Slovak modal verbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak modal verbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: modalverbsslovakgrammar
Modal verbs in Slovak language

Modal verbs are verbs expressing emotional, casual and other qualities of the action expressed by the infinitive that follows.

Modal verbs are connectedto the infinitive of another verb, expressing or determinating the part of its meaning given by the category of mood: therefore they are called modal verbs. There are a large number of such verbs: môcť(can), mať(ought to), chcieť(want), dať(give), smieť( may), vedieť (know),potrebovať(need), dokázať(prove), túžiť(desire).

Now we make some sentence with these modal verbs.

Môžem vám pomôcť ?

Can I help you ?

Mal by si to urobiť.

You ought to do that.

Čo chceš ?

What do you want ?

Daj mi ten sveter.

Give me that sweater.

Smiem si sadnúť ?

May I sit down ?

Kto ťa pozná ?

Who knows you ?

Potrebujem ťa.

I need you.

Dokáž to.

Prove it.

Túžim ťa spoznať

I desire to know you.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky anglická konverzácia angličtina pre lekárov priama metóda Slovak vocabulary anglická gramatika prekladateľstvo Slovenská literatúra Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená Anglická gramatika Anglické frázové slovesá anglické opozitá slohové útvary výučba, doučovanie doučovanie gramatika Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá english for travelling vetná skladba Slovak conversation Slovak nouns učenie sa Gerundium verbs with prepositions English for everyday life Slovak word formation Medical Slovak prídavné mená Metódy výučby Slovak dialogues Slovak questions slovak for foreigners, time Slovak grammar Anglické slovesá Slovenská gramatika Vetná skladba Druhy viet rečnícky štýl Súdny preklad Predminulý priebehový čas frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie Doučovanie Slovenský jazyk reparát metódy výučby slovenská gramatika Specialized English metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov Motivácia Slovak dialogue obchodná angličtina slovak for foreigners Typy angličtiny pohovor v angličtine English grammar maturita anglické skratky Slovak tenses anglické časy Anglické frázy angličtina Slovak for foreigners Jednoduchá veta slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences English in use slovné spojenia Business English
Návrat na obsah