Slovak modal verbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak modal verbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: modalverbsslovakgrammar
Modal verbs in Slovak language

Modal verbs are verbs expressing emotional, casual and other qualities of the action expressed by the infinitive that follows.

Modal verbs are connectedto the infinitive of another verb, expressing or determinating the part of its meaning given by the category of mood: therefore they are called modal verbs. There are a large number of such verbs: môcť(can), mať(ought to), chcieť(want), dať(give), smieť( may), vedieť (know),potrebovať(need), dokázať(prove), túžiť(desire).

Now we make some sentence with these modal verbs.

Môžem vám pomôcť ?

Can I help you ?

Mal by si to urobiť.

You ought to do that.

Čo chceš ?

What do you want ?

Daj mi ten sveter.

Give me that sweater.

Smiem si sadnúť ?

May I sit down ?

Kto ťa pozná ?

Who knows you ?

Potrebujem ťa.

I need you.

Dokáž to.

Prove it.

Túžim ťa spoznať

I desire to know you.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Slovak nouns Skúšky z jazyka obchodná angličtina angličtina Anglické frazálne slovesá English in use slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba Jednoduchá veta Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, Slovak tenses priama metóda angličtina pre obchod učenie sa tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners prídavné mená english for travelling Angličtina pre každú situáciu anglické časy slovenská gramatika význam slov a ich použite Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia význam slov anglická gramatika English grammar Slovak dialogue teória literatúry frázové slovesá prekladateľstvo Súdny preklad Slovak cases Slovenská literatúra Druhy viet Predminulý priebehový čas gramatika reparát Slovak questions rečnícky štýl Doučovanie slovné spojenia Slovak sentences anglické opozitá Medical Slovak výučba, doučovanie maturita Gerundium Anglická gramatika Anglické frázy slohové útvary slovak for foreigners, time metódy výučby, jazyky slovenská literatúra pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa Specialized English Slovak grammar Vetná skladba verbs with prepositions Slovak dialogues anglická výslovnosť doučovanie Typy angličtiny anglické skratky angličtina pre lekárov English for everyday life Slovak conversation Slovenský jazyk Business English metódy výučby
Návrat na obsah