Slovak verbs in tenses - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak verbs in tenses

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak tenses ·
Tags: tenseslovakfuturepastpresent
Verb in past, future and present tense

Slovak language has only present tense, future tense and past tense, in some special cases, we use present tense as a future tense.

To take – vziať

 
Present tense

 
Ja vezmem                                   My vezmene
 
Ty vezmeš                                    Vy vezmete
 
On vezme                                     Oni vezmú
 
Ona vezme                                   Ony  vezmú
 
Ono vezme

 
Past tense

 
Ja som vzal                                     My sme vzali
 
Ty si vzal                                         Vy ste vzali  
 
On vzal                                           oni   vzali
 
Ona vzala
 
Ono vzalo

 
 
To do – robiť

 
Present tense

 
Ja robím                                         My robíme
 
Ty robíš                                          Vy robíte
 
On robí                                          Oni  robia
 
Ona robí                                        Ony robia
 
Ono robí

 
Past tense

 
Ja som robil                                     My sme robili
 
Ty si robil                                         Vy ste robili
 
On robil                                            Oni robili                 
 
Ona robila
 
Ono robilo

 
Future tense

 
Ja budem robiť                                  My budeme robiť
 
Ty budeš robiť                                   Vy budete robiť  
 
On bude robiť                                     Oni budú robiť
 
Ona bude robiť                                  Ony budú robiť
 
Ono bude robiť


Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad Slovak grammar Anglické frázy obchodná angličtina frázové slovesá gramatika Slovak questions English in use slovenská literatúra metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia Specialized English Anglické zámená Doučovanie angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners prídavné mená Anglická gramatika anglická gramatika anglické opozitá slovenská gramatika angličtina pre obchod Slovak dialogues Anglické frázové slovesá Slovak dialogue pohovor v angličtine Slovak cases Slovak conversation Typy angličtiny učenie sa výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas reparát priama metóda Slovenská literatúra anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences teória literatúry Slovak tenses Druhy viet slovak for foreigners anglické skratky rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá angličtina slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá doučovanie slovak for foreigners, time anglické časy Skúšky z jazyka význam slov a ich použite english for travelling Metódy výučby Slovak nouns verbs with prepositions slohové útvary Gerundium Business English maturita význam slov English grammar prekladateľstvo Vetná skladba slovné spojenia metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta English for everyday life výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah