Slovak sentences - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak sentences

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak sentences ·
Tags: slovaksentencetype
Types of Slovak sentences


 
We distinguish these types of sentences : declarative, interogative, imperative.

 
 
Declarative sentences are the basic and the most frequent. They occus in all styles. For

example.Ukázal mi cestu. Dnes celý deň prší. Zajtra odcestujem do Prahy.


 
Interrogative sentences. In Slovak  questions are not formed with the aid of an auiliary, as in

English(do, does, did). In wh-questions interrogative pronouns are used(kto, čo, ako, kedy, kde,

..), as it is also in English. In yes/no questions the „leading“ word stands at the beginning of the

sentence. If such a word is inside the sentence is emphasized. The wh- questions: Kto ma volal? Kde

si bola ? Prečo si neprišiel ?. the yes/no questions: Písal si už matke ? Pozerala si včera televíziu?

Nekúpil si desiatu ? Môj článok si čítal ?


 
Imperative snetences. They can be found in dialogues, inrhetorical utterances and in poetic style.

The verb in the imperative mood need not to be used here: Pridať pary ! Chlapci, sem sa !


 
Exclamatory sentences. Any sentence may become emotional expressing joy, grief, astonishment,

etc., and thus turn into an exclamatory sentence, this trnasition wil be marked only by intonation :A čo

len je ten vody ! Kdeže si bol ! Zmiznúť!


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky Súdny preklad Slovak cases angličtina pre obchod anglická výslovnosť reparát Specialized English Slovak conversation Slovenská gramatika Gerundium metódy, vzdelávanie, Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená Anglické frázy Anglické prídavné mená učenie sa Slovak sentences anglické skratky prídavné mená frázové slovesá význam slov a ich použite Slovenský jazyk slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra Spisovná slovenčina angličtina pre lekárov vetná skladba Slovak nouns Angličtina pre špecifické situácie anglicko - slovenská konverzácia maturita slovak for foreigners, time Jednoduchá veta priama metóda Slovak pronunciation teória literatúry význam slov rečnícky štýl angličtina Slovak slang Anglické slovesá prekladateľstvo metódy výučby Slovak questions Slovak verbs verbs with prepositions Business English Slovak tenses Metódy výučby pohovor v angličtine Typy angličtiny Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko Motivácia slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa Nepravidelné stupňovanie Slovak vocabulary English grammar Angličtina pre každú situáciu Obchodná angličtina gramatika anglické opozitá Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia anglické časy výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá slovenská literatúra doučovanie obchodná angličtina Slovak phrases Anglické frazálne slovesá anglická gramatika Slovak for foreigners slovné spojenia English in use Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary Skúšky z jazyka Slovak word formation Medical Slovak Druhy viet Doučovanie Slovak dialogue Anglická gramatika english for travelling Slovak dialogues English for everyday life
Návrat na obsah