Qantity in Slovak langauge - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Qantity in Slovak langauge

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: quantityslovaklanguage
Talking about quantity in Slovak language


 
The genitive is much in demand after general quantity words like veľa „a lot, lots of, many, priveľa „ too much, too many and málo „ little, few.

 
Mám  veľa času.                I have a lot of time.

 
Mám priveľa času.             I have too much time.

 
Mám málo času.                I have little time.
 
 
Janko má veľa priateľov.             Janko has a lots of friends.

 
Janko má málo priateľov.             Janko has few friends.

 
 
And with phrases involving higher numerals of five or above, subject phrases with these words again count as neuter singular. Note also the question word koľko „ how many? „

 
Koľko tam bolo ľudí ?                    How many people were there ?

 
Bolo tam málo ľudí.                       Few people were there.

 
Bolo tam asi šesť ľudí.                  There were about six people there.

 
Other such words are niekoľko“ some, several“ mnoho“ many“ toľko( or tak veľa) so many, pár/ zopár“ a few, a couple“.

 
Poznám len niekoľko/zopár Slovákov.

 
I know only some/ a few Slovaks.

 
Toľko ľudí !           So many people !


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka prekladateľstvo Slovak word formation pohovor v angličtine metódy výučby doučovanie slovenské nárečia, slovensko Specialized English angličtina english for travelling priama metóda anglická výslovnosť Doučovanie anglické skratky slovné spojenia verbs with prepositions Anglické zámená Business English English grammar Druhy viet Slovak questions slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov prídavné mená Slovak nouns tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny obchodná angličtina Slovak cases Súdny preklad Anglické frazálne slovesá Vetná skladba Gerundium slovak for foreigners, time anglické časy reparát Motivácia slovenská literatúra Slovak for foreigners slovak for foreigners anglická gramatika slohové útvary pomôcky k učeniu sa Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá Anglické frázy výučba, doučovanie Slovak dialogue English for everyday life Slovak slang Slovak conversation teória literatúry rečnícky štýl Slovenská gramatika frázové slovesá Slovak dialogues Slovak verbs English in use gramatika Angličtina pre špecifické situácie Medical Slovak učenie sa maturita anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Slovak tenses Slovenský jazyk Slovak grammar Slovak vocabulary vetná skladba Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas Spisovná slovenčina anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences význam slov a ich použite Slovenská literatúra Jednoduchá veta anglické opozitá metódy výučby, jazyky Metódy výučby Anglická gramatika angličtina pre lekárov
Návrat na obsah