Slovak sentences - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak sentences

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak sentences ·
Tags: slovaksentencetype
Types of Slovak sentences


 
We distinguish these types of sentences : declarative, interogative, imperative.

 
 
Declarative sentences are the basic and the most frequent. They occus in all styles. For

example.Ukázal mi cestu. Dnes celý deň prší. Zajtra odcestujem do Prahy.


 
Interrogative sentences. In Slovak  questions are not formed with the aid of an auiliary, as in

English(do, does, did). In wh-questions interrogative pronouns are used(kto, čo, ako, kedy, kde,

..), as it is also in English. In yes/no questions the „leading“ word stands at the beginning of the

sentence. If such a word is inside the sentence is emphasized. The wh- questions: Kto ma volal? Kde

si bola ? Prečo si neprišiel ?. the yes/no questions: Písal si už matke ? Pozerala si včera televíziu?

Nekúpil si desiatu ? Môj článok si čítal ?


 
Imperative snetences. They can be found in dialogues, inrhetorical utterances and in poetic style.

The verb in the imperative mood need not to be used here: Pridať pary ! Chlapci, sem sa !


 
Exclamatory sentences. Any sentence may become emotional expressing joy, grief, astonishment,

etc., and thus turn into an exclamatory sentence, this trnasition wil be marked only by intonation :A čo

len je ten vody ! Kdeže si bol ! Zmiznúť!


Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika Jednoduchá veta slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk anglické časy angličtina Slovak dialogues Slovak sentences Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená Slovenský jazyk výučba, doučovanie Specialized English Metódy výučby Slovenská literatúra Typy angličtiny učenie sa priama metóda slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Anglické zámená anglická výslovnosť Skúšky z jazyka prekladateľstvo Súdny preklad Slovak dialogue Slovak conversation Slovak cases angličtina pre obchod Druhy viet Slovak questions english for travelling Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak anglická gramatika verbs with prepositions Anglické frázy teória literatúry Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov anglické opozitá Gerundium pohovor v angličtine slohové útvary maturita slovné spojenia Business English Slovak tenses obchodná angličtina Doučovanie vetná skladba anglické skratky gramatika rečnícky štýl výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, reparát doučovanie frázové slovesá Slovak nouns English grammar slovak for foreigners, time English for everyday life English in use Slovak grammar význam slov anglická konverzácia metódy výučby Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite
Návrat na obsah