Slovak verbs in tenses - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak verbs in tenses

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak tenses ·
Tags: tenseslovakfuturepastpresent
Verb in past, future and present tense

Slovak language has only present tense, future tense and past tense, in some special cases, we use present tense as a future tense.

To take – vziať

 
Present tense

 
Ja vezmem                                   My vezmene
 
Ty vezmeš                                    Vy vezmete
 
On vezme                                     Oni vezmú
 
Ona vezme                                   Ony  vezmú
 
Ono vezme

 
Past tense

 
Ja som vzal                                     My sme vzali
 
Ty si vzal                                         Vy ste vzali  
 
On vzal                                           oni   vzali
 
Ona vzala
 
Ono vzalo

 
 
To do – robiť

 
Present tense

 
Ja robím                                         My robíme
 
Ty robíš                                          Vy robíte
 
On robí                                          Oni  robia
 
Ona robí                                        Ony robia
 
Ono robí

 
Past tense

 
Ja som robil                                     My sme robili
 
Ty si robil                                         Vy ste robili
 
On robil                                            Oni robili                 
 
Ona robila
 
Ono robilo

 
Future tense

 
Ja budem robiť                                  My budeme robiť
 
Ty budeš robiť                                   Vy budete robiť  
 
On bude robiť                                     Oni budú robiť
 
Ona bude robiť                                  Ony budú robiť
 
Ono bude robiť


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak cases slohové útvary Business English English in use slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra English grammar Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá angličtina pre lekárov učenie sa slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Anglické prídavné mená priama metóda Anglická gramatika Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas anglické časy Specialized English Slovak grammar obchodná angličtina slovenská gramatika vetná skladba Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, Slovak word formation prídavné mená Súdny preklad význam slov Slovak dialogues Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod pohovor v angličtine Metódy výučby slovak for foreigners, time Doučovanie anglická gramatika metódy výučby, jazyky Slovak nouns slovné spojenia frázové slovesá Slovak questions anglická konverzácia Vetná skladba verbs with prepositions Medical Slovak reparát maturita Motivácia Anglické zámená rečnícky štýl význam slov a ich použite výučba, doučovanie Slovenská gramatika Slovak sentences Slovak conversation Slovak dialogue Slovak vocabulary Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life gramatika doučovanie anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie Druhy viet teória literatúry metódy výučby Slovenský jazyk angličtina english for travelling anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners Gerundium prekladateľstvo Anglické slovesá
Návrat na obsah