S angličtinou do zahraničia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

S angličtinou do zahraničia

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v english for travelling ·
Tags: travelling
English for travelling            
 
 
Dnešnou témou bude cestovanie lepšie povedané frázy, ktoré by ste mohli použiť v zahraničí pri komunikácií s cudzincami.

 
Letisko – frázy, ktoré môžete použiť na letisku

 
Prepáčte, hľadám bránu č. 9.
 
Excuse me, I am looking for gate nr.9.

 
Prepáčte, hľadám informačnú prepážku.
 
Excuse me, i am looking for the information desk.

 
Kde mám ísť ?
 
Where shall I go ?

 
Kde môžem dostať vozík ?
 
Where shall I get the trolley?

 
Kde je moje sedadlo, prosím?
 
Where is my seat, please ?

 
Môžem si sadnúť v uličke, prosím ?
 
May I sit close the aisle, please ?

 
Môžem si sadnúť k oknu ?
 
May I sit close to window, please ?

 
Vitajte na palube.
 
Welcome aboard.

 
Zapnite si pásy.
 
Fasten your seatbelts.

 
Vaše sedadlo je na druhej strane lietadla.
 
Your seat is on the opposite side of the plane.

 
Ako sa môžem dostať do Londýna ?
 
How can I get to London ?


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time slohové útvary metódy výučby, jazyky english for travelling anglická výslovnosť Anglické zámená angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Druhy viet rečnícky štýl priama metóda Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina verbs with prepositions Slovak questions Jednoduchá veta doučovanie metódy výučby Metódy výučby význam slov Typy angličtiny učenie sa Doučovanie Slovak conversation Slovak grammar význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená slovenská gramatika teória literatúry výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Slovak sentences anglické skratky Vetná skladba Slovak dialogues frázové slovesá pohovor v angličtine slovenská literatúra Slovak dialogue anglická konverzácia Súdny preklad angličtina slovné spojenia Slovak tenses Gerundium Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá English grammar Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak Slovenská literatúra English for everyday life gramatika slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika Anglické prídavné mená anglické časy Business English vetná skladba Skúšky z jazyka reparát maturita Slovak for foreigners Slovak nouns prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners Slovak cases English in use Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy
Návrat na obsah