Slovak word formation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak word formation

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakwordformation
Prefixes and suffixes in Slovak language

 
 
In Slovak language some new words can be derived by adding various prefixes or suffixes.
 
At first we have a look at the prefixes.

 
písať                                                                                    dať

 
napísať        write down                                                       pridať        add
 
zapísať        record                                                             rozdať        give away
 
prepísať      rewrite                                                             predať        sell
 
podpísať     sign                                                                 oddať         devote
 
                                                                                          podať         give

 
 
brať                                                                         robiť

 
vybrať       choose                                                   vyrobiť      make
 
odobrať     select                                                     urobiť     do     
 
rozobrať    take in                                                   zarobiť   earn
 
                 take apart                                             prerobiť        lose

 
 
We can create   new words when we make from nouns to verb, now we use suffixes.

 
Noun                      verb

 
potreba                  potrebovať
 
práca                     pracovať
 
predstava              predstavovať
 
boj                         bojovať

 
 
Various suffixes are used to form diminutives of nouns:

 
-ok: obraz – obrázok                                       -ička: tvár - tvárička
 
        list – lístok                                                        hviezda - hviezdička
 
-ček: dom – domček                                      -ka: záhrada – záhradka
 
ík: oheň – ohník                                                      strana - stránka
 
-ko: drevo – drievko
 
 Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life Slovenská gramatika Slovak cases angličtina Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená Anglické prídavné mená frázové slovesá pohovor v angličtine prekladateľstvo anglické opozitá angličtina pre lekárov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenský jazyk Typy angličtiny Skúšky z jazyka Anglické frázy Anglické frázové slovesá Slovak dialogue English in use slovenská literatúra anglická gramatika Specialized English Gerundium učenie sa anglická konverzácia slohové útvary Anglické frazálne slovesá Business English Druhy viet Slovak for foreigners verbs with prepositions Jednoduchá veta slovné spojenia význam slov a ich použite Slovak sentences Slovak nouns slovenská gramatika english for travelling maturita Anglické nepravidelné slovesá anglické časy doučovanie Slovak tenses anglická výslovnosť priama metóda Medical Slovak Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko význam slov Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa Doučovanie slovak for foreigners English grammar prídavné mená slovak for foreigners, time anglické skratky Slovak conversation Slovenská literatúra Slovak grammar výučba, doučovanie Slovak vocabulary Anglická gramatika rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby metódy výučby, jazyky Anglické slovesá metódy výučby teória literatúry angličtina pre obchod Slovak word formation vetná skladba gramatika Slovak dialogues Motivácia tipy ako sa učiť jazyk obchodná angličtina reparát Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah