Slovak sentences - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak sentences

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak sentences ·
Tags: slovaksentencetype
Types of Slovak sentences


 
We distinguish these types of sentences : declarative, interogative, imperative.

 
 
Declarative sentences are the basic and the most frequent. They occus in all styles. For

example.Ukázal mi cestu. Dnes celý deň prší. Zajtra odcestujem do Prahy.


 
Interrogative sentences. In Slovak  questions are not formed with the aid of an auiliary, as in

English(do, does, did). In wh-questions interrogative pronouns are used(kto, čo, ako, kedy, kde,

..), as it is also in English. In yes/no questions the „leading“ word stands at the beginning of the

sentence. If such a word is inside the sentence is emphasized. The wh- questions: Kto ma volal? Kde

si bola ? Prečo si neprišiel ?. the yes/no questions: Písal si už matke ? Pozerala si včera televíziu?

Nekúpil si desiatu ? Môj článok si čítal ?


 
Imperative snetences. They can be found in dialogues, inrhetorical utterances and in poetic style.

The verb in the imperative mood need not to be used here: Pridať pary ! Chlapci, sem sa !


 
Exclamatory sentences. Any sentence may become emotional expressing joy, grief, astonishment,

etc., and thus turn into an exclamatory sentence, this trnasition wil be marked only by intonation :A čo

len je ten vody ! Kdeže si bol ! Zmiznúť!


Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra slovak for foreigners angličtina pre lekárov reparát Anglické prídavné mená Slovak for foreigners Spisovná slovenčina Anglické frázové slovesá anglická gramatika Slovenský jazyk význam slov angličtina Slovenská literatúra anglická konverzácia prekladateľstvo gramatika Súdny preklad Business English Metódy výučby Specialized English verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko Slovak verbs anglické opozitá metódy výučby, jazyky slohové útvary Motivácia frázové slovesá Anglické frázy Skúšky z jazyka English grammar prídavné mená Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre obchod Slovak vocabulary Slovak conversation slovak for foreigners, time Medical Slovak učenie sa Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky teória literatúry výučba, doučovanie Vetná skladba Slovak questions Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, obchodná angličtina english for travelling Slovak grammar English in use Slovak slang slovné spojenia pohovor v angličtine Slovak sentences Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl anglické časy Anglické slovesá Slovak dialogue metódy výučby English for everyday life výučba, učenie sa, anketa maturita Gerundium Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu priama metóda Slovak word formation pomôcky k učeniu sa Doučovanie Anglické zámená Slovenská gramatika doučovanie tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba slovenská gramatika Typy angličtiny Predminulý priebehový čas Slovak dialogues Anglická gramatika Slovak tenses
Návrat na obsah