Slovak sentences - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak sentences

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak sentences ·
Tags: slovaksentencetype
Types of Slovak sentences


 
We distinguish these types of sentences : declarative, interogative, imperative.

 
 
Declarative sentences are the basic and the most frequent. They occus in all styles. For

example.Ukázal mi cestu. Dnes celý deň prší. Zajtra odcestujem do Prahy.


 
Interrogative sentences. In Slovak  questions are not formed with the aid of an auiliary, as in

English(do, does, did). In wh-questions interrogative pronouns are used(kto, čo, ako, kedy, kde,

..), as it is also in English. In yes/no questions the „leading“ word stands at the beginning of the

sentence. If such a word is inside the sentence is emphasized. The wh- questions: Kto ma volal? Kde

si bola ? Prečo si neprišiel ?. the yes/no questions: Písal si už matke ? Pozerala si včera televíziu?

Nekúpil si desiatu ? Môj článok si čítal ?


 
Imperative snetences. They can be found in dialogues, inrhetorical utterances and in poetic style.

The verb in the imperative mood need not to be used here: Pridať pary ! Chlapci, sem sa !


 
Exclamatory sentences. Any sentence may become emotional expressing joy, grief, astonishment,

etc., and thus turn into an exclamatory sentence, this trnasition wil be marked only by intonation :A čo

len je ten vody ! Kdeže si bol ! Zmiznúť!


Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk učenie sa slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické slovesá Slovak nouns anglická gramatika Slovak grammar angličtina Slovak vocabulary Anglické prídavné mená frázové slovesá Slovak dialogue slovné spojenia Slovenská gramatika Typy angličtiny Anglické frázové slovesá maturita význam slov angličtina pre lekárov Slovenský jazyk Slovak dialogues teória literatúry anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá priama metóda Vetná skladba Skúšky z jazyka rečnícky štýl obchodná angličtina doučovanie english for travelling slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, anglické časy Slovak word formation Predminulý priebehový čas Business English Slovak sentences verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak Gerundium Metódy výučby Slovenská literatúra slohové útvary Anglické zámená Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite metódy výučby Slovak for foreigners English grammar Druhy viet Anglická gramatika prídavné mená Motivácia reparát anglicko - slovenská konverzácia gramatika Slovak cases Jednoduchá veta Doučovanie slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Specialized English anglická výslovnosť Slovak conversation výučba, doučovanie English in use anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod Slovak questions slovenská gramatika Anglické frázy slovak for foreigners vetná skladba English for everyday life anglické skratky pohovor v angličtine
Návrat na obsah