Slovak negative pronouns - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak negative pronouns

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pronounsnegativeslovak
Negative  pronouns

 
 
Slovak language has some negative  pronouns that you can use in your speech or writing. We show them how we can use them in sentences.


 
 
Nikto – nobody

 
Nikto tu nie je.

 
Nobody is here.


 
Nič – nothing

 
Nemám nič.

 
I have nothing.


 
Nikde -  nowhere( location)

 
Nejdem nikde.

 
I go nowhere.


 
Nikam nowhere (  direction )

 
Kam ideš ? Nikam.

 
Where are you going ? Nowhere.


 
Nikdy – never

 
Kedy  prídeš ? Nikdy.

 
When will you come ? Never.


 
Ničí – nobody´s

 
Koho je to klobúk? Ničí .

 
Whose is this hat ? Nobody´s.


 
Nijaký – no, of no kind

 
Máš nejaký pohár ? Nemám nijaký.

 
Do you have some any glass ? I have no one.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá Druhy viet slovenská gramatika Anglická gramatika Business English Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry pohovor v angličtine Anglické zámená vetná skladba Slovak conversation Specialized English obchodná angličtina výučba, doučovanie Súdny preklad angličtina slohové útvary metódy výučby English for everyday life Anglické frázy Doučovanie slovenská literatúra Slovak dialogues rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses Slovak grammar anglická gramatika Skúšky z jazyka Medical Slovak Gerundium Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie význam slov Vetná skladba angličtina pre lekárov Typy angličtiny priama metóda anglická výslovnosť učenie sa Slovak cases Slovak questions maturita gramatika doučovanie anglické časy reparát frázové slovesá prekladateľstvo slovak for foreigners anglické opozitá English grammar English in use verbs with prepositions slovak for foreigners, time prídavné mená výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia Metódy výučby anglické skratky Predminulý priebehový čas english for travelling Anglické frázové slovesá slovné spojenia
Návrat na obsah