Slovak negative pronouns - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak negative pronouns

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pronounsnegativeslovak
Negative  pronouns

 
 
Slovak language has some negative  pronouns that you can use in your speech or writing. We show them how we can use them in sentences.


 
 
Nikto – nobody

 
Nikto tu nie je.

 
Nobody is here.


 
Nič – nothing

 
Nemám nič.

 
I have nothing.


 
Nikde -  nowhere( location)

 
Nejdem nikde.

 
I go nowhere.


 
Nikam nowhere (  direction )

 
Kam ideš ? Nikam.

 
Where are you going ? Nowhere.


 
Nikdy – never

 
Kedy  prídeš ? Nikdy.

 
When will you come ? Never.


 
Ničí – nobody´s

 
Koho je to klobúk? Ničí .

 
Whose is this hat ? Nobody´s.


 
Nijaký – no, of no kind

 
Máš nejaký pohár ? Nemám nijaký.

 
Do you have some any glass ? I have no one.


Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners metódy výučby slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra Anglické frázy slovné spojenia anglická konverzácia english for travelling English in use Vetná skladba Business English Slovak questions Slovak conversation Anglické frázové slovesá verbs with prepositions slovenská gramatika Anglické prídavné mená frázové slovesá vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika Anglické zámená gramatika Slovak cases Jednoduchá veta anglické skratky metódy výučby, jazyky Súdny preklad slohové útvary Slovak nouns angličtina pre lekárov angličtina pre obchod anglické časy Specialized English anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť anglické opozitá prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá English grammar priama metóda slovak for foreigners Doučovanie doučovanie Slovak dialogues English for everyday life slovak for foreigners, time teória literatúry Slovak sentences obchodná angličtina Medical Slovak Slovenský jazyk pohovor v angličtine učenie sa Druhy viet rečnícky štýl výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, význam slov význam slov a ich použite Slovak dialogue anglická gramatika Anglické slovesá reparát Metódy výučby Slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu angličtina prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses maturita výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar
Návrat na obsah