Slovak modal verbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak modal verbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: modalverbsslovakgrammar
Modal verbs in Slovak language

Modal verbs are verbs expressing emotional, casual and other qualities of the action expressed by the infinitive that follows.

Modal verbs are connectedto the infinitive of another verb, expressing or determinating the part of its meaning given by the category of mood: therefore they are called modal verbs. There are a large number of such verbs: môcť(can), mať(ought to), chcieť(want), dať(give), smieť( may), vedieť (know),potrebovať(need), dokázať(prove), túžiť(desire).

Now we make some sentence with these modal verbs.

Môžem vám pomôcť ?

Can I help you ?

Mal by si to urobiť.

You ought to do that.

Čo chceš ?

What do you want ?

Daj mi ten sveter.

Give me that sweater.

Smiem si sadnúť ?

May I sit down ?

Kto ťa pozná ?

Who knows you ?

Potrebujem ťa.

I need you.

Dokáž to.

Prove it.

Túžim ťa spoznať

I desire to know you.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá Slovak questions Spisovná slovenčina Anglické frazálne slovesá Metódy výučby výučba, doučovanie anglické časy Druhy viet doučovanie Anglické frázy význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá Slovak word formation Medical Slovak výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar English for everyday life metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod Business English Slovak cases Slovak sentences anglické skratky Angličtina pre špecifické situácie slovak for foreigners, time prekladateľstvo Slovak for foreigners English in use Predminulý priebehový čas gramatika Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak pronunciation Anglické zámená pomôcky k učeniu sa English grammar Slovak vocabulary Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko anglická výslovnosť slovak for foreigners Súdny preklad angličtina anglicko - slovenská konverzácia priama metóda Typy angličtiny slovenská literatúra Anglické prídavné mená slohové útvary Motivácia maturita Gerundium prídavné mená Slovak dialogues Slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie Doučovanie Slovenská literatúra pohovor v angličtine verbs with prepositions frázové slovesá Slovak nouns anglické opozitá Anglická gramatika reparát Slovak verbs anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika Slovak tenses Slovak dialogue obchodná angličtina rečnícky štýl Slovenský jazyk Slovak slang anglická konverzácia english for travelling Angličtina pre každú situáciu vetná skladba teória literatúry angličtina pre lekárov Specialized English učenie sa Skúšky z jazyka Jednoduchá veta metódy výučby význam slov
Návrat na obsah