Slovenské slová pod drobnohľadom - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovenské slová pod drobnohľadom

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v význam slov a ich použite ·
Tags: slovávýznamskloňovanie
Slovenčina na slovíčko

 
V tomto článku si povieme niečo o našich slovách a čo presne znamenajú, pretože niektoré sú fakt ťažké na pochopenie. Teda vysvetlíme si slová a aj ich použitie v slovenčine.


 
Albinizmus a melanizmus

 
Tieto dve slová neprekladáme, majú však rôzny význam, opačný význam. Albinizmus je nedostatok alebo úplná strata farbiva v koži a srsti živočíchov. Melanizmus  je jeho prebytok. Pri vysokom stupni albinizmu je telo takmer úplne biele a pri vysokom stupni melanizmu takmer úplne čierne.


 
Album a jeho skloňovanie

 
Pri skloňovaní tohto podstatného mena prevzatého z latinčiny neodpína sa koncové um, ale ho ponechávame vo všetkých pádoch: do albumu, v albume, s albumom : mn.č. allbumy, albumov k albumom atď.


 
Ale ( jej umiestnenie vo vetách)

 
Priraďovacia spojka ale sa spravidla dáva na prvé miesto vo vete: Tlakom sa mení tvár vecí, ale ich podstata ostáva neporušená. V citovom prejave sa spojka ale dostáva aj na druhé miesto vo vete: Všetci sme ho netrpezlivo čakali, on ale neprišiel.


 
 
Aloa

 
Je prevzaté slovo a zaradili sme ho tak, že zdomácnilo, skloňuje sa tak ako domáce slová, preto sa medzinárodný termín aloe, čo je nesklonné podstatné meno stredného rodu, dnes v slovenčine používa aloa ako skloňovateľné podstatné meno ženského rodu: tá aloa, z tej aloy, k tej aloe, tú alou..


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť metódy výučby Business English angličtina slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko Slovak questions vetná skladba Specialized English frázové slovesá maturita angličtina pre obchod anglická gramatika slovak for foreigners Slovenská literatúra Súdny preklad Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy doučovanie priama metóda Doučovanie teória literatúry Vetná skladba anglické skratky reparát English in use význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky slovné spojenia anglická konverzácia Slovenský jazyk výučba, doučovanie anglické časy tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Slovak grammar slohové útvary pohovor v angličtine Metódy výučby rečnícky štýl Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá English grammar Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Slovak cases English for everyday life prekladateľstvo Slovak nouns Gerundium Anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue gramatika metódy, vzdelávanie, Slovak sentences slovenská literatúra Medical Slovak verbs with prepositions slovenská gramatika anglické opozitá Jednoduchá veta english for travelling Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners Slovak conversation Predminulý priebehový čas Typy angličtiny Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie prídavné mená učenie sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina Druhy viet
Návrat na obsah