Slovak word formation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak word formation

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakwordformation
Prefixes and suffixes in Slovak language

 
 
In Slovak language some new words can be derived by adding various prefixes or suffixes.
 
At first we have a look at the prefixes.

 
písať                                                                                    dať

 
napísať        write down                                                       pridať        add
 
zapísať        record                                                             rozdať        give away
 
prepísať      rewrite                                                             predať        sell
 
podpísať     sign                                                                 oddať         devote
 
                                                                                          podať         give

 
 
brať                                                                         robiť

 
vybrať       choose                                                   vyrobiť      make
 
odobrať     select                                                     urobiť     do     
 
rozobrať    take in                                                   zarobiť   earn
 
                 take apart                                             prerobiť        lose

 
 
We can create   new words when we make from nouns to verb, now we use suffixes.

 
Noun                      verb

 
potreba                  potrebovať
 
práca                     pracovať
 
predstava              predstavovať
 
boj                         bojovať

 
 
Various suffixes are used to form diminutives of nouns:

 
-ok: obraz – obrázok                                       -ička: tvár - tvárička
 
        list – lístok                                                        hviezda - hviezdička
 
-ček: dom – domček                                      -ka: záhrada – záhradka
 
ík: oheň – ohník                                                      strana - stránka
 
-ko: drevo – drievko
 
 Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov angličtina English in use výučba, doučovanie Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie gramatika Anglické nepravidelné slovesá tipy ako sa učiť jazyk Anglické frazálne slovesá učenie sa Anglické frázové slovesá vetná skladba Anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk Vetná skladba Slovak questions Slovak tenses Medical Slovak Typy angličtiny Slovak dialogues anglické časy prídavné mená Predminulý priebehový čas English for everyday life Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina slovak for foreigners, time slovak for foreigners význam slov a ich použite English grammar Slovak cases metódy výučby Gerundium Slovak nouns metódy výučby, jazyky Metódy výučby teória literatúry Slovenská literatúra maturita Anglické zámená frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa angličtina pre obchod priama metóda Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine Slovak for foreigners verbs with prepositions slohové útvary anglická výslovnosť prekladateľstvo anglická konverzácia slovenská literatúra Doučovanie Slovak conversation reparát Specialized English rečnícky štýl Skúšky z jazyka Slovak sentences Súdny preklad Druhy viet Anglické frázy Business English slovné spojenia Slovak grammar anglická gramatika význam slov slovenská gramatika Jednoduchá veta english for travelling anglické skratky anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah