Slovak word formation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak word formation

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakwordformation
Prefixes and suffixes in Slovak language

 
 
In Slovak language some new words can be derived by adding various prefixes or suffixes.
 
At first we have a look at the prefixes.

 
písať                                                                                    dať

 
napísať        write down                                                       pridať        add
 
zapísať        record                                                             rozdať        give away
 
prepísať      rewrite                                                             predať        sell
 
podpísať     sign                                                                 oddať         devote
 
                                                                                          podať         give

 
 
brať                                                                         robiť

 
vybrať       choose                                                   vyrobiť      make
 
odobrať     select                                                     urobiť     do     
 
rozobrať    take in                                                   zarobiť   earn
 
                 take apart                                             prerobiť        lose

 
 
We can create   new words when we make from nouns to verb, now we use suffixes.

 
Noun                      verb

 
potreba                  potrebovať
 
práca                     pracovať
 
predstava              predstavovať
 
boj                         bojovať

 
 
Various suffixes are used to form diminutives of nouns:

 
-ok: obraz – obrázok                                       -ička: tvár - tvárička
 
        list – lístok                                                        hviezda - hviezdička
 
-ček: dom – domček                                      -ka: záhrada – záhradka
 
ík: oheň – ohník                                                      strana - stránka
 
-ko: drevo – drievko
 
 Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine Slovenský jazyk anglické opozitá Medical Slovak Súdny preklad gramatika Slovak pronunciation výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners slovné spojenia Gerundium Slovak slang Slovak grammar metódy, vzdelávanie, Slovak conversation slovenská literatúra Metódy výučby Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Vetná skladba Jednoduchá veta anglické skratky význam slov význam slov a ich použite English in use Slovak vocabulary Motivácia obchodná angličtina reparát tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá rečnícky štýl Slovak dialogue prídavné mená Anglické frázové slovesá anglická konverzácia slohové útvary Skúšky z jazyka anglická gramatika slovak for foreigners, time Angličtina pre špecifické situácie Slovak cases Anglické prídavné mená priama metóda Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions Doučovanie maturita vetná skladba anglické časy angličtina pre obchod metódy výučby učenie sa Spisovná slovenčina Anglické slovesá prekladateľstvo anglická výslovnosť Anglické frázy Slovak nouns Specialized English Business English English grammar pomôcky k učeniu sa english for travelling Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry Slovak sentences Slovak dialogues Predminulý priebehový čas Druhy viet Slovak questions Anglická gramatika English for everyday life Anglické zámená metódy výučby, jazyky Slovak word formation Slovak verbs Typy angličtiny slovenská gramatika angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre lekárov
Návrat na obsah