Rýchla motivácia k učeniu sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Rýchla motivácia k učeniu sa

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Motivácia ·
Tags: jazykmotiváciaučeniesa
Ako sa motivovať   k učeniu sa  jazykov?
Každý z nás má chvíľky, keď sa mu nechce učiť a u niekoho to môže trvať aj dlhšie, aby sme sa tomu vyhli, tak mám re vás zopár tipov ako sa motivovať.

1. Pravidelne sa odmeňujte sa to že sa niečo naučíte, niečo si doprajte alebo niekam choďte, kam ste ešte neboli.2. Pred učením meditujte alebo sa inak dajte do stavu pokoja, každý máme iný spôsob ako sa dostať do stavu, keď sa chcem učiť.3. Buďte v nejakej podpornej skupine, či už reálnej alebo na nejakej sociálnej sieti, kde sa ľudia navzájom podporujú.5. Obmieňajte metódy a spôsoby ako sa učíte, je dôležité aby vás to aj vždy bavilo a nerobili ste to nasilu.6. Využite každý možný systém na učenie sa, či už na dvd, mp3, alebo internete ale aj v knihách.


7. Okrem učenia sa jazyka pravidelne jazyk využívajte pri komunikácií, teda vám odporučím sa baviť s cudzincami, to vám ukáže či už niečo viete a kde by ste sa mali ešte zlepšiť.8.Rozhýbte svoje telo, teda okrem  učenia sa je dôležitý aj pravidelný pohyb, teda cvičte a športujte, aby ste mali vždy dobrú náladu.9. Striedajte učenie sa gramatiky, fráz, slovičiek a cvičení.10. Ak nájdete nejaký nový spôsob ako sa dá učiť tak ho vyskúšajte.11. Ak môžete navštívte krajinu, v ktorej sa daným jazykom hovorí alebo sa bavte s ľuďmi, ktorí hovoria daným jazykom, dozviete sa možno veľa vecí, a aj ako sa učili oni.


Mesačné príspevky
Oblaky
Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite Slovak cases Business English Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia Slovak vocabulary priama metóda slovak for foreigners, time anglické časy Slovak dialogues reparát metódy výučby Druhy viet gramatika doučovanie výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas English for everyday life pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny význam slov vetná skladba Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Anglické prídavné mená Súdny preklad Slovak tenses Anglické frazálne slovesá teória literatúry Vetná skladba anglická výslovnosť Slovenská literatúra angličtina metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners anglická konverzácia slovné spojenia anglické skratky slovak for foreigners prekladateľstvo Gerundium Doučovanie slovenská literatúra angličtina pre lekárov english for travelling Medical Slovak Slovenský jazyk Slovak conversation Anglické slovesá Slovak questions Metódy výučby rečnícky štýl Anglické zámená obchodná angličtina English grammar Slovenská gramatika Anglické frázy maturita frázové slovesá anglické opozitá Slovak grammar English in use Anglická gramatika Slovak sentences prídavné mená Motivácia verbs with prepositions slohové útvary Jednoduchá veta angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, učenie sa Anglické nepravidelné slovesá tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá slovenská gramatika anglická gramatika
Návrat na obsah