Slovak verbs in tenses - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak verbs in tenses

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak tenses ·
Tags: tenseslovakfuturepastpresent
Verb in past, future and present tense

Slovak language has only present tense, future tense and past tense, in some special cases, we use present tense as a future tense.

To take – vziať

 
Present tense

 
Ja vezmem                                   My vezmene
 
Ty vezmeš                                    Vy vezmete
 
On vezme                                     Oni vezmú
 
Ona vezme                                   Ony  vezmú
 
Ono vezme

 
Past tense

 
Ja som vzal                                     My sme vzali
 
Ty si vzal                                         Vy ste vzali  
 
On vzal                                           oni   vzali
 
Ona vzala
 
Ono vzalo

 
 
To do – robiť

 
Present tense

 
Ja robím                                         My robíme
 
Ty robíš                                          Vy robíte
 
On robí                                          Oni  robia
 
Ona robí                                        Ony robia
 
Ono robí

 
Past tense

 
Ja som robil                                     My sme robili
 
Ty si robil                                         Vy ste robili
 
On robil                                            Oni robili                 
 
Ona robila
 
Ono robilo

 
Future tense

 
Ja budem robiť                                  My budeme robiť
 
Ty budeš robiť                                   Vy budete robiť  
 
On bude robiť                                     Oni budú robiť
 
Ona bude robiť                                  Ony budú robiť
 
Ono bude robiť


Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina metódy výučby Druhy viet anglická gramatika Slovak nouns Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners slovenská literatúra Jednoduchá veta slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny English for everyday life Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk Business English prekladateľstvo Specialized English význam slov frázové slovesá gramatika priama metóda anglické časy reparát Slovak questions verbs with prepositions anglické opozitá Slovak cases Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu doučovanie slovak for foreigners, time metódy výučby, jazyky Anglické frázy anglicko - slovenská konverzácia english for travelling teória literatúry anglická konverzácia Slovak sentences anglická výslovnosť maturita Medical Slovak vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená slohové útvary rečnícky štýl pohovor v angličtine prídavné mená metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue English in use Slovenská literatúra angličtina pre lekárov Slovak grammar slovné spojenia English grammar Anglické frazálne slovesá Doučovanie Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie Vetná skladba učenie sa Anglická gramatika angličtina pre obchod Slovak conversation Slovak dialogues Anglické nepravidelné slovesá angličtina Anglické slovesá Gerundium anglické skratky význam slov a ich použite Slovak tenses
Návrat na obsah