Slovak possesive in every gender - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak possesive in every gender

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: possesivepronounsslovaklanguage
Slovak possesive pronouns

 
In Slovak language we have different possesive pronouns in every gender. In this article you will see firstly personal pronoun and then possesive pronouns in every gender and then some examples in sentences.

 
 
Personal pronoun        possesive masculine            possesive feminine          possesive neuter

 
singular

 
ja                                       môj                                           moja                                 moje

 
ty                                       tvoj                                           tvoja                                  tvoje

 
on                                      jeho                                          jeho                                   jeho

 
ona                                    jej                                             jej                                      jej

 
ono                                    jeho                                          jeho                                   jeho                   
 
 
Plural

 
my                                   náš                                             naša                                   naše

 
vy                                    váš                                             vaša                                   vaše

 
oni                                  ich                                              ich                                       ich

 
 
Some exanples in sentences.

 
 
Toto je môj stôl.    -   This is my table.      Toto je moja sestra .   -  This is my sister.  Tamto sú moje hodinky. –  There is my watch.

 
Mám tvoj sveter . -   I have your sweater.  Tamto je tvoja škola.  - There is your school. To sú tvoje nohavice.  - This is your trousers.

 
To je jeho otec.  -  It is his father.  Lucia je jeho priateľka.   -   Lucy is her girlfriend.  Nepoznám jeho deti.  -   I don´t know his children.

 
Máš jej zošit.   -    You have her exercise book.   To je jej brat.   -    It is her brother.    Jej auto je zelené. - Her car is green.

 
 
Náš sused je doma.  -  Our  neighbour is at home.   Naša dcéra tu nie je.  - Our daughter is not here. Naše auto je pokazené.  - Our car is out of order.

 
To je váš problém.  -  It is your problem.  Vaša taška je plná.    - Your bag is full.  Vaše koláče sú hotové.   -  Your cakes are done.

 
Vidím ich brata. -   I can see their brother.  Spievam ich pesničku.   - I sing their song.  Ich lietadlo mešká.  - Their plane is delayed.
 
        


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie English in use Specialized English priama metóda tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby Anglické frázové slovesá verbs with prepositions prekladateľstvo english for travelling význam slov Slovak dialogues Anglické frázy Slovak grammar metódy, vzdelávanie, teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá Slovak cases anglické opozitá vetná skladba Business English pohovor v angličtine anglické časy angličtina pre obchod Súdny preklad slovak for foreigners, time slovné spojenia Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu slohové útvary slovenská literatúra angličtina Gerundium Slovak conversation anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá English grammar Anglické zámená učenie sa Predminulý priebehový čas Slovak dialogue Slovak sentences Vetná skladba Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Medical Slovak gramatika Slovak tenses Slovak questions výučba, doučovanie frázové slovesá English for everyday life Anglická gramatika Slovenská literatúra Metódy výučby anglická konverzácia maturita Slovak for foreigners slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre lekárov reparát doučovanie význam slov a ich použite Jednoduchá veta Druhy viet obchodná angličtina Doučovanie prídavné mená anglická výslovnosť rečnícky štýl Skúšky z jazyka anglické skratky
Návrat na obsah