Slovenské slová pod drobnohľadom - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovenské slová pod drobnohľadom

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v význam slov a ich použite ·
Tags: slovávýznamskloňovanie
Slovenčina na slovíčko

 
V tomto článku si povieme niečo o našich slovách a čo presne znamenajú, pretože niektoré sú fakt ťažké na pochopenie. Teda vysvetlíme si slová a aj ich použitie v slovenčine.


 
Albinizmus a melanizmus

 
Tieto dve slová neprekladáme, majú však rôzny význam, opačný význam. Albinizmus je nedostatok alebo úplná strata farbiva v koži a srsti živočíchov. Melanizmus  je jeho prebytok. Pri vysokom stupni albinizmu je telo takmer úplne biele a pri vysokom stupni melanizmu takmer úplne čierne.


 
Album a jeho skloňovanie

 
Pri skloňovaní tohto podstatného mena prevzatého z latinčiny neodpína sa koncové um, ale ho ponechávame vo všetkých pádoch: do albumu, v albume, s albumom : mn.č. allbumy, albumov k albumom atď.


 
Ale ( jej umiestnenie vo vetách)

 
Priraďovacia spojka ale sa spravidla dáva na prvé miesto vo vete: Tlakom sa mení tvár vecí, ale ich podstata ostáva neporušená. V citovom prejave sa spojka ale dostáva aj na druhé miesto vo vete: Všetci sme ho netrpezlivo čakali, on ale neprišiel.


 
 
Aloa

 
Je prevzaté slovo a zaradili sme ho tak, že zdomácnilo, skloňuje sa tak ako domáce slová, preto sa medzinárodný termín aloe, čo je nesklonné podstatné meno stredného rodu, dnes v slovenčine používa aloa ako skloňovateľné podstatné meno ženského rodu: tá aloa, z tej aloy, k tej aloe, tú alou..


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky rečnícky štýl Slovak tenses priama metóda anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Specialized English frázové slovesá reparát slovenská gramatika Slovak sentences slovné spojenia Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions anglické časy doučovanie Slovak questions Anglické frázové slovesá anglická konverzácia maturita Slovak vocabulary Skúšky z jazyka English for everyday life metódy výučby výučba, učenie sa, anketa Slovak cases english for travelling Doučovanie význam slov Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie Slovenský jazyk slohové útvary English grammar Metódy výučby vetná skladba Slovak dialogues Anglické prídavné mená učenie sa Typy angličtiny výučba, doučovanie prídavné mená Vetná skladba angličtina pre obchod Medical Slovak metódy, vzdelávanie, gramatika Anglická gramatika obchodná angličtina slovak for foreigners, time Slovenská gramatika slovak for foreigners slovenská literatúra Súdny preklad Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá Anglické zámená pohovor v angličtine Anglické frázy prekladateľstvo Slovak for foreigners anglická gramatika Druhy viet angličtina Predminulý priebehový čas Gerundium English in use slovenské nárečia, slovensko Anglické slovesá Slovak conversation Slovenská literatúra význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť teória literatúry Business English anglické opozitá angličtina pre lekárov
Návrat na obsah