Slovak prepositions in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak prepositions in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: prepositionsslovakgrammar
Usage of Slovak prepositions in real life

 
In this article  you will find how to use some Slovak prepositions. At first you will see Slovak preposition, then with which case is used, then English equivalent and at last examples of usage of these prepositions.

 
 
Slovak  preposition         case                 English equivalent                   examples

 
 
Bez(o)                              G.                   without                                  bez matky, bez peňazí

 
Blízko                               G.                 near, next to                              blízko okna, blízko teba

 
Cez                                   A.              across, via, through                cez  Dunaj, cez Brno, cez okno

 
Do                                    G.              to, into, till, within                       do mesta, do večera, do týždňa

 
Doprostred                       G.              in the middle, in the centre               doprostred stola

 
K(u)                                  D.             to, toward                                          k tebe, k sestre, k mostu

 
Kvôli                                 D.           because of, on account of                kvôli tebe

 
Medzi                                A., I.       between, among                    medzi ľudí, medzi ľuďmi

Mimo                                G.           beside                                         stáť medzi ľuďmi

 
Miesto                              G.           instead   of                                       miesto vás to urobím

 
Nad                                   A. I.        over, above                                           nad stôl, nad nami

 
Okolo                                G.          round, around                                       okolo stola, okolo šiestej

 
Po                                     L, A.      after, on, along                                        po vojne, po rieke, po mori

 
Napriek                             D.         in spite of                                                   napriek prekážkam

 
Pod(o)                               A. I.     under, below                                   pod nulu, pod nulou

 
Naproti                              D.       opposite                                              naproti tebe

 
Podľa                                G.       according to, by                                          podľa rukopisu

 
Pomimo                          G           past, by                                                   ísť pomimo školy

 
Pozdĺž                            G.         along                                                    pozdĺž trate


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia Skúšky z jazyka English in use tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky anglická konverzácia slovenská literatúra slovné spojenia vetná skladba metódy výučby maturita výučba, doučovanie teória literatúry Anglické zámená Slovak conversation angličtina pre lekárov English grammar význam slov Gerundium Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo priama metóda obchodná angličtina Slovak for foreigners doučovanie prídavné mená význam slov a ich použite Anglické frazálne slovesá Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika angličtina pre obchod anglické časy reparát Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad Slovak cases učenie sa Slovak tenses Specialized English slovak for foreigners rečnícky štýl pohovor v angličtine Anglická gramatika Metódy výučby english for travelling metódy, vzdelávanie, Slovak nouns Business English slovak for foreigners, time verbs with prepositions Slovenský jazyk English for everyday life Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika gramatika Doučovanie slohové útvary Anglické frázy Typy angličtiny Slovak dialogues anglická výslovnosť Slovak questions Slovak grammar anglické opozitá frázové slovesá Medical Slovak Slovak sentences Slovenská literatúra angličtina Druhy viet Predminulý priebehový čas anglické skratky výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah