Reparát bez problémov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Reparát bez problémov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v reparát ·
Tags: opravnáskúška
11 rád ako urobiť úspešne reparát      
        
 
 
Ak už máte tú smolu, že musíte robiť reparát z jazyka alebo iného predmetu tak vám ponúkam rady ako reparát úspešne urobiť.

 
1)      Nenechávajte si to čo sa máte naučiť na poslednú chvíľu.

 
2)      Ak máte možnosť tak vyhľadajte učiteľa, ktorý vám pomôže s učivom, aby ste to určite urobili.

 
3)      Rozdeľte si učivo na menšie časti, aby sa vám to ľahšie učilo.

 
4)      Vyhľadajte si viac zdrojov alebo sa poraďte so svojím učiteľom, čo si máte vyhľadať a kde.

 
5)      Učte sa najlepšie každý deň a pravidelne si opakujte čo ste sa už naučili.

 
6)      Robte si aj testy ak je pre daný predmet kniha s testami.

 
7)      Nechajte sa niekým vyskúšať, či to viete na sto percent.

 
8)      Použite všetko čo môžete čo sa týka zdrojov, teda internet, knihy, cvičebnice , učebnice a podobne.

 
9)      Prejdite sa aj do knižnice, ak je treba nájsť materiály, ktoré doma nemáte.

 
10)   Ak okrem vás ešte niekto z vašej triedy alebo školy robí tiež reparát, tak si vymeňte svoje materiály a môžete sa aj vzájomne vyskúšať.

 
11)   Verte tomu, že reparát urobíte, a robte všetko preto aby ste ho aj urobili.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy Anglické frazálne slovesá Slovak nouns Anglické slovesá slovak for foreigners slovenská literatúra Slovak tenses slovenská gramatika Jednoduchá veta Gerundium slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa reparát Slovak sentences anglické skratky Metódy výučby Slovak dialogue maturita Slovak for foreigners vetná skladba Anglické frázové slovesá anglické opozitá Business English obchodná angličtina Anglické frázy slovné spojenia English in use prídavné mená metódy výučby Vetná skladba Motivácia učenie sa English for everyday life frázové slovesá angličtina pre lekárov English grammar prekladateľstvo english for travelling Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika anglická konverzácia výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak metódy výučby, jazyky Doučovanie Nepravidelné stupňovanie Slovak vocabulary metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá Slovenská literatúra význam slov Anglická gramatika Slovak conversation rečnícky štýl angličtina pre obchod Slovak questions Anglické zámená angličtina slovak for foreigners, time doučovanie Slovak word formation gramatika Specialized English priama metóda význam slov a ich použite Slovak dialogues slohové útvary pohovor v angličtine teória literatúry Slovak cases Typy angličtiny Slovenská gramatika Súdny preklad anglická výslovnosť Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas Slovak grammar Skúšky z jazyka Druhy viet Anglické prídavné mená
Návrat na obsah