Some, any, every a no vo vetách - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Some, any, every a no vo vetách

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: someanyeveryno
Ako použiť every, any, some a no a ich zloženiny


 
Every ... where/thing/one/body

 
Every sa používa so slovami len v jednotnom čísle.

 
Everything is gone. There is nothing.

 
Všetko je preč. Tu nie je nič.

 
Everyone was at the party. All of the people were there.

 
Každý bol na párty. Všetci tam boli.

 
Any .... where/thing/one/body

 
Používa sa v otázkach a záporných vetách.

 
Is there any food left ?

 
Zostalo ešte nejaké jedlo ?

 
There weren´t any people at the party.

 
Na párty neboli žiadny ľudia.

 
You can buy any book you want.

 
Môžeš si kúpiť akúkoľvek knihu.

 
Some....where/thing/one/body

 
Obyčajne some nespojujeme s veľkým množstvom.

 
I have some money, but I don´t know how much.

 
Mám nejaké peniaze ale neviem koľko.

 
Some people came to our party.

 
Niekoľko ľudí prišlo na našu párty.

 
Do you have some time to spare ?

 
Máš trochu času ?

 
No.... where/thing/one/body

 
Nemôže byť použité so slovesom v zápore.

 
There was no one at the party.

 
Nikto nebol na párty.

 
Is there nothing I can do ?

 
Nemôžem nič urobiť ?


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners prekladateľstvo Skúšky z jazyka Slovak vocabulary Anglické frázové slovesá slovenská gramatika rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues gramatika metódy výučby, jazyky obchodná angličtina Anglická gramatika Slovak tenses Slovak nouns Slovak for foreigners prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet anglické časy Slovak grammar slovak for foreigners, time slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov Specialized English slovné spojenia výučba, doučovanie metódy výučby Vetná skladba Business English Slovak dialogue Predminulý priebehový čas Slovenská gramatika Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk vetná skladba English in use frázové slovesá Slovak conversation doučovanie english for travelling tipy ako sa učiť jazyk Anglické frazálne slovesá Medical Slovak Doučovanie anglická konverzácia význam slov a ich použite Gerundium anglická gramatika Anglické slovesá Typy angličtiny anglická výslovnosť Slovak questions priama metóda English grammar Motivácia učenie sa Angličtina pre každú situáciu Jednoduchá veta Anglické frázy angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad anglické skratky English for everyday life maturita angličtina Slovenská literatúra Anglické prídavné mená verbs with prepositions výučba, učenie sa, anketa teória literatúry reparát anglické opozitá Slovak cases pohovor v angličtine význam slov slohové útvary Anglické zámená
Návrat na obsah