Slovak verbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak verbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakgrammarverbs
Do you know Slovak verbs ?

In this article I will show you some Slovak verbs and you can see that exist groups of verbs which has the same conjugation.

A - verbs (čítať, počúvať, hrať)

čítať             ja čítam                             my čítame

                   ty čítaš                              vy čítate

                  on, ona, ono číta              oni, ony čítajú     

I - verbs (robiť, hovoriť, spať, sedieť )


hovoriť        ja hovorím                     my hovoríme

                  ty hovoríš                      vy hovoríte

                 on, ona, ono hovorí       oni hovoria

E - verbs (písať, piť, žiť, umyť)

písať         ja píšem                        my píšeme

                ty píšeš                         vy píšete

                on, ona, ono  píše        oni, ony píšu  

Irregular verbs (byť, jesť, ísť)

byť             ja som                        my sme

                 ty si                            vy ste

                 on, ona, ono je           oni, ony sú

Reflexive verbs(učiť sa, pýtať sa)

učiť sa      ja sa učím                   my sa učíme

                ty sa učíš                    vy sa učíte

                on, ona, ono sa učí     oni, ony sa učia

Verbs also have negation, so let´s have a look at them.

negative forms - prefix ne

                           ja nečítam                        my nečítame

                           ty nečítaš                        vy nečítate

                           on, ona, ona nečíta        oni, ony nečítajú     

Irregular verb          nebyť

                               ja nie som                      my nie sme

                              ty nie si                           vy nie ste

                              on, ona, ono nie je        oni, ony nie sú        
            

 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak tenses Spisovná slovenčina anglické opozitá Slovak word formation výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby rečnícky štýl Skúšky z jazyka teória literatúry Slovak slang anglické časy Slovak grammar Jednoduchá veta anglické skratky anglická konverzácia Motivácia slovné spojenia Vetná skladba Medical Slovak Súdny preklad Anglická gramatika Angličtina pre špecifické situácie gramatika obchodná angličtina prídavné mená priama metóda metódy výučby slohové útvary Doučovanie slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners angličtina pre lekárov pohovor v angličtine slovenská literatúra English for everyday life Slovak pronunciation Slovenský jazyk english for travelling Druhy viet anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo Slovak dialogues Slovak conversation maturita pomôcky k učeniu sa Angličtina pre každú situáciu Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra Slovak for foreigners doučovanie Slovak phrases anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba English in use Business English Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá Slovak verbs slovenská gramatika učenie sa frázové slovesá anglická gramatika Anglické zámená Slovak questions Anglické prídavné mená angličtina pre obchod verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue Slovak vocabulary English grammar význam slov a ich použite Gerundium význam slov Slovak cases reparát Anglické slovesá Typy angličtiny Predminulý priebehový čas Obchodná angličtina Anglické frázy výučba, doučovanie angličtina Slovak sentences slovak for foreigners, time Specialized English
Návrat na obsah