Qantity in Slovak langauge - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Qantity in Slovak langauge

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: quantityslovaklanguage
Talking about quantity in Slovak language


 
The genitive is much in demand after general quantity words like veľa „a lot, lots of, many, priveľa „ too much, too many and málo „ little, few.

 
Mám  veľa času.                I have a lot of time.

 
Mám priveľa času.             I have too much time.

 
Mám málo času.                I have little time.
 
 
Janko má veľa priateľov.             Janko has a lots of friends.

 
Janko má málo priateľov.             Janko has few friends.

 
 
And with phrases involving higher numerals of five or above, subject phrases with these words again count as neuter singular. Note also the question word koľko „ how many? „

 
Koľko tam bolo ľudí ?                    How many people were there ?

 
Bolo tam málo ľudí.                       Few people were there.

 
Bolo tam asi šesť ľudí.                  There were about six people there.

 
Other such words are niekoľko“ some, several“ mnoho“ many“ toľko( or tak veľa) so many, pár/ zopár“ a few, a couple“.

 
Poznám len niekoľko/zopár Slovákov.

 
I know only some/ a few Slovaks.

 
Toľko ľudí !           So many people !


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby English for everyday life učenie sa Specialized English Slovak cases Metódy výučby Doučovanie Slovenský jazyk slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk maturita slovak for foreigners english for travelling Medical Slovak slohové útvary Vetná skladba metódy, vzdelávanie, význam slov Gerundium verbs with prepositions Druhy viet Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť priama metóda vetná skladba Slovak sentences anglické časy anglická konverzácia Jednoduchá veta gramatika Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Slovak tenses prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu English grammar Skúšky z jazyka Anglická gramatika význam slov a ich použite anglické skratky slovenská literatúra obchodná angličtina Typy angličtiny teória literatúry anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar angličtina slovné spojenia Slovak conversation English in use doučovanie Slovak questions Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa reparát slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners Business English Slovak dialogue Anglické frázové slovesá Anglické frázy pohovor v angličtine metódy výučby, jazyky výučba, doučovanie prídavné mená angličtina pre lekárov Anglické zámená Slovak dialogues slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod Súdny preklad rečnícky štýl frázové slovesá
Návrat na obsah