Slovak verbs in every tense - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak verbs in every tense

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak verbs ·
Tags: slovakforeignerseducationteachingverbs
Slovak verbs in present, past and future tense

In this article you can find  verbs in every tense, so we can start.

držať - to hold

present tense   
 
ja držím                         my držíme

ty držíš                          vy držíte

on, ona, ono drží          oni, ony držia

future tense

ja budem držať            my budeme držať

ty budeš držať             vy budete držať

on, ona, ono bude držať       oni, ony budú držať

past tense

ja som držal                  my sme držali

ty si držal                   vy ste držali

ona držala

on držal                   oni /ony držali

ono držalo


pomáhať - to help

present tense

ja pomáham                          my pomáhame

ty pomáhaš                           vy pomáhate

on, ona,ono  pomáha               oni/ ony  pomáhajú

future tense

ja pomôžem                      my pomôžeme

ty pomôžeš                         vy pomôžete

on, ona, ono pomôže          oni, ony pomáhajú

past tense

ja som pomohol             my sme pomohli

ty si pomohol                vy ste pomohli

on pomohol                 oni/ ony pomohli

ona pomohla

ono pomohlo

počuť - to hear

present tense

ja počujem                           my počujeme

ty počuješ                            vy počujete

on, ona, ono počuje            oni/ ony počujú

future tense

ja budem počuť                             my budeme  počuť

ty budeš počuť                              vy budete počuť  

on/ona/ono bude počuť               oni/ony budú počuť

mať - to have

present tense

ja  mám                      my máme

ty máš                       vy máte

on, ona, ono má        oni/ony  majú

future tense

ja  budem mať            my budeme mať

ty  budeš mať                 ty budeš mať

on, ona, ono bude mať           oni/ony  budú mať

past tense

ja som mal       my sme mali

ty si mal            vy ste mali  

ona mala          oni/ony  mali

on mal

ono malo

ísť -   to go

present tense

ja idem                               my ideme

ty ideš                                vy idete

on, ona, ono ide  ide            oni/ony idú

future tense

ja pôjdem                    my pôjdeme

ty pôjdeš                       vy pôjdete

on, ona, ono pôjde         oni/ony pôjdu

past tense

ja som išiel                    my sme išli

ty si išiel                        vy ste išli

on išiel                          oni/ony išli

ona išla

ono išlo


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, slovné spojenia Slovak tenses význam slov Specialized English English grammar Slovak verbs Slovak pronunciation anglické skratky učenie sa Slovak dialogue význam slov a ich použite doučovanie Slovak cases frázové slovesá verbs with prepositions English in use Slovak grammar reparát Spisovná slovenčina výučba, doučovanie English for everyday life slohové útvary Slovenská gramatika angličtina metódy výučby slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenský jazyk obchodná angličtina anglická výslovnosť Slovak phrases english for travelling Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time Anglické frázy Business English prídavné mená angličtina pre obchod anglické časy tipy ako sa učiť jazyk Motivácia Metódy výučby Obchodná angličtina Slovak nouns anglické opozitá Doučovanie maturita Vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie Slovak conversation Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary vetná skladba Jednoduchá veta Anglické zámená slovenská gramatika pohovor v angličtine Anglická gramatika slovenská literatúra Slovak sentences prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie priama metóda Slovak dialogues Gerundium Slovak questions Anglické prídavné mená pomôcky k učeniu sa Slovak slang anglická gramatika Súdny preklad metódy výučby, jazyky slovak for foreigners Slovak word formation gramatika anglická konverzácia angličtina pre lekárov rečnícky štýl teória literatúry výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak
Návrat na obsah