Slovak dialectal words - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak dialectal words

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak vocabulary ·
Tags: dialektdialectslovenčinaslovaklanguage
Slovak dialectal words

 
Dialectisms  are intentionally in the poetic style. Lexical dialectal  words belong to the lexicall stock of dialects and as such they are distinguished only in connection with a study of the standard language.

 
 
Lexical dialectal  words  proper have their standars equivalents. For example dovčúl ( doteraz), havránka ( olovrant), drobnica ( osýpky), lojtra ( rebríček), nazraň ( zrána), oblakovať ( ponevierať sa), pašmať ( hľadať, dráždiť), pobalúšiť ( pobúriť), poglibaný(pokrčený), potlkeň(tulák), rafika(palica, tyč), zdúdliť (skrčiť sa), sirky( zápalky). Lexical  dialectal words have their absolute synonyms in the standard language.

 
Ethnografical dialectical words are to be found only in certain local dialects.  They are the names of secific phenomena familiar only in some territories of the standard language. Therefore, these dialectal words cannot have their absolute synonyms in the standard language. They are names of clothes, names of parts of homes, names of various tools., etc.  For example jakľa ( a parts of a woman´s costume worn over a blouse), guba ( a coat from a thick material), hrbánik ( a kind of a pocket knife ), penál ( a penknife), príchlop ( a lean- to, linhay), pučidlo (a potato masher ), žudro ( an arched entrance to a village house).

 
 
Semantic dialectal words may be homonymous with words of the standard language. For example, oprava ( repair in the standard language, but a fence in a dialect), priemysel( industry  in the standard language and ingenuity in a dialect), sídlo(1. living place, 2. a dwelling in the standard language and a snare, a noose in a dialect), hrubý ( thick in the standard language but big in dialect).

 
Lexical – phonetic dialectal words differ from the standars  words only in their honetic features. For example, chujavica ( standard fujavica, chumelica), chrabľavý ( standard – chraľavý), kudiť sa ( standard údiť sa), hržať ( standard – erdžať).
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues Jednoduchá veta Anglické slovesá Obchodná angličtina Slovak word formation Angličtina pre špecifické situácie Motivácia Gerundium Slovak nouns Slovak for foreigners Slovak verbs Specialized English slovenská gramatika slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Spisovná slovenčina Business English Predminulý priebehový čas doučovanie Druhy viet slohové útvary anglické opozitá Slovak conversation Vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad Slovak tenses Medical Slovak Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina anglická konverzácia angličtina reparát anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions maturita priama metóda Doučovanie metódy výučby, jazyky Anglické zámená Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl pohovor v angličtine Slovak sentences slovné spojenia význam slov a ich použite Slovak vocabulary vetná skladba Slovak pronunciation pomôcky k učeniu sa význam slov Slovak grammar frázové slovesá metódy výučby angličtina pre obchod Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo English in use angličtina pre lekárov anglické časy Slovak cases Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Slovenská gramatika Slovenský jazyk učenie sa Typy angličtiny výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby Anglické frázy slovak for foreigners, time gramatika Anglická gramatika Slovak slang anglické skratky Anglické prídavné mená teória literatúry anglická výslovnosť Angličtina pre každú situáciu prídavné mená verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika english for travelling English for everyday life English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah