Reparát bez problémov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Reparát bez problémov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v reparát ·
Tags: opravnáskúška
11 rád ako urobiť úspešne reparát      
        
 
 
Ak už máte tú smolu, že musíte robiť reparát z jazyka alebo iného predmetu tak vám ponúkam rady ako reparát úspešne urobiť.

 
1)      Nenechávajte si to čo sa máte naučiť na poslednú chvíľu.

 
2)      Ak máte možnosť tak vyhľadajte učiteľa, ktorý vám pomôže s učivom, aby ste to určite urobili.

 
3)      Rozdeľte si učivo na menšie časti, aby sa vám to ľahšie učilo.

 
4)      Vyhľadajte si viac zdrojov alebo sa poraďte so svojím učiteľom, čo si máte vyhľadať a kde.

 
5)      Učte sa najlepšie každý deň a pravidelne si opakujte čo ste sa už naučili.

 
6)      Robte si aj testy ak je pre daný predmet kniha s testami.

 
7)      Nechajte sa niekým vyskúšať, či to viete na sto percent.

 
8)      Použite všetko čo môžete čo sa týka zdrojov, teda internet, knihy, cvičebnice , učebnice a podobne.

 
9)      Prejdite sa aj do knižnice, ak je treba nájsť materiály, ktoré doma nemáte.

 
10)   Ak okrem vás ešte niekto z vašej triedy alebo školy robí tiež reparát, tak si vymeňte svoje materiály a môžete sa aj vzájomne vyskúšať.

 
11)   Verte tomu, že reparát urobíte, a robte všetko preto aby ste ho aj urobili.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak cases Medical Slovak Metódy výučby metódy výučby Typy angličtiny reparát English in use tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika Doučovanie Slovak slang Slovak conversation angličtina Motivácia english for travelling slovenská literatúra pohovor v angličtine Slovak for foreigners Jednoduchá veta vetná skladba Anglické zámená verbs with prepositions Nepravidelné stupňovanie pomôcky k učeniu sa Slovenský jazyk Slovak tenses Slovak sentences frázové slovesá Slovenská gramatika slovné spojenia Slovak dialogue English for everyday life Specialized English Predminulý priebehový čas Anglické slovesá teória literatúry Slovak pronunciation slovenská gramatika Slovak grammar Vetná skladba slovak for foreigners rečnícky štýl prekladateľstvo učenie sa Gerundium priama metóda Anglické frázy anglická konverzácia gramatika Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov význam slov Anglické nepravidelné slovesá English grammar Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues Obchodná angličtina Anglické prídavné mená slohové útvary anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť Slovak vocabulary metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina Druhy viet maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod Slovak verbs Angličtina pre špecifické situácie doučovanie Business English Slovak phrases anglické skratky Slovak questions anglické opozitá Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka výučba, doučovanie Slovenská literatúra Spisovná slovenčina prídavné mená Slovak word formation význam slov a ich použite anglické časy Súdny preklad
Návrat na obsah