Rýchla motivácia k učeniu sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Rýchla motivácia k učeniu sa

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Motivácia ·
Tags: jazykmotiváciaučeniesa
Ako sa motivovať   k učeniu sa  jazykov?
Každý z nás má chvíľky, keď sa mu nechce učiť a u niekoho to môže trvať aj dlhšie, aby sme sa tomu vyhli, tak mám re vás zopár tipov ako sa motivovať.

1. Pravidelne sa odmeňujte sa to že sa niečo naučíte, niečo si doprajte alebo niekam choďte, kam ste ešte neboli.2. Pred učením meditujte alebo sa inak dajte do stavu pokoja, každý máme iný spôsob ako sa dostať do stavu, keď sa chcem učiť.3. Buďte v nejakej podpornej skupine, či už reálnej alebo na nejakej sociálnej sieti, kde sa ľudia navzájom podporujú.5. Obmieňajte metódy a spôsoby ako sa učíte, je dôležité aby vás to aj vždy bavilo a nerobili ste to nasilu.6. Využite každý možný systém na učenie sa, či už na dvd, mp3, alebo internete ale aj v knihách.


7. Okrem učenia sa jazyka pravidelne jazyk využívajte pri komunikácií, teda vám odporučím sa baviť s cudzincami, to vám ukáže či už niečo viete a kde by ste sa mali ešte zlepšiť.8.Rozhýbte svoje telo, teda okrem  učenia sa je dôležitý aj pravidelný pohyb, teda cvičte a športujte, aby ste mali vždy dobrú náladu.9. Striedajte učenie sa gramatiky, fráz, slovičiek a cvičení.10. Ak nájdete nejaký nový spôsob ako sa dá učiť tak ho vyskúšajte.11. Ak môžete navštívte krajinu, v ktorej sa daným jazykom hovorí alebo sa bavte s ľuďmi, ktorí hovoria daným jazykom, dozviete sa možno veľa vecí, a aj ako sa učili oni.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues slovenská literatúra anglické skratky anglické časy english for travelling Typy angličtiny angličtina pre lekárov slohové útvary gramatika Slovak word formation Predminulý priebehový čas Slovenská gramatika doučovanie metódy výučby, jazyky maturita English in use English for everyday life prídavné mená Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Doučovanie slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, English grammar anglické opozitá Druhy viet rečnícky štýl prekladateľstvo Slovak tenses Súdny preklad Slovak nouns anglická gramatika Slovak dialogue učenie sa Specialized English slovak for foreigners verbs with prepositions Slovak slang slovné spojenia angličtina Angličtina pre špecifické situácie slovak for foreigners, time Spisovná slovenčina význam slov frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby Vetná skladba anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Slovak verbs Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite metódy výučby Slovak vocabulary Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Slovak cases reparát pohovor v angličtine Business English Anglické frazálne slovesá Anglické prídavné mená angličtina pre obchod teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy Slovak sentences pomôcky k učeniu sa Slovenský jazyk Slovak grammar Motivácia obchodná angličtina Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners Slovak questions výučba, doučovanie priama metóda Gerundium Anglické slovesá Skúšky z jazyka Anglické zámená Obchodná angličtina Jednoduchá veta Medical Slovak Slovak pronunciation tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra vetná skladba
Návrat na obsah