Slovak directions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak directions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: directionslovakgrammar
Directions in Slovak language

 
The four points of the compass are:

 
Sever, juh, východ, západ               north, south, east, west

 
For in ( the north ) etc. You say na „on“ in Slovak. For eample, using the verb žiť/žijem „ to live".

 
Žijem na severe, na juhu.              I live in the north, in the south.

 
Žijú na východe, na západe.            They live in the east, in the west.

 
To ( the north) etc is also onto, while from is z/zo out of.

 
Cestujú na východ.                  They travel to the east, eastwards.

 
Letia zo severu na juh.              They fly from the north to the south.

 
The corresponding adjectives are quite simple.

 
Severná/ Južná Amerika                     North / South America
 
Východná/ Západná Európa          Eastern/ Western Europe

 
 
Východ „ east“ means basically “coming up/out“, as in východ slnka „ sunrise“ while západ „ west „ means „ faling, setting“ as in západ slnka „ sunset“.

 
The noun východ also means „ exit“ alongside vchod „entrance“ , e.g. núdzový východ „ emergency exit“.


Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet slovenská gramatika metódy výučby, jazyky teória literatúry anglická konverzácia Slovak sentences Slovenský jazyk Doučovanie Slovak cases slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu metódy výučby verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Slovak questions frázové slovesá Slovak conversation Anglické frázy slovné spojenia priama metóda anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky Anglické zámená Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá doučovanie anglické časy Anglická gramatika maturita English for everyday life Metódy výučby význam slov a ich použite prekladateľstvo Anglické frázové slovesá gramatika Vetná skladba English grammar slovak for foreigners, time Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad vetná skladba obchodná angličtina Business English Slovak dialogue reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika english for travelling angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie English in use Slovak dialogues Skúšky z jazyka angličtina pohovor v angličtine rečnícky štýl anglická výslovnosť výučba, doučovanie anglické opozitá Slovak grammar slohové útvary Gerundium Slovak tenses Slovenská literatúra prídavné mená Medical Slovak Slovak for foreigners význam slov učenie sa angličtina pre obchod slovenská literatúra Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns
Návrat na obsah