Rýchla motivácia k učeniu sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Rýchla motivácia k učeniu sa

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Motivácia ·
Tags: jazykmotiváciaučeniesa
Ako sa motivovať   k učeniu sa  jazykov?
Každý z nás má chvíľky, keď sa mu nechce učiť a u niekoho to môže trvať aj dlhšie, aby sme sa tomu vyhli, tak mám re vás zopár tipov ako sa motivovať.

1. Pravidelne sa odmeňujte sa to že sa niečo naučíte, niečo si doprajte alebo niekam choďte, kam ste ešte neboli.2. Pred učením meditujte alebo sa inak dajte do stavu pokoja, každý máme iný spôsob ako sa dostať do stavu, keď sa chcem učiť.3. Buďte v nejakej podpornej skupine, či už reálnej alebo na nejakej sociálnej sieti, kde sa ľudia navzájom podporujú.5. Obmieňajte metódy a spôsoby ako sa učíte, je dôležité aby vás to aj vždy bavilo a nerobili ste to nasilu.6. Využite každý možný systém na učenie sa, či už na dvd, mp3, alebo internete ale aj v knihách.


7. Okrem učenia sa jazyka pravidelne jazyk využívajte pri komunikácií, teda vám odporučím sa baviť s cudzincami, to vám ukáže či už niečo viete a kde by ste sa mali ešte zlepšiť.8.Rozhýbte svoje telo, teda okrem  učenia sa je dôležitý aj pravidelný pohyb, teda cvičte a športujte, aby ste mali vždy dobrú náladu.9. Striedajte učenie sa gramatiky, fráz, slovičiek a cvičení.10. Ak nájdete nejaký nový spôsob ako sa dá učiť tak ho vyskúšajte.11. Ak môžete navštívte krajinu, v ktorej sa daným jazykom hovorí alebo sa bavte s ľuďmi, ktorí hovoria daným jazykom, dozviete sa možno veľa vecí, a aj ako sa učili oni.


Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia English for everyday life význam slov a ich použite frázové slovesá angličtina pre obchod slovenská literatúra obchodná angličtina Medical Slovak Anglické frazálne slovesá Doučovanie metódy výučby Slovak conversation Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia verbs with prepositions Business English Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk Skúšky z jazyka anglické skratky anglická konverzácia gramatika Slovak nouns priama metóda vetná skladba Súdny preklad Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov Slovak questions anglická gramatika rečnícky štýl slovak for foreigners, time Specialized English english for travelling Anglické zámená Slovak word formation reparát Slovenská gramatika Slovak tenses Druhy viet Vetná skladba slohové útvary Slovak dialogue slovak for foreigners výučba, doučovanie Jednoduchá veta Anglické prídavné mená anglické opozitá učenie sa maturita slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra pohovor v angličtine Slovak vocabulary Anglická gramatika teória literatúry doučovanie English grammar English in use Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá angličtina tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Slovak sentences anglické časy slovenská gramatika Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Motivácia Metódy výučby význam slov anglická výslovnosť prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny Anglické slovesá
Návrat na obsah