Slovak possesive in every gender - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak possesive in every gender

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: possesivepronounsslovaklanguage
Slovak possesive pronouns

 
In Slovak language we have different possesive pronouns in every gender. In this article you will see firstly personal pronoun and then possesive pronouns in every gender and then some examples in sentences.

 
 
Personal pronoun        possesive masculine            possesive feminine          possesive neuter

 
singular

 
ja                                       môj                                           moja                                 moje

 
ty                                       tvoj                                           tvoja                                  tvoje

 
on                                      jeho                                          jeho                                   jeho

 
ona                                    jej                                             jej                                      jej

 
ono                                    jeho                                          jeho                                   jeho                   
 
 
Plural

 
my                                   náš                                             naša                                   naše

 
vy                                    váš                                             vaša                                   vaše

 
oni                                  ich                                              ich                                       ich

 
 
Some exanples in sentences.

 
 
Toto je môj stôl.    -   This is my table.      Toto je moja sestra .   -  This is my sister.  Tamto sú moje hodinky. –  There is my watch.

 
Mám tvoj sveter . -   I have your sweater.  Tamto je tvoja škola.  - There is your school. To sú tvoje nohavice.  - This is your trousers.

 
To je jeho otec.  -  It is his father.  Lucia je jeho priateľka.   -   Lucy is her girlfriend.  Nepoznám jeho deti.  -   I don´t know his children.

 
Máš jej zošit.   -    You have her exercise book.   To je jej brat.   -    It is her brother.    Jej auto je zelené. - Her car is green.

 
 
Náš sused je doma.  -  Our  neighbour is at home.   Naša dcéra tu nie je.  - Our daughter is not here. Naše auto je pokazené.  - Our car is out of order.

 
To je váš problém.  -  It is your problem.  Vaša taška je plná.    - Your bag is full.  Vaše koláče sú hotové.   -  Your cakes are done.

 
Vidím ich brata. -   I can see their brother.  Spievam ich pesničku.   - I sing their song.  Ich lietadlo mešká.  - Their plane is delayed.
 
        


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk Anglické prídavné mená slovak for foreigners význam slov Metódy výučby English in use Slovak word formation Slovak grammar slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina maturita Slovenská gramatika angličtina pre lekárov Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny Slovak dialogue Slovak sentences Súdny preklad prídavné mená frázové slovesá slovné spojenia prekladateľstvo anglické časy Gerundium Slovenská literatúra výučba, doučovanie priama metóda Slovak vocabulary teória literatúry gramatika metódy výučby Skúšky z jazyka význam slov a ich použite Doučovanie Anglické slovesá Slovak cases Slovak nouns anglické opozitá Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie doučovanie pohovor v angličtine Medical Slovak rečnícky štýl slovak for foreigners, time Slovenský jazyk English grammar slovenská gramatika angličtina pre obchod Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Motivácia english for travelling Druhy viet Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky angličtina Slovak conversation English for everyday life slohové útvary anglické skratky učenie sa anglická výslovnosť reparát vetná skladba Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Specialized English anglická gramatika Anglické frázy verbs with prepositions Slovak dialogues Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia Business English metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions anglická konverzácia
Návrat na obsah