Slovak negative pronouns - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak negative pronouns

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pronounsnegativeslovak
Negative  pronouns

 
 
Slovak language has some negative  pronouns that you can use in your speech or writing. We show them how we can use them in sentences.


 
 
Nikto – nobody

 
Nikto tu nie je.

 
Nobody is here.


 
Nič – nothing

 
Nemám nič.

 
I have nothing.


 
Nikde -  nowhere( location)

 
Nejdem nikde.

 
I go nowhere.


 
Nikam nowhere (  direction )

 
Kam ideš ? Nikam.

 
Where are you going ? Nowhere.


 
Nikdy – never

 
Kedy  prídeš ? Nikdy.

 
When will you come ? Never.


 
Ničí – nobody´s

 
Koho je to klobúk? Ničí .

 
Whose is this hat ? Nobody´s.


 
Nijaký – no, of no kind

 
Máš nejaký pohár ? Nemám nijaký.

 
Do you have some any glass ? I have no one.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy slovenská literatúra angličtina pre lekárov Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, slovné spojenia význam slov reparát Medical Slovak Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary anglické skratky metódy výučby Nepravidelné stupňovanie English for everyday life prídavné mená učenie sa slovak for foreigners, time Anglické frázy Business English Typy angličtiny anglická výslovnosť Metódy výučby Vetná skladba Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo Specialized English Slovenská literatúra Gerundium gramatika Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Slovak conversation vetná skladba Slovak for foreigners Druhy viet rečnícky štýl frázové slovesá english for travelling slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina Anglické zámená Slovak nouns slovak for foreigners Slovak tenses význam slov a ich použite English grammar výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky Slovak grammar angličtina maturita teória literatúry anglická gramatika anglické opozitá English in use doučovanie Slovak cases angličtina pre obchod Anglická gramatika Slovak dialogue Súdny preklad verbs with prepositions Slovak questions slovenská gramatika Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie priama metóda
Návrat na obsah