Slovenské slová pod drobnohľadom - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovenské slová pod drobnohľadom

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v význam slov a ich použite ·
Tags: slovávýznamskloňovanie
Slovenčina na slovíčko

 
V tomto článku si povieme niečo o našich slovách a čo presne znamenajú, pretože niektoré sú fakt ťažké na pochopenie. Teda vysvetlíme si slová a aj ich použitie v slovenčine.


 
Albinizmus a melanizmus

 
Tieto dve slová neprekladáme, majú však rôzny význam, opačný význam. Albinizmus je nedostatok alebo úplná strata farbiva v koži a srsti živočíchov. Melanizmus  je jeho prebytok. Pri vysokom stupni albinizmu je telo takmer úplne biele a pri vysokom stupni melanizmu takmer úplne čierne.


 
Album a jeho skloňovanie

 
Pri skloňovaní tohto podstatného mena prevzatého z latinčiny neodpína sa koncové um, ale ho ponechávame vo všetkých pádoch: do albumu, v albume, s albumom : mn.č. allbumy, albumov k albumom atď.


 
Ale ( jej umiestnenie vo vetách)

 
Priraďovacia spojka ale sa spravidla dáva na prvé miesto vo vete: Tlakom sa mení tvár vecí, ale ich podstata ostáva neporušená. V citovom prejave sa spojka ale dostáva aj na druhé miesto vo vete: Všetci sme ho netrpezlivo čakali, on ale neprišiel.


 
 
Aloa

 
Je prevzaté slovo a zaradili sme ho tak, že zdomácnilo, skloňuje sa tak ako domáce slová, preto sa medzinárodný termín aloe, čo je nesklonné podstatné meno stredného rodu, dnes v slovenčine používa aloa ako skloňovateľné podstatné meno ženského rodu: tá aloa, z tej aloy, k tej aloe, tú alou..


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl Medical Slovak anglická gramatika Slovak sentences angličtina Slovak cases Druhy viet metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu Gerundium Slovak for foreigners Specialized English Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy výučba, doučovanie reparát priama metóda slovenská gramatika prídavné mená význam slov význam slov a ich použite Slovak questions anglické časy vetná skladba anglická konverzácia učenie sa Anglická gramatika verbs with prepositions Slovak grammar slohové útvary English in use Vetná skladba english for travelling prekladateľstvo maturita obchodná angličtina Skúšky z jazyka Jednoduchá veta anglické opozitá Slovak conversation Predminulý priebehový čas Doučovanie English grammar Business English Slovak nouns frázové slovesá Slovenská literatúra anglické skratky doučovanie metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk slovenská literatúra Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie teória literatúry pohovor v angličtine Metódy výučby anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko gramatika Typy angličtiny English for everyday life slovak for foreigners angličtina pre lekárov slovné spojenia metódy výučby Súdny preklad Slovak tenses angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá
Návrat na obsah