Slovak dialectal words - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak dialectal words

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak vocabulary ·
Tags: dialektdialectslovenčinaslovaklanguage
Slovak dialectal words

 
Dialectisms  are intentionally in the poetic style. Lexical dialectal  words belong to the lexicall stock of dialects and as such they are distinguished only in connection with a study of the standard language.

 
 
Lexical dialectal  words  proper have their standars equivalents. For example dovčúl ( doteraz), havránka ( olovrant), drobnica ( osýpky), lojtra ( rebríček), nazraň ( zrána), oblakovať ( ponevierať sa), pašmať ( hľadať, dráždiť), pobalúšiť ( pobúriť), poglibaný(pokrčený), potlkeň(tulák), rafika(palica, tyč), zdúdliť (skrčiť sa), sirky( zápalky). Lexical  dialectal words have their absolute synonyms in the standard language.

 
Ethnografical dialectical words are to be found only in certain local dialects.  They are the names of secific phenomena familiar only in some territories of the standard language. Therefore, these dialectal words cannot have their absolute synonyms in the standard language. They are names of clothes, names of parts of homes, names of various tools., etc.  For example jakľa ( a parts of a woman´s costume worn over a blouse), guba ( a coat from a thick material), hrbánik ( a kind of a pocket knife ), penál ( a penknife), príchlop ( a lean- to, linhay), pučidlo (a potato masher ), žudro ( an arched entrance to a village house).

 
 
Semantic dialectal words may be homonymous with words of the standard language. For example, oprava ( repair in the standard language, but a fence in a dialect), priemysel( industry  in the standard language and ingenuity in a dialect), sídlo(1. living place, 2. a dwelling in the standard language and a snare, a noose in a dialect), hrubý ( thick in the standard language but big in dialect).

 
Lexical – phonetic dialectal words differ from the standars  words only in their honetic features. For example, chujavica ( standard fujavica, chumelica), chrabľavý ( standard – chraľavý), kudiť sa ( standard údiť sa), hržať ( standard – erdžať).
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Jednoduchá veta Slovak dialogues Specialized English anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázové slovesá anglické časy Anglické zámená teória literatúry Anglické frazálne slovesá angličtina priama metóda Slovak for foreigners prídavné mená Motivácia metódy, vzdelávanie, Slovak nouns Slovenská literatúra obchodná angličtina Anglická gramatika význam slov a ich použite Medical Slovak metódy výučby metódy výučby, jazyky Metódy výučby anglické opozitá anglická výslovnosť Slovenský jazyk Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod Anglické frázy rečnícky štýl english for travelling Slovak cases prekladateľstvo Slovenská gramatika vetná skladba English grammar Predminulý priebehový čas Slovak questions Slovak tenses Business English slovenská literatúra učenie sa angličtina pre lekárov verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk Gerundium frázové slovesá anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu význam slov výučba, doučovanie Slovak grammar slohové útvary slovenská gramatika Slovak vocabulary Slovak conversation maturita Slovak sentences slovné spojenia Skúšky z jazyka Typy angličtiny reparát Vetná skladba English for everyday life slovak for foreigners, time slovak for foreigners Slovak dialogue Slovak word formation Doučovanie anglická gramatika anglické skratky English in use Druhy viet pohovor v angličtine gramatika
Návrat na obsah