Reparát bez problémov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Reparát bez problémov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v reparát ·
Tags: opravnáskúška
11 rád ako urobiť úspešne reparát      
        
 
 
Ak už máte tú smolu, že musíte robiť reparát z jazyka alebo iného predmetu tak vám ponúkam rady ako reparát úspešne urobiť.

 
1)      Nenechávajte si to čo sa máte naučiť na poslednú chvíľu.

 
2)      Ak máte možnosť tak vyhľadajte učiteľa, ktorý vám pomôže s učivom, aby ste to určite urobili.

 
3)      Rozdeľte si učivo na menšie časti, aby sa vám to ľahšie učilo.

 
4)      Vyhľadajte si viac zdrojov alebo sa poraďte so svojím učiteľom, čo si máte vyhľadať a kde.

 
5)      Učte sa najlepšie každý deň a pravidelne si opakujte čo ste sa už naučili.

 
6)      Robte si aj testy ak je pre daný predmet kniha s testami.

 
7)      Nechajte sa niekým vyskúšať, či to viete na sto percent.

 
8)      Použite všetko čo môžete čo sa týka zdrojov, teda internet, knihy, cvičebnice , učebnice a podobne.

 
9)      Prejdite sa aj do knižnice, ak je treba nájsť materiály, ktoré doma nemáte.

 
10)   Ak okrem vás ešte niekto z vašej triedy alebo školy robí tiež reparát, tak si vymeňte svoje materiály a môžete sa aj vzájomne vyskúšať.

 
11)   Verte tomu, že reparát urobíte, a robte všetko preto aby ste ho aj urobili.


Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená slohové útvary anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka Anglická gramatika Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá priama metóda Slovak dialogue Slovak vocabulary Slovenská gramatika Anglické prídavné mená Druhy viet angličtina pre lekárov Súdny preklad Slovak cases anglická gramatika english for travelling Slovak nouns pomôcky k učeniu sa Anglické frazálne slovesá Angličtina pre špecifické situácie tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, Business English metódy výučby, jazyky Slovak conversation verbs with prepositions Slovenská literatúra učenie sa doučovanie rečnícky štýl Slovenský jazyk Slovak dialogues význam slov Angličtina pre každú situáciu reparát Vetná skladba English for everyday life Slovak tenses maturita Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba Anglické slovesá slovenská gramatika Metódy výučby English in use anglické skratky anglická konverzácia metódy výučby English grammar slovak for foreigners, time frázové slovesá význam slov a ich použite Slovak verbs obchodná angličtina slovné spojenia angličtina Medical Slovak slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie angličtina pre obchod Spisovná slovenčina pohovor v angličtine Slovak questions Nepravidelné stupňovanie teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika slovak for foreigners Specialized English Typy angličtiny Gerundium anglické opozitá Jednoduchá veta anglické časy Doučovanie Anglické zámená prekladateľstvo Anglické frázy Slovak sentences Motivácia slovenská literatúra Slovak word formation Slovak grammar Slovak slang
Návrat na obsah