Slovak prepositions in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak prepositions in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: prepositionsslovakgrammar
Usage of Slovak prepositions in real life

 
In this article  you will find how to use some Slovak prepositions. At first you will see Slovak preposition, then with which case is used, then English equivalent and at last examples of usage of these prepositions.

 
 
Slovak  preposition         case                 English equivalent                   examples

 
 
Bez(o)                              G.                   without                                  bez matky, bez peňazí

 
Blízko                               G.                 near, next to                              blízko okna, blízko teba

 
Cez                                   A.              across, via, through                cez  Dunaj, cez Brno, cez okno

 
Do                                    G.              to, into, till, within                       do mesta, do večera, do týždňa

 
Doprostred                       G.              in the middle, in the centre               doprostred stola

 
K(u)                                  D.             to, toward                                          k tebe, k sestre, k mostu

 
Kvôli                                 D.           because of, on account of                kvôli tebe

 
Medzi                                A., I.       between, among                    medzi ľudí, medzi ľuďmi

Mimo                                G.           beside                                         stáť medzi ľuďmi

 
Miesto                              G.           instead   of                                       miesto vás to urobím

 
Nad                                   A. I.        over, above                                           nad stôl, nad nami

 
Okolo                                G.          round, around                                       okolo stola, okolo šiestej

 
Po                                     L, A.      after, on, along                                        po vojne, po rieke, po mori

 
Napriek                             D.         in spite of                                                   napriek prekážkam

 
Pod(o)                               A. I.     under, below                                   pod nulu, pod nulou

 
Naproti                              D.       opposite                                              naproti tebe

 
Podľa                                G.       according to, by                                          podľa rukopisu

 
Pomimo                          G           past, by                                                   ísť pomimo školy

 
Pozdĺž                            G.         along                                                    pozdĺž trate


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá metódy výučby, jazyky angličtina pre lekárov Slovenská literatúra doučovanie prekladateľstvo verbs with prepositions výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses English in use anglické časy učenie sa slovak for foreigners, time Jednoduchá veta metódy výučby Anglické frázy Slovak conversation gramatika Specialized English Anglické frazálne slovesá Súdny preklad Slovak grammar obchodná angličtina angličtina Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia Typy angličtiny prídavné mená význam slov a ich použite rečnícky štýl Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie Business English Predminulý priebehový čas Gerundium maturita slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry Slovak cases angličtina pre obchod Metódy výučby reparát Anglická gramatika Druhy viet Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie Slovak sentences slovenská gramatika Doučovanie anglické skratky English grammar význam slov Medical Slovak priama metóda Slovenský jazyk Slovak questions English for everyday life Slovak for foreigners slohové útvary frázové slovesá Slovak nouns slovak for foreigners pohovor v angličtine english for travelling Anglické zámená anglická gramatika vetná skladba metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť
Návrat na obsah