Slovná zásoba zo súdneho prekladu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovná zásoba zo súdneho prekladu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Súdny preklad ·
Tags: prekladangličtinaslovenčinasúd
Slovná zásoba v súdnom preklade

 
V tomto článku si prejdeme zopár termínov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súdnom preklade, bude to vždy anglický výraz, jeho definícia v angličtina a potom slovenský preklad.


 
Adjourn – defer or postpone a court event on another day.

 
Odročiť

 
Affifativ – a formal statement, sworn on oath to be true by the person making it.

 
Prísažné/ čestné vyhlásenie

 
Applicant – the  person who applies to a court for orders.

 
Navrhovateľ, žiadateľ

 
Battery – any willful or awfull use of force or violence upon the person of another.

 
Zbitie, fyzické násilie

 
Court hearing – the date and time when a case is scheduled to come before the court.
 
Pojednávanie

 
Cross – petition  – this is when the Respondent argues different drounds for the divorce from the Petitioner.

 
Protinávrh

 
Due process – the regular way that the law is administered through the courts.

 
Riadny súdny proces

 
Filing – the procedure of lodging a document at a family law registry for placing on the court file.

 
Podanie

 
Nullity – the legal invalidation of a marriage.

 
Neplatnosť

 
Proof – evidence that tends to establish the existence or truth of a fact at issue in a case.

 
Dôkaz

 
Testimony – evidence presented orally by witnesses during trials, before grand juries, or durng administrative proceedings.

 
Svedectvo
 Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas Motivácia anglické skratky Gerundium Slovak word formation Slovak dialogues anglické časy Metódy výučby doučovanie verbs with prepositions Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia maturita English for everyday life angličtina pohovor v angličtine prídavné mená Anglické frázy Súdny preklad Slovak vocabulary Druhy viet Anglické prídavné mená výučba, doučovanie Skúšky z jazyka Slovak for foreigners vetná skladba slovenská gramatika Vetná skladba angličtina pre lekárov slovenská literatúra Anglické zámená význam slov a ich použite english for travelling Slovenský jazyk Slovak conversation Jednoduchá veta English grammar English in use Slovenská literatúra Slovak grammar Anglické slovesá slovak for foreigners, time Slovak cases frázové slovesá Anglická gramatika obchodná angličtina Slovak sentences reparát Slovak nouns Specialized English metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá metódy výučby, jazyky význam slov učenie sa prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Slovak questions Slovak dialogue Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak Slovenská gramatika anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia gramatika anglicko - slovenská konverzácia priama metóda Anglické frazálne slovesá teória literatúry slohové útvary Business English anglická výslovnosť rečnícky štýl výučba, učenie sa, anketa Angličtina pre každú situáciu Doučovanie angličtina pre obchod metódy výučby
Návrat na obsah