Príklady frázových slovies - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Príklady frázových slovies

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frazálne slovesá ·
Tags: angličtinaslovesáfrázové
Anglické frázové slovesá

 
Angličtina má plno frázových slovies, nie vždy sa ich musíme učiť ale ak nejaké viete tak je to len plus v tomto článku sa pozrieme na niektoré a urobíme si aj vety s nimi.

 
Want out  - chcieť byť oslobodený od niečoho, nezúčastniť sa

 
I want out.

Nechcem mať nič s tebou spoločné.

 
The people wanted out of their goverment´s war.

 
Ľudia  sa nechceli zúčastniť na vojne, ktorú viedla ich vláda.

 
Warm to/ up to – začať mať rád, obľúbiť si

I´m afraid she´ll never warm to me.

 
Obávam sa, že si ma nikdy neobľúbi.

 
He´s warmed up to the idea.

 
Nápad sa mu zapáčil.

Wash down with  - zapiť       
     
 
You must not wash down this medicine with alcohol.

 
Tento liek nesmieš zapiť alkoholom.

 
I washed the sausage down with a large glass of beer.

 
Klobásu som zapil veľkým pohárom piva.

 
Waste away – postupne chudnúť, slabnúť, chradnúť

 
If you stay away on this diet you´ll waste away and die.

 
Ak budeš držať túto diétu, schudneš a zomrieš.

 
He´s waste away to skin and bone.

 
Vycivel na kosť a kožu.

 
Wear out – unaviť, uťahať

 
These kids would wear out a marathon runner.

 
Tieto deti by uťahali aj maratónca.

 
The trip wore us out.

 
Výlet nás veľmi unavil.


Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa slovenské nárečia, slovensko význam slov metódy výučby Vetná skladba verbs with prepositions anglické skratky vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners, time angličtina Slovak grammar Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá rečnícky štýl Slovenský jazyk Slovak dialogues angličtina pre lekárov Slovak tenses Súdny preklad Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia učenie sa Slovak cases English for everyday life Anglické zámená prekladateľstvo Anglické slovesá Anglická gramatika Slovak sentences teória literatúry Business English anglická gramatika Jednoduchá veta slovné spojenia anglické opozitá slovenská literatúra reparát priama metóda Metódy výučby anglická výslovnosť prídavné mená Slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika slovak for foreigners Doučovanie English grammar anglické časy výučba, doučovanie slovenská gramatika Druhy viet Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, frázové slovesá doučovanie slohové útvary anglická konverzácia Slovak conversation english for travelling význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá maturita Gerundium Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny Slovak nouns Slovak dialogue angličtina pre obchod English in use obchodná angličtina Medical Slovak Specialized English
Návrat na obsah