Slovak dialectal words - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak dialectal words

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak vocabulary ·
Tags: dialektdialectslovenčinaslovaklanguage
Slovak dialectal words

 
Dialectisms  are intentionally in the poetic style. Lexical dialectal  words belong to the lexicall stock of dialects and as such they are distinguished only in connection with a study of the standard language.

 
 
Lexical dialectal  words  proper have their standars equivalents. For example dovčúl ( doteraz), havránka ( olovrant), drobnica ( osýpky), lojtra ( rebríček), nazraň ( zrána), oblakovať ( ponevierať sa), pašmať ( hľadať, dráždiť), pobalúšiť ( pobúriť), poglibaný(pokrčený), potlkeň(tulák), rafika(palica, tyč), zdúdliť (skrčiť sa), sirky( zápalky). Lexical  dialectal words have their absolute synonyms in the standard language.

 
Ethnografical dialectical words are to be found only in certain local dialects.  They are the names of secific phenomena familiar only in some territories of the standard language. Therefore, these dialectal words cannot have their absolute synonyms in the standard language. They are names of clothes, names of parts of homes, names of various tools., etc.  For example jakľa ( a parts of a woman´s costume worn over a blouse), guba ( a coat from a thick material), hrbánik ( a kind of a pocket knife ), penál ( a penknife), príchlop ( a lean- to, linhay), pučidlo (a potato masher ), žudro ( an arched entrance to a village house).

 
 
Semantic dialectal words may be homonymous with words of the standard language. For example, oprava ( repair in the standard language, but a fence in a dialect), priemysel( industry  in the standard language and ingenuity in a dialect), sídlo(1. living place, 2. a dwelling in the standard language and a snare, a noose in a dialect), hrubý ( thick in the standard language but big in dialect).

 
Lexical – phonetic dialectal words differ from the standars  words only in their honetic features. For example, chujavica ( standard fujavica, chumelica), chrabľavý ( standard – chraľavý), kudiť sa ( standard údiť sa), hržať ( standard – erdžať).
 


Mesačné príspevky
Oblaky
english for travelling Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas Slovak conversation Metódy výučby Slovak cases Slovak tenses učenie sa Anglické prídavné mená význam slov anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko priama metóda angličtina pre lekárov Slovak grammar vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk Specialized English anglické skratky English grammar Angličtina pre každú situáciu maturita slovenská literatúra slovak for foreigners, time frázové slovesá Súdny preklad Slovenská gramatika Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá English in use pohovor v angličtine slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl slohové útvary Slovak dialogue obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak metódy výučby Typy angličtiny Slovak questions Anglická gramatika prídavné mená teória literatúry Doučovanie reparát Slovak nouns Slovak for foreigners, comparison of adjectives Skúšky z jazyka anglická konverzácia Anglické slovesá anglická výslovnosť Slovak dialogues anglické časy metódy, vzdelávanie, Anglické zámená Anglické frazálne slovesá Motivácia doučovanie angličtina pre obchod Slovenská literatúra Vetná skladba Slovak vocabulary slovak for foreigners verbs with prepositions slovné spojenia anglická gramatika Anglické frázy Business English metódy výučby, jazyky Slovak sentences gramatika Slovak for foreigners Gerundium angličtina Anglické frázové slovesá prekladateľstvo význam slov a ich použite výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie English for everyday life
Návrat na obsah