Qantity in Slovak langauge - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Qantity in Slovak langauge

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: quantityslovaklanguage
Talking about quantity in Slovak language


 
The genitive is much in demand after general quantity words like veľa „a lot, lots of, many, priveľa „ too much, too many and málo „ little, few.

 
Mám  veľa času.                I have a lot of time.

 
Mám priveľa času.             I have too much time.

 
Mám málo času.                I have little time.
 
 
Janko má veľa priateľov.             Janko has a lots of friends.

 
Janko má málo priateľov.             Janko has few friends.

 
 
And with phrases involving higher numerals of five or above, subject phrases with these words again count as neuter singular. Note also the question word koľko „ how many? „

 
Koľko tam bolo ľudí ?                    How many people were there ?

 
Bolo tam málo ľudí.                       Few people were there.

 
Bolo tam asi šesť ľudí.                  There were about six people there.

 
Other such words are niekoľko“ some, several“ mnoho“ many“ toľko( or tak veľa) so many, pár/ zopár“ a few, a couple“.

 
Poznám len niekoľko/zopár Slovákov.

 
I know only some/ a few Slovaks.

 
Toľko ľudí !           So many people !


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary metódy, vzdelávanie, Slovak questions anglická výslovnosť frázové slovesá Spisovná slovenčina Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika metódy výučby, jazyky slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk priama metóda rečnícky štýl význam slov a ich použite Slovak for foreigners Specialized English angličtina Slovenská gramatika Slovak nouns Súdny preklad slovak for foreigners učenie sa Motivácia Slovak slang Slovak dialogue anglicko - slovenská konverzácia význam slov Slovak cases english for travelling pomôcky k učeniu sa výučba, doučovanie Vetná skladba Slovak vocabulary Anglické frázové slovesá obchodná angličtina doučovanie Anglické prídavné mená vetná skladba Obchodná angličtina verbs with prepositions anglická gramatika anglická konverzácia Jednoduchá veta English in use Doučovanie gramatika maturita Slovak sentences Slovak conversation English grammar angličtina pre obchod Business English English for everyday life Predminulý priebehový čas Slovak pronunciation prídavné mená Slovak tenses Anglická gramatika Slovak word formation Gerundium anglické opozitá Angličtina pre špecifické situácie Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko metódy výučby pohovor v angličtine Skúšky z jazyka slovné spojenia Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny Slovak verbs Druhy viet anglické skratky Anglické zámená Metódy výučby prekladateľstvo Slovak phrases slovak for foreigners, time Slovenský jazyk výučba, učenie sa, anketa anglické časy Anglické nepravidelné slovesá reparát teória literatúry Anglické slovesá angličtina pre lekárov Medical Slovak Slovak grammar Anglické frázy
Návrat na obsah