Slovak sentences - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak sentences

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak sentences ·
Tags: slovaksentencetype
Types of Slovak sentences


 
We distinguish these types of sentences : declarative, interogative, imperative.

 
 
Declarative sentences are the basic and the most frequent. They occus in all styles. For

example.Ukázal mi cestu. Dnes celý deň prší. Zajtra odcestujem do Prahy.


 
Interrogative sentences. In Slovak  questions are not formed with the aid of an auiliary, as in

English(do, does, did). In wh-questions interrogative pronouns are used(kto, čo, ako, kedy, kde,

..), as it is also in English. In yes/no questions the „leading“ word stands at the beginning of the

sentence. If such a word is inside the sentence is emphasized. The wh- questions: Kto ma volal? Kde

si bola ? Prečo si neprišiel ?. the yes/no questions: Písal si už matke ? Pozerala si včera televíziu?

Nekúpil si desiatu ? Môj článok si čítal ?


 
Imperative snetences. They can be found in dialogues, inrhetorical utterances and in poetic style.

The verb in the imperative mood need not to be used here: Pridať pary ! Chlapci, sem sa !


 
Exclamatory sentences. Any sentence may become emotional expressing joy, grief, astonishment,

etc., and thus turn into an exclamatory sentence, this trnasition wil be marked only by intonation :A čo

len je ten vody ! Kdeže si bol ! Zmiznúť!


Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť angličtina pre lekárov metódy výučby anglická konverzácia vetná skladba Anglická gramatika English grammar metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Anglické zámená English in use Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences Gerundium Metódy výučby English for everyday life Doučovanie anglická gramatika Slovak dialogues english for travelling Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk Slovenská gramatika frázové slovesá slovné spojenia Slovak grammar anglické skratky priama metóda výučba, doučovanie verbs with prepositions význam slov a ich použite Druhy viet obchodná angličtina gramatika Slovak vocabulary angličtina pre obchod anglické opozitá Anglické frazálne slovesá Slovak nouns reparát slovak for foreigners slohové útvary Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby, jazyky Anglické slovesá doučovanie Súdny preklad Slovak questions anglické časy Typy angličtiny maturita učenie sa teória literatúry rečnícky štýl Vetná skladba Business English Slovak for foreigners Medical Slovak Slovak dialogue Anglické prídavné mená Jednoduchá veta Anglické frázy význam slov Specialized English prekladateľstvo slovenská literatúra angličtina Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners, time pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená
Návrat na obsah