Pronunciation of Slovak letters - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Pronunciation of Slovak letters

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak pronunciation ·
Tags: pronunciationslovakletters
Do you have problem with pronunciation of Slovak words ?

In this article you I will help you with pronunciation of some Slovak words.  Here are some examples only for you.

Letter             Approximate proninciation in English                       Slovak examples

b                     as in but                                                                         treba, robiť, akoby, bývať

c                     as in its                                                                          vec, cesta, práca, noc

č                     as in child                                                                      čo, čas, prečo, číslo

d                    as in date                                                                       do, teda, dom,

ď                    as in during                                                                    choď, ďalší, ďakovať

dz                  as ts but voiced                                                              medzi, mládza, hrdza

dž                  as č but voiced as in jam                                                džbán, džavotať, džungľa

f                    as in face                                                                         forma, farba, fosfor

g                   as in to go                                                                        orgán, fragment, gaštan

h                   h with strong emphasis                                                    hlava, hruď, hoci, noha

ch                 Scottish ch , Russian x                                                    ich, nech, trocha, ach

j                    as in yes                                                                           ja, aj, jeho, vojna

k                   k closed as in nickel                                                         ako, kto, keby

l                    as in lead                                                                          slnko, dlhý, plný, okolo

ľ                   as in lurid                                                                            veľa, veľmi, podľa    

ĺ                   long l                                                                                    žĺtok, chĺpok, stĺp

m                as in milk                                                                              sám, možno, mesto

n                 as in not                                                                                na, on, strana, ráno

ň                as in news                                                                              oheň, kameň, mňa

p                closed as in open                                                                   po, práve, pán, aspoň

r                trilled as in Scottish                                                                 preto, ruka, dobre, tvár

ŕ                long r                                                                                       mŕtvy, hŕba, vŕtať, tŕpneš

s               as in to save                                                                             sa, prísť, starý, písať, istý

š               as in she                                                                                   váš, štyri, duša, píš

t               closed as in not                                                                         tento, stál, takto, otvor

ť              as in tutor                                                                                   ťažký, byť, mať, dosť

v             as in very                                                                                    svoj, nový, vravieť, vysoký

z            as in zone                                                                                    za, začať, zem, zlý

ž            as in television                                                                            že, život, vždy, živý

q           kv as in quality                                                                              ---------------

w          as in very                                                                                      ------------

x          as in next                                                                                     taxa, prax, Alex, taxi                                               
     


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby Gerundium výučba, doučovanie Anglická gramatika Vetná skladba angličtina anglická gramatika prekladateľstvo Slovak tenses anglická výslovnosť maturita Slovak sentences gramatika Typy angličtiny Medical Slovak Slovenská literatúra slovak for foreigners, time Anglické frázy Metódy výučby anglické časy angličtina pre obchod Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, Business English Slovak pronunciation Slovak vocabulary English grammar Specialized English obchodná angličtina Slovak dialogue Predminulý priebehový čas Druhy viet slovenská gramatika Slovak word formation pomôcky k učeniu sa angličtina pre lekárov Anglické slovesá Skúšky z jazyka Obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa vetná skladba Anglické frázové slovesá anglická konverzácia Slovak grammar rečnícky štýl Slovak slang Slovak nouns anglické skratky frázové slovesá teória literatúry Slovenský jazyk slovenská literatúra verbs with prepositions Súdny preklad Slovak verbs reparát Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená Slovak for foreigners Anglické prídavné mená pohovor v angličtine Slovak cases English for everyday life význam slov a ich použite Spisovná slovenčina anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation English in use Slovenská gramatika Angličtina pre špecifické situácie význam slov slovenské nárečia, slovensko priama metóda slohové útvary učenie sa anglické opozitá english for travelling Slovak phrases Doučovanie Jednoduchá veta Motivácia Angličtina pre každú situáciu doučovanie Anglické zámená slovné spojenia Slovak questions Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners
Návrat na obsah