Slovak indefinite numerals - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak indefinite numerals

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: numeralindefinitegrammar
Indefinite numerals in Slovak language

 
 
These numerals indicate the quantity of individuals or things. By meaning and form they belong to the group of definite numerals. Therefore  their meaning is the same as in the following numerals.

 
a)      Cardinal : mnoho, málo, viac, najviac, veľa, hodne, koľko, toľko, niekoľko, máločo, pár

 
b)      Multiplicative : mnohonásobný, viacnásobný, viackrát, menej ráz, koľkokrát, koľko ráz, niekoľko, násobne.

 
c)       Ordinal : koľký, toľký

 
Indefinite numerals, similarly as definite ones, can be:

 
a)      non-inflectional, and they are considered as adverbs of measure:  mnoho, veľa- viac- najviac, málo- menej- najmenej, čo najviac, priveľa, veľa- veľa,

 
b)      inflectional, and they are declined as adjectives.

 
The counted object of non- inflectional indefinite numerals is usually in the genitive as i tis with cardinal numerals. If individual is refered to, i tis in the genitive plural and if material nouns are refered to, they are genitive singular. If this construction is the subject in a sentence the verb has the impersonal form (3rd person singular neuter) Veľa detí muselo stáť. (Many children had to stand.) Cardinal indefinite  numerals are not declined even after prepositions. They have the non-inflectional fom when preceding the simple cases as the definition of measure: Ešte pred pár dňami nič nevedel.( he didn´t know anything a few days ago.) Pár vetami povedal všetko.  ( He said everything  in a few sentences.)

 
Quantity is also expressed by nouns : množstvo( quantity), väčšina( majority), kus, kúštik ( a bit), kopa ( a lot), pohár( glass), tanier ( plate),rok ( year), etc. Mal kopu listov.( he had a lots of letters. ) Nemal ani kúsok chleba.( He didn´t have a bit of bread.)


Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo English grammar Medical Slovak výučba, doučovanie angličtina Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie Slovak conversation anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases Jednoduchá veta slovak for foreigners, time Anglické zámená Slovak dialogues slovak for foreigners reparát english for travelling Anglické frázové slovesá Metódy výučby priama metóda Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns Druhy viet Slovak tenses English for everyday life význam slov Nepravidelné stupňovanie Business English význam slov a ich použite Anglické prídavné mená Slovak sentences teória literatúry Slovenská gramatika frázové slovesá anglická konverzácia English in use Slovak grammar rečnícky štýl doučovanie obchodná angličtina pohovor v angličtine angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu metódy výučby Anglická gramatika slovenská literatúra anglické opozitá Specialized English učenie sa maturita anglická gramatika gramatika Anglické frázy metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad Anglické slovesá verbs with prepositions Slovak questions slohové útvary anglické časy Anglické frazálne slovesá Slovak dialogue prídavné mená metódy, vzdelávanie, Gerundium anglické skratky angličtina pre obchod anglická výslovnosť Slovak vocabulary Slovenská literatúra vetná skladba slovenská gramatika
Návrat na obsah