Slovak modal verbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak modal verbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: modalverbsslovakgrammar
Modal verbs in Slovak language

Modal verbs are verbs expressing emotional, casual and other qualities of the action expressed by the infinitive that follows.

Modal verbs are connectedto the infinitive of another verb, expressing or determinating the part of its meaning given by the category of mood: therefore they are called modal verbs. There are a large number of such verbs: môcť(can), mať(ought to), chcieť(want), dať(give), smieť( may), vedieť (know),potrebovať(need), dokázať(prove), túžiť(desire).

Now we make some sentence with these modal verbs.

Môžem vám pomôcť ?

Can I help you ?

Mal by si to urobiť.

You ought to do that.

Čo chceš ?

What do you want ?

Daj mi ten sveter.

Give me that sweater.

Smiem si sadnúť ?

May I sit down ?

Kto ťa pozná ?

Who knows you ?

Potrebujem ťa.

I need you.

Dokáž to.

Prove it.

Túžim ťa spoznať

I desire to know you.


Mesačné príspevky
Oblaky
Jednoduchá veta Doučovanie pohovor v angličtine slohové útvary Slovenský jazyk Anglické zámená Slovak tenses teória literatúry tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns metódy, vzdelávanie, gramatika Business English anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation prekladateľstvo slovak for foreigners Metódy výučby význam slov a ich použite frázové slovesá Anglické frázy angličtina pre lekárov Slovak dialogue English for everyday life Súdny preklad Slovenská literatúra english for travelling anglické časy Medical Slovak Druhy viet metódy výučby, jazyky English in use reparát angličtina slovak for foreigners, time Slovak questions výučba, učenie sa, anketa vetná skladba doučovanie Skúšky z jazyka anglická konverzácia anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Specialized English anglické skratky verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko prídavné mená Predminulý priebehový čas význam slov Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia učenie sa Gerundium slovenská literatúra výučba, doučovanie metódy výučby Slovak cases maturita Anglická gramatika Slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá priama metóda rečnícky štýl Slovak grammar angličtina pre obchod English grammar obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Slovak sentences Typy angličtiny slovenská gramatika
Návrat na obsah