Slovak possesive in every gender - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak possesive in every gender

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: possesivepronounsslovaklanguage
Slovak possesive pronouns

 
In Slovak language we have different possesive pronouns in every gender. In this article you will see firstly personal pronoun and then possesive pronouns in every gender and then some examples in sentences.

 
 
Personal pronoun        possesive masculine            possesive feminine          possesive neuter

 
singular

 
ja                                       môj                                           moja                                 moje

 
ty                                       tvoj                                           tvoja                                  tvoje

 
on                                      jeho                                          jeho                                   jeho

 
ona                                    jej                                             jej                                      jej

 
ono                                    jeho                                          jeho                                   jeho                   
 
 
Plural

 
my                                   náš                                             naša                                   naše

 
vy                                    váš                                             vaša                                   vaše

 
oni                                  ich                                              ich                                       ich

 
 
Some exanples in sentences.

 
 
Toto je môj stôl.    -   This is my table.      Toto je moja sestra .   -  This is my sister.  Tamto sú moje hodinky. –  There is my watch.

 
Mám tvoj sveter . -   I have your sweater.  Tamto je tvoja škola.  - There is your school. To sú tvoje nohavice.  - This is your trousers.

 
To je jeho otec.  -  It is his father.  Lucia je jeho priateľka.   -   Lucy is her girlfriend.  Nepoznám jeho deti.  -   I don´t know his children.

 
Máš jej zošit.   -    You have her exercise book.   To je jej brat.   -    It is her brother.    Jej auto je zelené. - Her car is green.

 
 
Náš sused je doma.  -  Our  neighbour is at home.   Naša dcéra tu nie je.  - Our daughter is not here. Naše auto je pokazené.  - Our car is out of order.

 
To je váš problém.  -  It is your problem.  Vaša taška je plná.    - Your bag is full.  Vaše koláče sú hotové.   -  Your cakes are done.

 
Vidím ich brata. -   I can see their brother.  Spievam ich pesničku.   - I sing their song.  Ich lietadlo mešká.  - Their plane is delayed.
 
        


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy Slovak nouns Slovak questions frázové slovesá metódy výučby význam slov Slovenský jazyk Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá učenie sa Slovak conversation Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie vetná skladba anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu English grammar slovenská gramatika Slovak for foreigners slovenská literatúra Business English Anglické zámená prídavné mená Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko teória literatúry Súdny preklad Anglická gramatika slovak for foreigners verbs with prepositions Medical Slovak anglická konverzácia Druhy viet Jednoduchá veta Gerundium metódy výučby, jazyky obchodná angličtina Slovak cases slohové útvary Anglické frázy anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine anglické skratky English in use Slovak tenses Slovak dialogue prekladateľstvo reparát Metódy výučby priama metóda english for travelling Specialized English Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, doučovanie Slovak grammar angličtina Slovenská literatúra slovné spojenia Vetná skladba gramatika Doučovanie angličtina pre obchod maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl English for everyday life výučba, doučovanie význam slov a ich použite
Návrat na obsah