Slovná zásoba zo súdneho prekladu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovná zásoba zo súdneho prekladu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Súdny preklad ·
Tags: prekladangličtinaslovenčinasúd
Slovná zásoba v súdnom preklade

 
V tomto článku si prejdeme zopár termínov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súdnom preklade, bude to vždy anglický výraz, jeho definícia v angličtina a potom slovenský preklad.


 
Adjourn – defer or postpone a court event on another day.

 
Odročiť

 
Affifativ – a formal statement, sworn on oath to be true by the person making it.

 
Prísažné/ čestné vyhlásenie

 
Applicant – the  person who applies to a court for orders.

 
Navrhovateľ, žiadateľ

 
Battery – any willful or awfull use of force or violence upon the person of another.

 
Zbitie, fyzické násilie

 
Court hearing – the date and time when a case is scheduled to come before the court.
 
Pojednávanie

 
Cross – petition  – this is when the Respondent argues different drounds for the divorce from the Petitioner.

 
Protinávrh

 
Due process – the regular way that the law is administered through the courts.

 
Riadny súdny proces

 
Filing – the procedure of lodging a document at a family law registry for placing on the court file.

 
Podanie

 
Nullity – the legal invalidation of a marriage.

 
Neplatnosť

 
Proof – evidence that tends to establish the existence or truth of a fact at issue in a case.

 
Dôkaz

 
Testimony – evidence presented orally by witnesses during trials, before grand juries, or durng administrative proceedings.

 
Svedectvo
 Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky Spisovná slovenčina frázové slovesá reparát Druhy viet pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá angličtina slohové útvary Anglická gramatika Slovak cases Slovenská gramatika metódy výučby maturita Skúšky z jazyka Slovak grammar angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie english for travelling Slovak dialogues slovak for foreigners Angličtina pre špecifické situácie význam slov doučovanie Business English Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu teória literatúry tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená Doučovanie Slovak conversation Jednoduchá veta slovak for foreigners, time prídavné mená slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa prekladateľstvo gramatika výučba, doučovanie význam slov a ich použite verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba učenie sa anglické časy vetná skladba anglická výslovnosť Slovenský jazyk anglické opozitá slovenská literatúra obchodná angličtina Slovak word formation anglická konverzácia Slovenská literatúra priama metóda Typy angličtiny angličtina pre obchod slovenská gramatika Anglické slovesá Anglické frázy English in use Slovak slang Súdny preklad Slovak tenses pomôcky k učeniu sa metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas English for everyday life Slovak verbs Gerundium Slovak dialogue Slovak sentences Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená Slovak questions Specialized English Slovak vocabulary rečnícky štýl anglická gramatika English grammar Motivácia anglicko - slovenská konverzácia Slovak nouns Slovak for foreigners Medical Slovak
Návrat na obsah