Slovná zásoba zo súdneho prekladu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovná zásoba zo súdneho prekladu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Súdny preklad ·
Tags: prekladangličtinaslovenčinasúd
Slovná zásoba v súdnom preklade

 
V tomto článku si prejdeme zopár termínov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súdnom preklade, bude to vždy anglický výraz, jeho definícia v angličtina a potom slovenský preklad.


 
Adjourn – defer or postpone a court event on another day.

 
Odročiť

 
Affifativ – a formal statement, sworn on oath to be true by the person making it.

 
Prísažné/ čestné vyhlásenie

 
Applicant – the  person who applies to a court for orders.

 
Navrhovateľ, žiadateľ

 
Battery – any willful or awfull use of force or violence upon the person of another.

 
Zbitie, fyzické násilie

 
Court hearing – the date and time when a case is scheduled to come before the court.
 
Pojednávanie

 
Cross – petition  – this is when the Respondent argues different drounds for the divorce from the Petitioner.

 
Protinávrh

 
Due process – the regular way that the law is administered through the courts.

 
Riadny súdny proces

 
Filing – the procedure of lodging a document at a family law registry for placing on the court file.

 
Podanie

 
Nullity – the legal invalidation of a marriage.

 
Neplatnosť

 
Proof – evidence that tends to establish the existence or truth of a fact at issue in a case.

 
Dôkaz

 
Testimony – evidence presented orally by witnesses during trials, before grand juries, or durng administrative proceedings.

 
Svedectvo
 Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda maturita slovenská gramatika význam slov a ich použite angličtina pre lekárov výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie English grammar Slovak for foreigners prídavné mená Slovak sentences Anglické frázové slovesá Slovak grammar Slovak conversation Slovak cases obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená Druhy viet slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns Jednoduchá veta verbs with prepositions Slovenský jazyk English for everyday life prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Slovak questions učenie sa Doučovanie Anglické frazálne slovesá anglické časy Anglická gramatika Vetná skladba doučovanie metódy výučby gramatika Skúšky z jazyka Slovenská literatúra Slovak tenses anglická gramatika Typy angličtiny slovné spojenia pohovor v angličtine angličtina pre obchod english for travelling slovak for foreigners, time Medical Slovak Slovak dialogue rečnícky štýl Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá význam slov anglické opozitá slovenská literatúra anglická konverzácia frázové slovesá teória literatúry Predminulý priebehový čas Anglické frázy slovak for foreigners reparát Metódy výučby Gerundium angličtina vetná skladba slohové útvary Specialized English anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky Business English English in use
Návrat na obsah