Slovak word formation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak word formation

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakwordformation
Prefixes and suffixes in Slovak language

 
 
In Slovak language some new words can be derived by adding various prefixes or suffixes.
 
At first we have a look at the prefixes.

 
písať                                                                                    dať

 
napísať        write down                                                       pridať        add
 
zapísať        record                                                             rozdať        give away
 
prepísať      rewrite                                                             predať        sell
 
podpísať     sign                                                                 oddať         devote
 
                                                                                          podať         give

 
 
brať                                                                         robiť

 
vybrať       choose                                                   vyrobiť      make
 
odobrať     select                                                     urobiť     do     
 
rozobrať    take in                                                   zarobiť   earn
 
                 take apart                                             prerobiť        lose

 
 
We can create   new words when we make from nouns to verb, now we use suffixes.

 
Noun                      verb

 
potreba                  potrebovať
 
práca                     pracovať
 
predstava              predstavovať
 
boj                         bojovať

 
 
Various suffixes are used to form diminutives of nouns:

 
-ok: obraz – obrázok                                       -ička: tvár - tvárička
 
        list – lístok                                                        hviezda - hviezdička
 
-ček: dom – domček                                      -ka: záhrada – záhradka
 
ík: oheň – ohník                                                      strana - stránka
 
-ko: drevo – drievko
 
 Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie slovak for foreigners Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia prekladateľstvo Slovak dialogue Slovak sentences učenie sa Slovak tenses slovné spojenia Metódy výučby gramatika výučba, učenie sa, anketa English grammar Jednoduchá veta Anglické prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá význam slov Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov Anglické frázy Slovak grammar Predminulý priebehový čas Motivácia Slovak for foreigners Anglická gramatika verbs with prepositions Anglické slovesá anglické časy Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod English in use English for everyday life Business English Slovak vocabulary Anglické frazálne slovesá prídavné mená frázové slovesá priama metóda slovak for foreigners, time slohové útvary Anglické zámená angličtina anglická gramatika Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie anglické skratky Skúšky z jazyka pohovor v angličtine slovenská gramatika Doučovanie Slovenská gramatika anglická konverzácia vetná skladba Gerundium obchodná angličtina Specialized English teória literatúry maturita slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite rečnícky štýl Slovak conversation Slovak cases metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives english for travelling Slovenský jazyk metódy výučby anglická výslovnosť anglické opozitá Vetná skladba Slovak questions reparát Súdny preklad Druhy viet Medical Slovak doučovanie Slovenská literatúra
Návrat na obsah