Slovná zásoba zo súdneho prekladu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovná zásoba zo súdneho prekladu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Súdny preklad ·
Tags: prekladangličtinaslovenčinasúd
Slovná zásoba v súdnom preklade

 
V tomto článku si prejdeme zopár termínov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súdnom preklade, bude to vždy anglický výraz, jeho definícia v angličtina a potom slovenský preklad.


 
Adjourn – defer or postpone a court event on another day.

 
Odročiť

 
Affifativ – a formal statement, sworn on oath to be true by the person making it.

 
Prísažné/ čestné vyhlásenie

 
Applicant – the  person who applies to a court for orders.

 
Navrhovateľ, žiadateľ

 
Battery – any willful or awfull use of force or violence upon the person of another.

 
Zbitie, fyzické násilie

 
Court hearing – the date and time when a case is scheduled to come before the court.
 
Pojednávanie

 
Cross – petition  – this is when the Respondent argues different drounds for the divorce from the Petitioner.

 
Protinávrh

 
Due process – the regular way that the law is administered through the courts.

 
Riadny súdny proces

 
Filing – the procedure of lodging a document at a family law registry for placing on the court file.

 
Podanie

 
Nullity – the legal invalidation of a marriage.

 
Neplatnosť

 
Proof – evidence that tends to establish the existence or truth of a fact at issue in a case.

 
Dôkaz

 
Testimony – evidence presented orally by witnesses during trials, before grand juries, or durng administrative proceedings.

 
Svedectvo
 Mesačné príspevky
Oblaky
Business English metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá Slovenská gramatika anglické skratky výučba, doučovanie Slovak for foreigners angličtina Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika slovak for foreigners Anglické frázové slovesá slovenská literatúra Slovenská literatúra vetná skladba anglická konverzácia pohovor v angličtine Gerundium Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba metódy výučby angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie teória literatúry Medical Slovak Slovak nouns Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English English in use Slovak dialogue verbs with prepositions maturita anglické časy Anglické slovesá Slovak grammar význam slov a ich použite prídavné mená Súdny preklad priama metóda Slovak questions gramatika English grammar Slovak cases English for everyday life slohové útvary Slovenský jazyk reparát Slovak conversation anglická gramatika obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika učenie sa Slovak vocabulary doučovanie Slovak tenses význam slov Slovak dialogues Metódy výučby anglické opozitá slovak for foreigners, time Skúšky z jazyka Druhy viet anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas frázové slovesá Anglické zámená english for travelling Anglické frázy rečnícky štýl Typy angličtiny Jednoduchá veta slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences slovné spojenia angličtina pre lekárov Anglické prídavné mená
Návrat na obsah