Slovná zásoba zo súdneho prekladu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovná zásoba zo súdneho prekladu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Súdny preklad ·
Tags: prekladangličtinaslovenčinasúd
Slovná zásoba v súdnom preklade

 
V tomto článku si prejdeme zopár termínov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súdnom preklade, bude to vždy anglický výraz, jeho definícia v angličtina a potom slovenský preklad.


 
Adjourn – defer or postpone a court event on another day.

 
Odročiť

 
Affifativ – a formal statement, sworn on oath to be true by the person making it.

 
Prísažné/ čestné vyhlásenie

 
Applicant – the  person who applies to a court for orders.

 
Navrhovateľ, žiadateľ

 
Battery – any willful or awfull use of force or violence upon the person of another.

 
Zbitie, fyzické násilie

 
Court hearing – the date and time when a case is scheduled to come before the court.
 
Pojednávanie

 
Cross – petition  – this is when the Respondent argues different drounds for the divorce from the Petitioner.

 
Protinávrh

 
Due process – the regular way that the law is administered through the courts.

 
Riadny súdny proces

 
Filing – the procedure of lodging a document at a family law registry for placing on the court file.

 
Podanie

 
Nullity – the legal invalidation of a marriage.

 
Neplatnosť

 
Proof – evidence that tends to establish the existence or truth of a fact at issue in a case.

 
Dôkaz

 
Testimony – evidence presented orally by witnesses during trials, before grand juries, or durng administrative proceedings.

 
Svedectvo
 Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet Anglická gramatika teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie význam slov Súdny preklad Slovenský jazyk Typy angličtiny Slovenská literatúra Specialized English Anglické zámená English in use Predminulý priebehový čas English for everyday life Anglické frázové slovesá Slovak grammar Jednoduchá veta English grammar Skúšky z jazyka Gerundium Vetná skladba prídavné mená slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine slovenská gramatika Slovak nouns Slovak tenses Doučovanie anglická výslovnosť Slovak conversation metódy výučby, jazyky Slovak questions obchodná angličtina priama metóda Slovak dialogues Anglické frázy slohové útvary Slovak dialogue tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia maturita metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions Slovak for foreigners Business English Slovak sentences Metódy výučby vetná skladba english for travelling anglické časy anglická konverzácia angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa prekladateľstvo výučba, doučovanie metódy výučby učenie sa doučovanie slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite Slovak cases angličtina anglické opozitá slovak for foreigners, time frázové slovesá gramatika reparát Medical Slovak anglická gramatika anglické skratky
Návrat na obsah