Slovak directions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak directions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: directionslovakgrammar
Directions in Slovak language

 
The four points of the compass are:

 
Sever, juh, východ, západ               north, south, east, west

 
For in ( the north ) etc. You say na „on“ in Slovak. For eample, using the verb žiť/žijem „ to live".

 
Žijem na severe, na juhu.              I live in the north, in the south.

 
Žijú na východe, na západe.            They live in the east, in the west.

 
To ( the north) etc is also onto, while from is z/zo out of.

 
Cestujú na východ.                  They travel to the east, eastwards.

 
Letia zo severu na juh.              They fly from the north to the south.

 
The corresponding adjectives are quite simple.

 
Severná/ Južná Amerika                     North / South America
 
Východná/ Západná Európa          Eastern/ Western Europe

 
 
Východ „ east“ means basically “coming up/out“, as in východ slnka „ sunrise“ while západ „ west „ means „ faling, setting“ as in západ slnka „ sunset“.

 
The noun východ also means „ exit“ alongside vchod „entrance“ , e.g. núdzový východ „ emergency exit“.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovenské nárečia, slovensko gramatika anglická výslovnosť Druhy viet Slovak pronunciation Anglická gramatika význam slov a ich použite Slovak phrases angličtina pre lekárov Anglické slovesá Typy angličtiny English grammar english for travelling tipy ako sa učiť jazyk anglické časy Slovenská literatúra angličtina pre obchod Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázy prídavné mená Súdny preklad slovenská gramatika teória literatúry Business English metódy výučby Metódy výučby Predminulý priebehový čas Specialized English výučba, doučovanie Anglické prídavné mená Motivácia anglická gramatika Slovak sentences Slovak dialogue English in use Anglické frázové slovesá Slovak nouns Spisovná slovenčina verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine English for everyday life Slovak for foreigners Angličtina pre špecifické situácie anglické skratky výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka anglická konverzácia slovak for foreigners priama metóda Slovak grammar Slovenská gramatika Obchodná angličtina Slovak tenses Slovak vocabulary metódy výučby, jazyky slohové útvary Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time Slovak conversation Doučovanie anglické opozitá Jednoduchá veta Slovak dialogues Vetná skladba angličtina učenie sa Slovak cases obchodná angličtina Slovak verbs Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo význam slov maturita rečnícky štýl Gerundium frázové slovesá reparát Slovak slang Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovné spojenia pomôcky k učeniu sa Slovak word formation Anglické zámená doučovanie Medical Slovak vetná skladba metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra
Návrat na obsah