Slovak possesive in every gender - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak possesive in every gender

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: possesivepronounsslovaklanguage
Slovak possesive pronouns

 
In Slovak language we have different possesive pronouns in every gender. In this article you will see firstly personal pronoun and then possesive pronouns in every gender and then some examples in sentences.

 
 
Personal pronoun        possesive masculine            possesive feminine          possesive neuter

 
singular

 
ja                                       môj                                           moja                                 moje

 
ty                                       tvoj                                           tvoja                                  tvoje

 
on                                      jeho                                          jeho                                   jeho

 
ona                                    jej                                             jej                                      jej

 
ono                                    jeho                                          jeho                                   jeho                   
 
 
Plural

 
my                                   náš                                             naša                                   naše

 
vy                                    váš                                             vaša                                   vaše

 
oni                                  ich                                              ich                                       ich

 
 
Some exanples in sentences.

 
 
Toto je môj stôl.    -   This is my table.      Toto je moja sestra .   -  This is my sister.  Tamto sú moje hodinky. –  There is my watch.

 
Mám tvoj sveter . -   I have your sweater.  Tamto je tvoja škola.  - There is your school. To sú tvoje nohavice.  - This is your trousers.

 
To je jeho otec.  -  It is his father.  Lucia je jeho priateľka.   -   Lucy is her girlfriend.  Nepoznám jeho deti.  -   I don´t know his children.

 
Máš jej zošit.   -    You have her exercise book.   To je jej brat.   -    It is her brother.    Jej auto je zelené. - Her car is green.

 
 
Náš sused je doma.  -  Our  neighbour is at home.   Naša dcéra tu nie je.  - Our daughter is not here. Naše auto je pokazené.  - Our car is out of order.

 
To je váš problém.  -  It is your problem.  Vaša taška je plná.    - Your bag is full.  Vaše koláče sú hotové.   -  Your cakes are done.

 
Vidím ich brata. -   I can see their brother.  Spievam ich pesničku.   - I sing their song.  Ich lietadlo mešká.  - Their plane is delayed.
 
        


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika Slovak cases metódy výučby vetná skladba English in use maturita pohovor v angličtine Slovak word formation Slovenská gramatika angličtina pre obchod English grammar metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka slovné spojenia Typy angličtiny doučovanie Anglické zámená Anglické slovesá výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas priama metóda gramatika slovak for foreigners metódy výučby, jazyky Slovak dialogue Slovak pronunciation Slovak tenses Anglické frazálne slovesá Slovak sentences Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions Slovak nouns anglická výslovnosť teória literatúry Slovenský jazyk Súdny preklad Anglické frázy Jednoduchá veta učenie sa výučba, učenie sa, anketa pomôcky k učeniu sa význam slov slovenská gramatika Slovenská literatúra slohové útvary angličtina Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina anglické opozitá Slovak for foreigners rečnícky štýl english for travelling Anglická gramatika Metódy výučby Slovak verbs slovak for foreigners, time význam slov a ich použite Motivácia Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk verbs with prepositions Doučovanie Slovak slang Medical Slovak Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life reparát Angličtina pre špecifické situácie Slovak grammar Business English Slovak vocabulary Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues prekladateľstvo Gerundium anglické skratky Anglické prídavné mená frázové slovesá anglické časy Druhy viet Specialized English slovenská literatúra anglická konverzácia prídavné mená Slovak conversation Spisovná slovenčina
Návrat na obsah