S angličtinou do zahraničia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

S angličtinou do zahraničia

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v english for travelling ·
Tags: travelling
English for travelling            
 
 
Dnešnou témou bude cestovanie lepšie povedané frázy, ktoré by ste mohli použiť v zahraničí pri komunikácií s cudzincami.

 
Letisko – frázy, ktoré môžete použiť na letisku

 
Prepáčte, hľadám bránu č. 9.
 
Excuse me, I am looking for gate nr.9.

 
Prepáčte, hľadám informačnú prepážku.
 
Excuse me, i am looking for the information desk.

 
Kde mám ísť ?
 
Where shall I go ?

 
Kde môžem dostať vozík ?
 
Where shall I get the trolley?

 
Kde je moje sedadlo, prosím?
 
Where is my seat, please ?

 
Môžem si sadnúť v uličke, prosím ?
 
May I sit close the aisle, please ?

 
Môžem si sadnúť k oknu ?
 
May I sit close to window, please ?

 
Vitajte na palube.
 
Welcome aboard.

 
Zapnite si pásy.
 
Fasten your seatbelts.

 
Vaše sedadlo je na druhej strane lietadla.
 
Your seat is on the opposite side of the plane.

 
Ako sa môžem dostať do Londýna ?
 
How can I get to London ?


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue anglické opozitá metódy výučby rečnícky štýl priama metóda Anglické frázy Vetná skladba význam slov a ich použite gramatika slohové útvary reparát význam slov Doučovanie anglická výslovnosť vetná skladba angličtina tipy ako sa učiť jazyk Specialized English Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra obchodná angličtina slovné spojenia pohovor v angličtine Slovak cases Business English Slovak conversation angličtina pre lekárov slovenská literatúra frázové slovesá prekladateľstvo Gerundium anglická konverzácia maturita english for travelling Typy angličtiny doučovanie metódy výučby, jazyky Slovak grammar Slovak questions Medical Slovak slovenské nárečia, slovensko prídavné mená angličtina pre obchod English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners, time Slovak sentences Anglické zámená English for everyday life Slovenský jazyk anglická gramatika teória literatúry slovenská gramatika anglické skratky Anglická gramatika učenie sa Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka Jednoduchá veta English grammar Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Súdny preklad Anglické frázové slovesá Slovak nouns anglické časy verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie Metódy výučby Slovak for foreigners
Návrat na obsah