Slovak verbs in tenses - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak verbs in tenses

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak tenses ·
Tags: tenseslovakfuturepastpresent
Verb in past, future and present tense

Slovak language has only present tense, future tense and past tense, in some special cases, we use present tense as a future tense.

To take – vziať

 
Present tense

 
Ja vezmem                                   My vezmene
 
Ty vezmeš                                    Vy vezmete
 
On vezme                                     Oni vezmú
 
Ona vezme                                   Ony  vezmú
 
Ono vezme

 
Past tense

 
Ja som vzal                                     My sme vzali
 
Ty si vzal                                         Vy ste vzali  
 
On vzal                                           oni   vzali
 
Ona vzala
 
Ono vzalo

 
 
To do – robiť

 
Present tense

 
Ja robím                                         My robíme
 
Ty robíš                                          Vy robíte
 
On robí                                          Oni  robia
 
Ona robí                                        Ony robia
 
Ono robí

 
Past tense

 
Ja som robil                                     My sme robili
 
Ty si robil                                         Vy ste robili
 
On robil                                            Oni robili                 
 
Ona robila
 
Ono robilo

 
Future tense

 
Ja budem robiť                                  My budeme robiť
 
Ty budeš robiť                                   Vy budete robiť  
 
On bude robiť                                     Oni budú robiť
 
Ona bude robiť                                  Ony budú robiť
 
Ono bude robiť


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka slovné spojenia Anglické frázové slovesá Spisovná slovenčina Nepravidelné stupňovanie Druhy viet Slovenská literatúra maturita anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá gramatika Slovak pronunciation Vetná skladba Predminulý priebehový čas verbs with prepositions význam slov Slovak tenses slovenská gramatika Slovak verbs Angličtina pre špecifické situácie Slovak conversation Súdny preklad Slovak cases učenie sa doučovanie anglická výslovnosť Specialized English prekladateľstvo frázové slovesá slohové útvary Slovak sentences angličtina pre lekárov English grammar výučba, učenie sa, anketa English in use Doučovanie Slovak word formation prídavné mená Typy angličtiny Medical Slovak teória literatúry Slovak dialogues reparát slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue Anglické frázy anglické časy english for travelling Slovenský jazyk Slovak nouns slovak for foreigners Metódy výučby metódy výučby, jazyky anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovak grammar anglické skratky anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra angličtina slovak for foreigners, time Business English priama metóda Slovak vocabulary Jednoduchá veta Slovak slang význam slov a ich použite pomôcky k učeniu sa pohovor v angličtine Gerundium Slovenská gramatika English for everyday life metódy výučby Anglické slovesá Anglické prídavné mená výučba, doučovanie Slovak questions Anglické zámená Motivácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod Anglická gramatika obchodná angličtina vetná skladba anglické opozitá
Návrat na obsah