Reparát bez problémov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Reparát bez problémov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v reparát ·
Tags: opravnáskúška
11 rád ako urobiť úspešne reparát      
        
 
 
Ak už máte tú smolu, že musíte robiť reparát z jazyka alebo iného predmetu tak vám ponúkam rady ako reparát úspešne urobiť.

 
1)      Nenechávajte si to čo sa máte naučiť na poslednú chvíľu.

 
2)      Ak máte možnosť tak vyhľadajte učiteľa, ktorý vám pomôže s učivom, aby ste to určite urobili.

 
3)      Rozdeľte si učivo na menšie časti, aby sa vám to ľahšie učilo.

 
4)      Vyhľadajte si viac zdrojov alebo sa poraďte so svojím učiteľom, čo si máte vyhľadať a kde.

 
5)      Učte sa najlepšie každý deň a pravidelne si opakujte čo ste sa už naučili.

 
6)      Robte si aj testy ak je pre daný predmet kniha s testami.

 
7)      Nechajte sa niekým vyskúšať, či to viete na sto percent.

 
8)      Použite všetko čo môžete čo sa týka zdrojov, teda internet, knihy, cvičebnice , učebnice a podobne.

 
9)      Prejdite sa aj do knižnice, ak je treba nájsť materiály, ktoré doma nemáte.

 
10)   Ak okrem vás ešte niekto z vašej triedy alebo školy robí tiež reparát, tak si vymeňte svoje materiály a môžete sa aj vzájomne vyskúšať.

 
11)   Verte tomu, že reparát urobíte, a robte všetko preto aby ste ho aj urobili.


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov Slovak dialogue Anglické frázy verbs with prepositions prekladateľstvo Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod Typy angličtiny english for travelling anglická výslovnosť anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby učenie sa Doučovanie English grammar výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences Slovak tenses Súdny preklad výučba, doučovanie Slovak nouns maturita Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk Anglické zámená anglické časy význam slov a ich použite Slovak cases vetná skladba Business English Nepravidelné stupňovanie prídavné mená obchodná angličtina Slovak vocabulary metódy výučby reparát doučovanie Medical Slovak English for everyday life slovenská gramatika Specialized English slovenská literatúra Slovak dialogues Anglické frázové slovesá priama metóda Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions frázové slovesá metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky Vetná skladba význam slov Anglické prídavné mená Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika slohové útvary anglické opozitá rečnícky štýl English in use Slovak for foreigners Slovenská literatúra slovak for foreigners Jednoduchá veta anglická konverzácia teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia anglická gramatika Skúšky z jazyka angličtina gramatika Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine slovak for foreigners, time Slovak grammar Gerundium Druhy viet
Návrat na obsah