S angličtinou do zahraničia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

S angličtinou do zahraničia

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v english for travelling ·
Tags: travelling
English for travelling            
 
 
Dnešnou témou bude cestovanie lepšie povedané frázy, ktoré by ste mohli použiť v zahraničí pri komunikácií s cudzincami.

 
Letisko – frázy, ktoré môžete použiť na letisku

 
Prepáčte, hľadám bránu č. 9.
 
Excuse me, I am looking for gate nr.9.

 
Prepáčte, hľadám informačnú prepážku.
 
Excuse me, i am looking for the information desk.

 
Kde mám ísť ?
 
Where shall I go ?

 
Kde môžem dostať vozík ?
 
Where shall I get the trolley?

 
Kde je moje sedadlo, prosím?
 
Where is my seat, please ?

 
Môžem si sadnúť v uličke, prosím ?
 
May I sit close the aisle, please ?

 
Môžem si sadnúť k oknu ?
 
May I sit close to window, please ?

 
Vitajte na palube.
 
Welcome aboard.

 
Zapnite si pásy.
 
Fasten your seatbelts.

 
Vaše sedadlo je na druhej strane lietadla.
 
Your seat is on the opposite side of the plane.

 
Ako sa môžem dostať do Londýna ?
 
How can I get to London ?


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue slovak for foreigners Medical Slovak výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika angličtina reparát Predminulý priebehový čas anglické časy Nepravidelné stupňovanie Druhy viet Slovak nouns english for travelling Anglická gramatika Specialized English Slovak sentences prekladateľstvo verbs with prepositions Metódy výučby Vetná skladba Anglické zámená Slovenská gramatika vetná skladba obchodná angličtina pohovor v angličtine význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky angličtina pre lekárov Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa anglické skratky Slovak for foreigners Anglické slovesá Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl Skúšky z jazyka English grammar English for everyday life metódy, vzdelávanie, slohové útvary teória literatúry anglická konverzácia English in use Doučovanie Slovak questions anglické opozitá Anglické frázy Slovak grammar význam slov Business English Slovak cases Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika slovenská literatúra Slovak tenses slovné spojenia Slovenská literatúra Slovak vocabulary maturita anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta priama metóda doučovanie angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko Gerundium Anglické prídavné mená Typy angličtiny gramatika Motivácia Slovak dialogues prídavné mená metódy výučby Anglické frázové slovesá frázové slovesá Súdny preklad
Návrat na obsah