Qantity in Slovak langauge - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Qantity in Slovak langauge

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: quantityslovaklanguage
Talking about quantity in Slovak language


 
The genitive is much in demand after general quantity words like veľa „a lot, lots of, many, priveľa „ too much, too many and málo „ little, few.

 
Mám  veľa času.                I have a lot of time.

 
Mám priveľa času.             I have too much time.

 
Mám málo času.                I have little time.
 
 
Janko má veľa priateľov.             Janko has a lots of friends.

 
Janko má málo priateľov.             Janko has few friends.

 
 
And with phrases involving higher numerals of five or above, subject phrases with these words again count as neuter singular. Note also the question word koľko „ how many? „

 
Koľko tam bolo ľudí ?                    How many people were there ?

 
Bolo tam málo ľudí.                       Few people were there.

 
Bolo tam asi šesť ľudí.                  There were about six people there.

 
Other such words are niekoľko“ some, several“ mnoho“ many“ toľko( or tak veľa) so many, pár/ zopár“ a few, a couple“.

 
Poznám len niekoľko/zopár Slovákov.

 
I know only some/ a few Slovaks.

 
Toľko ľudí !           So many people !


Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia English in use angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary angličtina Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť teória literatúry Anglické prídavné mená Business English Skúšky z jazyka význam slov Slovak nouns Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk pohovor v angličtine Slovak questions výučba, doučovanie Specialized English Angličtina pre každú situáciu Doučovanie English for everyday life doučovanie slovenská gramatika Slovenský jazyk anglické skratky anglická konverzácia učenie sa anglické časy Metódy výučby metódy výučby, jazyky Medical Slovak metódy výučby slovenská literatúra Gerundium Anglická gramatika slovak for foreigners Typy angličtiny slovak for foreigners, time english for travelling Slovak vocabulary Jednoduchá veta Slovak cases Vetná skladba Slovak dialogues English grammar Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy Anglické frázové slovesá Slovak sentences Slovenská literatúra gramatika Slovak grammar priama metóda anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Slovak conversation Anglické slovesá metódy, vzdelávanie, Slovenská gramatika Súdny preklad vetná skladba maturita Anglické zámená obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko prídavné mená angličtina pre lekárov prekladateľstvo význam slov a ich použite slovné spojenia reparát verbs with prepositions frázové slovesá Druhy viet rečnícky štýl
Návrat na obsah