Qantity in Slovak langauge - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Qantity in Slovak langauge

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: quantityslovaklanguage
Talking about quantity in Slovak language


 
The genitive is much in demand after general quantity words like veľa „a lot, lots of, many, priveľa „ too much, too many and málo „ little, few.

 
Mám  veľa času.                I have a lot of time.

 
Mám priveľa času.             I have too much time.

 
Mám málo času.                I have little time.
 
 
Janko má veľa priateľov.             Janko has a lots of friends.

 
Janko má málo priateľov.             Janko has few friends.

 
 
And with phrases involving higher numerals of five or above, subject phrases with these words again count as neuter singular. Note also the question word koľko „ how many? „

 
Koľko tam bolo ľudí ?                    How many people were there ?

 
Bolo tam málo ľudí.                       Few people were there.

 
Bolo tam asi šesť ľudí.                  There were about six people there.

 
Other such words are niekoľko“ some, several“ mnoho“ many“ toľko( or tak veľa) so many, pár/ zopár“ a few, a couple“.

 
Poznám len niekoľko/zopár Slovákov.

 
I know only some/ a few Slovaks.

 
Toľko ľudí !           So many people !


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time Slovenská literatúra english for travelling Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia Specialized English Slovak conversation angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad Metódy výučby Typy angličtiny Medical Slovak Slovenská gramatika English grammar anglické skratky priama metóda reparát anglická konverzácia anglická výslovnosť Slovak word formation angličtina Anglické frázové slovesá obchodná angličtina English for everyday life Slovak dialogue vetná skladba English in use výučba, učenie sa, anketa doučovanie slovak for foreigners Skúšky z jazyka Slovak grammar Vetná skladba význam slov a ich použite rečnícky štýl Slovak questions Anglické prídavné mená význam slov slohové útvary anglické opozitá metódy výučby, jazyky Slovak dialogues Gerundium Slovak vocabulary slovenská gramatika Slovak nouns výučba, doučovanie Business English Predminulý priebehový čas Motivácia tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá verbs with prepositions pohovor v angličtine Anglická gramatika Doučovanie metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu teória literatúry Slovak sentences Anglické frázy angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, maturita učenie sa Slovak cases prekladateľstvo slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické slovesá slovenská literatúra Slovak for foreigners Druhy viet Jednoduchá veta anglické časy gramatika prídavné mená
Návrat na obsah