Slovak slang - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak slang

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak slang ·
Tags: Slovakforeignerseducationteaching
Slang words in Slovak language


Hello everybody in this article I will show you some Slovak slang words and you will also know what they mean. So let´s get started.


čavargovať  - túlať sa -  to wander

brzda - tekutina na zapíjanie alkoholu - the drink drank afer alcohol

pupuš - teloš, gay-  gay

pindať - frflať, hundrať-  to grumble

poliš - policajt- policeman

slopať - nadmerne piť-  to drink too much

šukať - milovať sa-    to make love

tlačenka  - veľa ľudí- many people in one place

šťať - cikať- to do wee wee

haluz - niečo strelené- something crazy

cverna -niť- thread(in needle)

čaja - frajerka, priateľka- girfriend

čekni -skontroluj-  to check

fuška - práca popri hlavnej- the sob beside the main work

kozy - prsia- woman breasts

učka - učiteľka- women teacher

liter -tisíc- thousand

ahojky - ahoj- Hi!

auťák - auto- car

absťák -nedostatok alkoholu-  if you are addicted to something and you do not get it

bezďák - bezdomovec- homeless

fasa -super, úžasne- super, perfectly

fáro - drahé auto- expensive car

foťák -fotoaparát- camera

husté - veľmi dobré - something cool

dostať kopačky - rozísť sa- to brake up

opica -stav ráno po opilosti- hangover

sajrajt - niečo smradľavé, nechutné - something dirty, disgustingMesačné príspevky
Oblaky
Slovenská gramatika angličtina pre obchod Slovak dialogues vetná skladba Slovenský jazyk English grammar Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie english for travelling Gerundium angličtina pre lekárov Anglické frázy Predminulý priebehový čas Medical Slovak slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta Obchodná angličtina rečnícky štýl Slovak sentences Business English anglická výslovnosť English for everyday life Slovak phrases metódy výučby teória literatúry výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika doučovanie anglické časy angličtina Slovak vocabulary anglicko - slovenská konverzácia verbs with prepositions Slovak slang metódy, vzdelávanie, Súdny preklad pohovor v angličtine frázové slovesá Slovak questions Druhy viet anglické opozitá Anglická gramatika reparát význam slov a ich použite Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika maturita prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá pomôcky k učeniu sa výučba, doučovanie English in use Skúšky z jazyka obchodná angličtina učenie sa Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia Slovak pronunciation Specialized English Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation Slovak verbs gramatika metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra Doučovanie anglické skratky význam slov Spisovná slovenčina Anglické prídavné mená Slovak tenses Anglické slovesá slohové útvary prekladateľstvo slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners Slovak dialogue Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Metódy výučby Slovak word formation Typy angličtiny Slovak nouns priama metóda Motivácia anglická konverzácia Slovak cases
Návrat na obsah