Slovak modal verbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak modal verbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: modalverbsslovakgrammar
Modal verbs in Slovak language

Modal verbs are verbs expressing emotional, casual and other qualities of the action expressed by the infinitive that follows.

Modal verbs are connectedto the infinitive of another verb, expressing or determinating the part of its meaning given by the category of mood: therefore they are called modal verbs. There are a large number of such verbs: môcť(can), mať(ought to), chcieť(want), dať(give), smieť( may), vedieť (know),potrebovať(need), dokázať(prove), túžiť(desire).

Now we make some sentence with these modal verbs.

Môžem vám pomôcť ?

Can I help you ?

Mal by si to urobiť.

You ought to do that.

Čo chceš ?

What do you want ?

Daj mi ten sveter.

Give me that sweater.

Smiem si sadnúť ?

May I sit down ?

Kto ťa pozná ?

Who knows you ?

Potrebujem ťa.

I need you.

Dokáž to.

Prove it.

Túžim ťa spoznať

I desire to know you.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá slovak for foreigners vetná skladba Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby anglická výslovnosť Slovak dialogues maturita Gerundium Doučovanie Business English Slovak conversation Slovenská literatúra gramatika prídavné mená Slovak vocabulary rečnícky štýl Slovak dialogue Vetná skladba metódy výučby, jazyky slohové útvary Typy angličtiny English grammar Nepravidelné stupňovanie Anglické prídavné mená Slovak grammar prekladateľstvo English for everyday life metódy, vzdelávanie, angličtina frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia Súdny preklad verbs with prepositions obchodná angličtina slovné spojenia učenie sa priama metóda anglická gramatika Slovak for foreigners slovenská gramatika význam slov anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry slovenská literatúra Slovenská gramatika výučba, doučovanie Skúšky z jazyka English in use Slovak questions english for travelling Anglické frázové slovesá Anglické frázy Anglické zámená Metódy výučby Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite anglické časy angličtina pre obchod Slovak sentences Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Slovak nouns slovak for foreigners, time Medical Slovak doučovanie výučba, učenie sa, anketa Specialized English pohovor v angličtine Slovak cases Jednoduchá veta anglické skratky Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk reparát
Návrat na obsah