Slovenské slová pod drobnohľadom - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovenské slová pod drobnohľadom

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v význam slov a ich použite ·
Tags: slovávýznamskloňovanie
Slovenčina na slovíčko

 
V tomto článku si povieme niečo o našich slovách a čo presne znamenajú, pretože niektoré sú fakt ťažké na pochopenie. Teda vysvetlíme si slová a aj ich použitie v slovenčine.


 
Albinizmus a melanizmus

 
Tieto dve slová neprekladáme, majú však rôzny význam, opačný význam. Albinizmus je nedostatok alebo úplná strata farbiva v koži a srsti živočíchov. Melanizmus  je jeho prebytok. Pri vysokom stupni albinizmu je telo takmer úplne biele a pri vysokom stupni melanizmu takmer úplne čierne.


 
Album a jeho skloňovanie

 
Pri skloňovaní tohto podstatného mena prevzatého z latinčiny neodpína sa koncové um, ale ho ponechávame vo všetkých pádoch: do albumu, v albume, s albumom : mn.č. allbumy, albumov k albumom atď.


 
Ale ( jej umiestnenie vo vetách)

 
Priraďovacia spojka ale sa spravidla dáva na prvé miesto vo vete: Tlakom sa mení tvár vecí, ale ich podstata ostáva neporušená. V citovom prejave sa spojka ale dostáva aj na druhé miesto vo vete: Všetci sme ho netrpezlivo čakali, on ale neprišiel.


 
 
Aloa

 
Je prevzaté slovo a zaradili sme ho tak, že zdomácnilo, skloňuje sa tak ako domáce slová, preto sa medzinárodný termín aloe, čo je nesklonné podstatné meno stredného rodu, dnes v slovenčine používa aloa ako skloňovateľné podstatné meno ženského rodu: tá aloa, z tej aloy, k tej aloe, tú alou..


Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina anglická výslovnosť Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia priama metóda Slovak dialogues Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Motivácia English in use Anglické prídavné mená Typy angličtiny frázové slovesá Business English Slovak sentences Anglické zámená význam slov Vetná skladba vetná skladba metódy výučby, jazyky Slovak cases anglické skratky slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl angličtina pre obchod Slovak tenses Slovak conversation gramatika Slovak dialogue Anglické slovesá Anglická gramatika anglické časy verbs with prepositions Specialized English slovak for foreigners, time maturita doučovanie význam slov a ich použite Druhy viet Slovenská literatúra english for travelling Slovak nouns Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas angličtina výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra Doučovanie Slovak grammar metódy výučby slovak for foreigners prídavné mená slovenská gramatika reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary Anglické frazálne slovesá učenie sa English for everyday life slovné spojenia Slovak vocabulary English grammar Slovak questions teória literatúry Slovenský jazyk Slovak word formation výučba, doučovanie Slovak for foreigners Anglické frázy prekladateľstvo pohovor v angličtine angličtina pre lekárov Gerundium Jednoduchá veta anglické opozitá Anglické frázové slovesá Medical Slovak
Návrat na obsah