S angličtinou do zahraničia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

S angličtinou do zahraničia

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v english for travelling ·
Tags: travelling
English for travelling            
 
 
Dnešnou témou bude cestovanie lepšie povedané frázy, ktoré by ste mohli použiť v zahraničí pri komunikácií s cudzincami.

 
Letisko – frázy, ktoré môžete použiť na letisku

 
Prepáčte, hľadám bránu č. 9.
 
Excuse me, I am looking for gate nr.9.

 
Prepáčte, hľadám informačnú prepážku.
 
Excuse me, i am looking for the information desk.

 
Kde mám ísť ?
 
Where shall I go ?

 
Kde môžem dostať vozík ?
 
Where shall I get the trolley?

 
Kde je moje sedadlo, prosím?
 
Where is my seat, please ?

 
Môžem si sadnúť v uličke, prosím ?
 
May I sit close the aisle, please ?

 
Môžem si sadnúť k oknu ?
 
May I sit close to window, please ?

 
Vitajte na palube.
 
Welcome aboard.

 
Zapnite si pásy.
 
Fasten your seatbelts.

 
Vaše sedadlo je na druhej strane lietadla.
 
Your seat is on the opposite side of the plane.

 
Ako sa môžem dostať do Londýna ?
 
How can I get to London ?


Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine slovenská gramatika Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá význam slov prekladateľstvo význam slov a ich použite teória literatúry frázové slovesá angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky Anglické frázy Anglická gramatika Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Motivácia angličtina Slovak grammar učenie sa obchodná angličtina Specialized English Slovak questions Doučovanie Jednoduchá veta Medical Slovak slovenská literatúra Anglické prídavné mená English in use gramatika Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas vetná skladba Slovak vocabulary anglická výslovnosť doučovanie English for everyday life Business English Anglické slovesá prídavné mená angličtina pre obchod Slovenský jazyk Skúšky z jazyka anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy anglická gramatika slovné spojenia Typy angličtiny reparát English grammar Slovak conversation Gerundium slovak for foreigners Druhy viet anglická konverzácia Súdny preklad Slovak sentences výučba, doučovanie Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions Slovak word formation metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Slovak dialogues english for travelling výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby Anglické frázové slovesá Metódy výučby Slovak cases Slovenská literatúra Slovak tenses priama metóda maturita Anglické zámená anglické skratky Slovak nouns rečnícky štýl slovak for foreigners, time slohové útvary
Návrat na obsah