Slovak slang - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak slang

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak slang ·
Tags: Slovakforeignerseducationteaching
Slang words in Slovak language


Hello everybody in this article I will show you some Slovak slang words and you will also know what they mean. So let´s get started.


čavargovať  - túlať sa -  to wander

brzda - tekutina na zapíjanie alkoholu - the drink drank afer alcohol

pupuš - teloš, gay-  gay

pindať - frflať, hundrať-  to grumble

poliš - policajt- policeman

slopať - nadmerne piť-  to drink too much

šukať - milovať sa-    to make love

tlačenka  - veľa ľudí- many people in one place

šťať - cikať- to do wee wee

haluz - niečo strelené- something crazy

cverna -niť- thread(in needle)

čaja - frajerka, priateľka- girfriend

čekni -skontroluj-  to check

fuška - práca popri hlavnej- the sob beside the main work

kozy - prsia- woman breasts

učka - učiteľka- women teacher

liter -tisíc- thousand

ahojky - ahoj- Hi!

auťák - auto- car

absťák -nedostatok alkoholu-  if you are addicted to something and you do not get it

bezďák - bezdomovec- homeless

fasa -super, úžasne- super, perfectly

fáro - drahé auto- expensive car

foťák -fotoaparát- camera

husté - veľmi dobré - something cool

dostať kopačky - rozísť sa- to brake up

opica -stav ráno po opilosti- hangover

sajrajt - niečo smradľavé, nechutné - something dirty, disgustingMesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation slohové útvary metódy, vzdelávanie, prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Gerundium výučba, doučovanie Slovenská literatúra Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo Anglické frázy gramatika English for everyday life Slovak word formation Slovak slang Súdny preklad učenie sa Motivácia Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod Anglické zámená Vetná skladba angličtina Doučovanie význam slov a ich použite frázové slovesá priama metóda anglické opozitá Predminulý priebehový čas slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby slovak for foreigners, time Anglická gramatika Skúšky z jazyka slovné spojenia Medical Slovak Typy angličtiny anglická výslovnosť Druhy viet Business English English in use English grammar Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov teória literatúry doučovanie Slovak questions Slovak vocabulary slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues reparát Anglické frazálne slovesá maturita význam slov metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases pohovor v angličtine verbs with prepositions Slovak sentences Slovak dialogue anglické skratky Specialized English Slovak grammar rečnícky štýl Anglické frázové slovesá anglická konverzácia anglické časy Slovak for foreigners Slovak nouns vetná skladba obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa anglická gramatika slovak for foreigners english for travelling slovenská gramatika Anglické slovesá Slovenská gramatika metódy výučby Jednoduchá veta Slovenský jazyk
Návrat na obsah