip wore us out.

 
Výlet nás veľmi unavil.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation metódy, vzdelávanie, angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá slovenská literatúra slohové útvary anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia Business English frázové slovesá Skúšky z jazyka Slovenská gramatika Doučovanie Typy angličtiny Slovak dialogues anglická konverzácia Motivácia slovenská gramatika angličtina pre lekárov Metódy výučby slovak for foreigners rečnícky štýl Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo Anglické slovesá Anglické frazálne slovesá reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives Predminulý priebehový čas Slovak grammar metódy výučby maturita Anglické prídavné mená slovné spojenia Súdny preklad obchodná angličtina english for travelling gramatika Slovak cases Slovenská literatúra anglické časy anglické opozitá význam slov a ich použite Gerundium Slovak questions vetná skladba Slovak sentences význam slov angličtina doučovanie verbs with prepositions metódy výučby, jazyky English for everyday life prídavné mená Angličtina pre každú situáciu English grammar Jednoduchá veta Medical Slovak English in use Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika Slovak vocabulary pohovor v angličtine Druhy viet Slovak for foreigners výučba, doučovanie anglická gramatika učenie sa Specialized English anglické skratky teória literatúry Slovak tenses Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns priama metóda Slovak word formation Slovenský jazyk slovak for foreigners, time Anglické zámená Anglické frázy
Návrat na obsah