Slovak directions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak directions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: directionslovakgrammar
Directions in Slovak language

 
The four points of the compass are:

 
Sever, juh, východ, západ               north, south, east, west

 
For in ( the north ) etc. You say na „on“ in Slovak. For eample, using the verb žiť/žijem „ to live".

 
Žijem na severe, na juhu.              I live in the north, in the south.

 
Žijú na východe, na západe.            They live in the east, in the west.

 
To ( the north) etc is also onto, while from is z/zo out of.

 
Cestujú na východ.                  They travel to the east, eastwards.

 
Letia zo severu na juh.              They fly from the north to the south.

 
The corresponding adjectives are quite simple.

 
Severná/ Južná Amerika                     North / South America
 
Východná/ Západná Európa          Eastern/ Western Europe

 
 
Východ „ east“ means basically “coming up/out“, as in východ slnka „ sunrise“ while západ „ west „ means „ faling, setting“ as in západ slnka „ sunset“.

 
The noun východ also means „ exit“ alongside vchod „entrance“ , e.g. núdzový východ „ emergency exit“.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions Slovenská literatúra English grammar výučba, doučovanie Skúšky z jazyka Slovak tenses Business English vetná skladba Specialized English anglická gramatika pohovor v angličtine maturita Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod Slovenský jazyk Súdny preklad Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá slovenské nárečia, slovensko english for travelling anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika Druhy viet učenie sa anglické skratky význam slov Angličtina pre každú situáciu slohové útvary rečnícky štýl význam slov a ich použite Vetná skladba výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina Doučovanie doučovanie Slovak nouns Jednoduchá veta Medical Slovak Metódy výučby gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Predminulý priebehový čas teória literatúry slovak for foreigners Anglické zámená Anglická gramatika Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, Slovak sentences Slovak conversation Slovak cases Gerundium slovak for foreigners, time metódy výučby, jazyky prídavné mená Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia English in use anglické časy priama metóda anglické opozitá verbs with prepositions Typy angličtiny frázové slovesá angličtina pre lekárov angličtina Anglické frázy slovné spojenia Slovak grammar slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life metódy výučby prekladateľstvo reparát anglická konverzácia
Návrat na obsah