Slovak word formation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak word formation

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakwordformation
Prefixes and suffixes in Slovak language

 
 
In Slovak language some new words can be derived by adding various prefixes or suffixes.
 
At first we have a look at the prefixes.

 
písať                                                                                    dať

 
napísať        write down                                                       pridať        add
 
zapísať        record                                                             rozdať        give away
 
prepísať      rewrite                                                             predať        sell
 
podpísať     sign                                                                 oddať         devote
 
                                                                                          podať         give

 
 
brať                                                                         robiť

 
vybrať       choose                                                   vyrobiť      make
 
odobrať     select                                                     urobiť     do     
 
rozobrať    take in                                                   zarobiť   earn
 
                 take apart                                             prerobiť        lose

 
 
We can create   new words when we make from nouns to verb, now we use suffixes.

 
Noun                      verb

 
potreba                  potrebovať
 
práca                     pracovať
 
predstava              predstavovať
 
boj                         bojovať

 
 
Various suffixes are used to form diminutives of nouns:

 
-ok: obraz – obrázok                                       -ička: tvár - tvárička
 
        list – lístok                                                        hviezda - hviezdička
 
-ček: dom – domček                                      -ka: záhrada – záhradka
 
ík: oheň – ohník                                                      strana - stránka
 
-ko: drevo – drievko
 
 Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad slovak for foreigners slovenská gramatika doučovanie pohovor v angličtine angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns Slovak dialogues prídavné mená Slovak conversation Anglické prídavné mená Slovak cases Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk English in use anglické opozitá Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, english for travelling priama metóda Anglické frázy vetná skladba Druhy viet výučba, doučovanie Slovak tenses slohové útvary Doučovanie Jednoduchá veta slovné spojenia angličtina pre obchod anglické časy reparát Vetná skladba teória literatúry anglická výslovnosť Anglická gramatika Specialized English Slovenský jazyk Slovenská literatúra anglická gramatika verbs with prepositions Medical Slovak slovenská literatúra anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia učenie sa Slovak questions Metódy výučby rečnícky štýl význam slov a ich použite angličtina Typy angličtiny obchodná angličtina Slovak for foreigners frázové slovesá význam slov English for everyday life Anglické frazálne slovesá Anglické zámená gramatika Anglické slovesá anglické skratky Slovak sentences Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá Gerundium English grammar maturita Business English výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak grammar slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo metódy výučby
Návrat na obsah