Qantity in Slovak langauge - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Qantity in Slovak langauge

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: quantityslovaklanguage
Talking about quantity in Slovak language


 
The genitive is much in demand after general quantity words like veľa „a lot, lots of, many, priveľa „ too much, too many and málo „ little, few.

 
Mám  veľa času.                I have a lot of time.

 
Mám priveľa času.             I have too much time.

 
Mám málo času.                I have little time.
 
 
Janko má veľa priateľov.             Janko has a lots of friends.

 
Janko má málo priateľov.             Janko has few friends.

 
 
And with phrases involving higher numerals of five or above, subject phrases with these words again count as neuter singular. Note also the question word koľko „ how many? „

 
Koľko tam bolo ľudí ?                    How many people were there ?

 
Bolo tam málo ľudí.                       Few people were there.

 
Bolo tam asi šesť ľudí.                  There were about six people there.

 
Other such words are niekoľko“ some, several“ mnoho“ many“ toľko( or tak veľa) so many, pár/ zopár“ a few, a couple“.

 
Poznám len niekoľko/zopár Slovákov.

 
I know only some/ a few Slovaks.

 
Toľko ľudí !           So many people !


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby teória literatúry Slovak tenses Anglické zámená Vetná skladba Anglické frázové slovesá Specialized English Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika rečnícky štýl anglické časy metódy výučby Anglické frázy Doučovanie slovné spojenia slovenská gramatika doučovanie Slovak conversation angličtina pre obchod anglické skratky Jednoduchá veta verbs with prepositions slovenská literatúra Slovak sentences metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, gramatika Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite Gerundium význam slov maturita Angličtina pre každú situáciu prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Slovak questions Slovak dialogue Skúšky z jazyka English for everyday life Business English Slovak grammar English grammar Slovak for foreigners Anglická gramatika English in use učenie sa anglické opozitá Typy angličtiny reparát slovak for foreigners, time Slovak nouns pohovor v angličtine Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina výučba, učenie sa, anketa Slovak cases anglická konverzácia frázové slovesá english for travelling Druhy viet priama metóda Predminulý priebehový čas Slovenská literatúra Slovenský jazyk slovak for foreigners obchodná angličtina slohové útvary výučba, doučovanie vetná skladba Medical Slovak anglická výslovnosť
Návrat na obsah