Slovak sentences - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak sentences

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak sentences ·
Tags: slovaksentencetype
Types of Slovak sentences


 
We distinguish these types of sentences : declarative, interogative, imperative.

 
 
Declarative sentences are the basic and the most frequent. They occus in all styles. For

example.Ukázal mi cestu. Dnes celý deň prší. Zajtra odcestujem do Prahy.


 
Interrogative sentences. In Slovak  questions are not formed with the aid of an auiliary, as in

English(do, does, did). In wh-questions interrogative pronouns are used(kto, čo, ako, kedy, kde,

..), as it is also in English. In yes/no questions the „leading“ word stands at the beginning of the

sentence. If such a word is inside the sentence is emphasized. The wh- questions: Kto ma volal? Kde

si bola ? Prečo si neprišiel ?. the yes/no questions: Písal si už matke ? Pozerala si včera televíziu?

Nekúpil si desiatu ? Môj článok si čítal ?


 
Imperative snetences. They can be found in dialogues, inrhetorical utterances and in poetic style.

The verb in the imperative mood need not to be used here: Pridať pary ! Chlapci, sem sa !


 
Exclamatory sentences. Any sentence may become emotional expressing joy, grief, astonishment,

etc., and thus turn into an exclamatory sentence, this trnasition wil be marked only by intonation :A čo

len je ten vody ! Kdeže si bol ! Zmiznúť!


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners anglická konverzácia Slovak tenses Metódy výučby English in use obchodná angličtina slovak for foreigners angličtina Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia prídavné mená Anglické zámená Predminulý priebehový čas Slovak grammar slovenská literatúra Specialized English Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak verbs with prepositions rečnícky štýl Anglické frázové slovesá Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá Slovenská literatúra maturita Druhy viet Gerundium Súdny preklad Business English anglické skratky Vetná skladba význam slov a ich použite výučba, doučovanie English for everyday life Slovak questions učenie sa Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives english for travelling Slovak cases angličtina pre obchod anglické časy prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time gramatika vetná skladba význam slov Slovak conversation slovenská gramatika slohové útvary Anglické frázy tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry metódy výučby angličtina pre lekárov Jednoduchá veta Typy angličtiny Slovak dialogue reparát priama metóda frázové slovesá doučovanie anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky Slovak nouns English grammar anglická výslovnosť pohovor v angličtine
Návrat na obsah