Slovak verbs in tenses - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak verbs in tenses

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak tenses ·
Tags: tenseslovakfuturepastpresent
Verb in past, future and present tense

Slovak language has only present tense, future tense and past tense, in some special cases, we use present tense as a future tense.

To take – vziať

 
Present tense

 
Ja vezmem                                   My vezmene
 
Ty vezmeš                                    Vy vezmete
 
On vezme                                     Oni vezmú
 
Ona vezme                                   Ony  vezmú
 
Ono vezme

 
Past tense

 
Ja som vzal                                     My sme vzali
 
Ty si vzal                                         Vy ste vzali  
 
On vzal                                           oni   vzali
 
Ona vzala
 
Ono vzalo

 
 
To do – robiť

 
Present tense

 
Ja robím                                         My robíme
 
Ty robíš                                          Vy robíte
 
On robí                                          Oni  robia
 
Ona robí                                        Ony robia
 
Ono robí

 
Past tense

 
Ja som robil                                     My sme robili
 
Ty si robil                                         Vy ste robili
 
On robil                                            Oni robili                 
 
Ona robila
 
Ono robilo

 
Future tense

 
Ja budem robiť                                  My budeme robiť
 
Ty budeš robiť                                   Vy budete robiť  
 
On bude robiť                                     Oni budú robiť
 
Ona bude robiť                                  Ony budú robiť
 
Ono bude robiť


Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Jednoduchá veta angličtina Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, metódy výučby Slovak tenses slovak for foreigners Slovak for foreigners slovenská gramatika slovak for foreigners, time maturita Druhy viet English in use English grammar anglické časy učenie sa Slovak dialogue Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa prekladateľstvo rečnícky štýl slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns priama metóda Gerundium slovné spojenia Slovenský jazyk Slovak grammar reparát Slovak questions Medical Slovak Anglické nepravidelné slovesá Specialized English anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky Anglické zámená Slovak vocabulary Anglická gramatika Slovenská literatúra Slovak sentences gramatika anglické skratky Slovak cases anglické opozitá prídavné mená anglická výslovnosť Anglické prídavné mená frázové slovesá Metódy výučby anglická gramatika verbs with prepositions english for travelling význam slov a ich použite slohové útvary Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu výučba, doučovanie Vetná skladba teória literatúry Slovenská gramatika Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie Slovak conversation význam slov Anglické frazálne slovesá Doučovanie Motivácia angličtina pre obchod English for everyday life Anglické frázy Anglické frázové slovesá doučovanie pohovor v angličtine obchodná angličtina Business English Súdny preklad
Návrat na obsah