S angličtinou do zahraničia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

S angličtinou do zahraničia

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v english for travelling ·
Tags: travelling
English for travelling            
 
 
Dnešnou témou bude cestovanie lepšie povedané frázy, ktoré by ste mohli použiť v zahraničí pri komunikácií s cudzincami.

 
Letisko – frázy, ktoré môžete použiť na letisku

 
Prepáčte, hľadám bránu č. 9.
 
Excuse me, I am looking for gate nr.9.

 
Prepáčte, hľadám informačnú prepážku.
 
Excuse me, i am looking for the information desk.

 
Kde mám ísť ?
 
Where shall I go ?

 
Kde môžem dostať vozík ?
 
Where shall I get the trolley?

 
Kde je moje sedadlo, prosím?
 
Where is my seat, please ?

 
Môžem si sadnúť v uličke, prosím ?
 
May I sit close the aisle, please ?

 
Môžem si sadnúť k oknu ?
 
May I sit close to window, please ?

 
Vitajte na palube.
 
Welcome aboard.

 
Zapnite si pásy.
 
Fasten your seatbelts.

 
Vaše sedadlo je na druhej strane lietadla.
 
Your seat is on the opposite side of the plane.

 
Ako sa môžem dostať do Londýna ?
 
How can I get to London ?


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak tenses anglické skratky Business English anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra Gerundium Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time verbs with prepositions vetná skladba teória literatúry obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko učenie sa slovné spojenia gramatika English grammar anglická gramatika angličtina Spisovná slovenčina slohové útvary Predminulý priebehový čas význam slov Slovak dialogues metódy výučby Anglické frazálne slovesá Angličtina pre špecifické situácie Slovak cases Motivácia Slovak dialogue Anglická gramatika výučba, doučovanie Slovak grammar anglické opozitá význam slov a ich použite Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia pomôcky k učeniu sa Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby, jazyky maturita Slovak questions priama metóda slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie Slovak word formation prekladateľstvo Doučovanie angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Slovak verbs Slovak nouns Druhy viet Anglické frázy Specialized English Slovenský jazyk Súdny preklad prídavné mená Slovenská literatúra Metódy výučby English in use rečnícky štýl pohovor v angličtine Slovak slang Slovenská gramatika Jednoduchá veta Anglické prídavné mená Slovak pronunciation výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba english for travelling slovenská gramatika frázové slovesá Anglické zámená angličtina pre obchod anglické časy Typy angličtiny doučovanie Slovak conversation Slovak vocabulary Slovak sentences anglická konverzácia Anglické slovesá reparát English for everyday life Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah