Slovak directions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak directions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: directionslovakgrammar
Directions in Slovak language

 
The four points of the compass are:

 
Sever, juh, východ, západ               north, south, east, west

 
For in ( the north ) etc. You say na „on“ in Slovak. For eample, using the verb žiť/žijem „ to live".

 
Žijem na severe, na juhu.              I live in the north, in the south.

 
Žijú na východe, na západe.            They live in the east, in the west.

 
To ( the north) etc is also onto, while from is z/zo out of.

 
Cestujú na východ.                  They travel to the east, eastwards.

 
Letia zo severu na juh.              They fly from the north to the south.

 
The corresponding adjectives are quite simple.

 
Severná/ Južná Amerika                     North / South America
 
Východná/ Západná Európa          Eastern/ Western Europe

 
 
Východ „ east“ means basically “coming up/out“, as in východ slnka „ sunrise“ while západ „ west „ means „ faling, setting“ as in západ slnka „ sunset“.

 
The noun východ also means „ exit“ alongside vchod „entrance“ , e.g. núdzový východ „ emergency exit“.


Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená Vetná skladba Anglická gramatika Anglické slovesá Jednoduchá veta vetná skladba slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo Medical Slovak Specialized English rečnícky štýl slohové útvary verbs with prepositions Slovenský jazyk Slovak grammar Slovak verbs význam slov a ich použite slovak for foreigners, time doučovanie English for everyday life anglické časy slovenské nárečia, slovensko Slovak slang Slovenská gramatika anglická gramatika Slovak vocabulary anglické opozitá Súdny preklad slovak for foreigners teória literatúry angličtina anglická výslovnosť Spisovná slovenčina metódy výučby frázové slovesá obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine Business English Angličtina pre špecifické situácie Slovak cases slovenská literatúra výučba, doučovanie Anglické zámená učenie sa Slovak dialogue Slovak word formation Slovak for foreigners, comparison of adjectives pomôcky k učeniu sa Anglické frazálne slovesá výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas anglická konverzácia Slovak dialogues angličtina pre obchod anglické skratky Angličtina pre každú situáciu priama metóda Skúšky z jazyka Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie význam slov reparát Motivácia Slovak nouns english for travelling gramatika Druhy viet angličtina pre lekárov Slovak tenses maturita Anglické frázy Anglické frázové slovesá Metódy výučby Slovak questions metódy, vzdelávanie, English in use tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny Gerundium Slovenská literatúra Slovak conversation Anglické prídavné mená slovné spojenia Doučovanie English grammar Slovak sentences
Návrat na obsah