Príklady frázových slovies - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Príklady frázových slovies

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frazálne slovesá ·
Tags: angličtinaslovesáfrázové
Anglické frázové slovesá

 
Angličtina má plno frázových slovies, nie vždy sa ich musíme učiť ale ak nejaké viete tak je to len plus v tomto článku sa pozrieme na niektoré a urobíme si aj vety s nimi.

 
Want out  - chcieť byť oslobodený od niečoho, nezúčastniť sa

 
I want out.

Nechcem mať nič s tebou spoločné.

 
The people wanted out of their goverment´s war.

 
Ľudia  sa nechceli zúčastniť na vojne, ktorú viedla ich vláda.

 
Warm to/ up to – začať mať rád, obľúbiť si

I´m afraid she´ll never warm to me.

 
Obávam sa, že si ma nikdy neobľúbi.

 
He´s warmed up to the idea.

 
Nápad sa mu zapáčil.

Wash down with  - zapiť       
     
 
You must not wash down this medicine with alcohol.

 
Tento liek nesmieš zapiť alkoholom.

 
I washed the sausage down with a large glass of beer.

 
Klobásu som zapil veľkým pohárom piva.

 
Waste away – postupne chudnúť, slabnúť, chradnúť

 
If you stay away on this diet you´ll waste away and die.

 
Ak budeš držať túto diétu, schudneš a zomrieš.

 
He´s waste away to skin and bone.

 
Vycivel na kosť a kožu.

 
Wear out – unaviť, uťahať

 
These kids would wear out a marathon runner.

 
Tieto deti by uťahali aj maratónca.

 
The trip wore us out.

 
Výlet nás veľmi unavil.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy Slovak dialogues význam slov učenie sa Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite anglická gramatika Slovenský jazyk Medical Slovak Slovak conversation Slovenská literatúra výučba, doučovanie anglická konverzácia Slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia english for travelling maturita metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas slovné spojenia Slovak cases slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk angličtina pomôcky k učeniu sa Slovak vocabulary Slovak sentences Slovak questions gramatika Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa doučovanie English grammar obchodná angličtina Gerundium English in use Slovak slang anglické skratky priama metóda slovak for foreigners rečnícky štýl slovak for foreigners, time Slovak verbs angličtina pre lekárov slovenská gramatika prekladateľstvo Doučovanie Business English Druhy viet Slovak pronunciation English for everyday life Specialized English reparát Motivácia frázové slovesá Metódy výučby Anglická gramatika metódy výučby anglické opozitá Angličtina pre špecifické situácie Anglické slovesá Anglické prídavné mená teória literatúry Súdny preklad slohové útvary Slovak tenses Anglické frázy angličtina pre obchod Slovak nouns Slovak grammar Slovak word formation Slovak for foreigners Vetná skladba Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue Spisovná slovenčina metódy, vzdelávanie, prídavné mená verbs with prepositions Anglické zámená pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah