Slovak directions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak directions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: directionslovakgrammar
Directions in Slovak language

 
The four points of the compass are:

 
Sever, juh, východ, západ               north, south, east, west

 
For in ( the north ) etc. You say na „on“ in Slovak. For eample, using the verb žiť/žijem „ to live".

 
Žijem na severe, na juhu.              I live in the north, in the south.

 
Žijú na východe, na západe.            They live in the east, in the west.

 
To ( the north) etc is also onto, while from is z/zo out of.

 
Cestujú na východ.                  They travel to the east, eastwards.

 
Letia zo severu na juh.              They fly from the north to the south.

 
The corresponding adjectives are quite simple.

 
Severná/ Južná Amerika                     North / South America
 
Východná/ Západná Európa          Eastern/ Western Europe

 
 
Východ „ east“ means basically “coming up/out“, as in východ slnka „ sunrise“ while západ „ west „ means „ faling, setting“ as in západ slnka „ sunset“.

 
The noun východ also means „ exit“ alongside vchod „entrance“ , e.g. núdzový východ „ emergency exit“.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá Slovak questions Anglické zámená English in use prekladateľstvo slovenská gramatika vetná skladba obchodná angličtina Vetná skladba verbs with prepositions význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl Slovak dialogue reparát Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, Druhy viet angličtina pre lekárov priama metóda Súdny preklad Slovak dialogues Slovak cases frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite anglická gramatika slovenská literatúra Slovak vocabulary pohovor v angličtine anglická konverzácia Anglické frázy Doučovanie Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka Slovak tenses Jednoduchá veta Anglická gramatika Slovak sentences slovné spojenia Medical Slovak Business English anglické skratky teória literatúry angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny doučovanie English grammar Slovak conversation anglické časy slovak for foreigners Specialized English Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie Slovak grammar anglické opozitá Slovenská gramatika slohové útvary učenie sa slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky English for everyday life Slovak for foreigners anglická výslovnosť gramatika Gerundium Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby prídavné mená Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra metódy výučby maturita english for travelling angličtina Slovak nouns slovak for foreigners, time
Návrat na obsah