Some, any, every a no vo vetách - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Some, any, every a no vo vetách

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: someanyeveryno
Ako použiť every, any, some a no a ich zloženiny


 
Every ... where/thing/one/body

 
Every sa používa so slovami len v jednotnom čísle.

 
Everything is gone. There is nothing.

 
Všetko je preč. Tu nie je nič.

 
Everyone was at the party. All of the people were there.

 
Každý bol na párty. Všetci tam boli.

 
Any .... where/thing/one/body

 
Používa sa v otázkach a záporných vetách.

 
Is there any food left ?

 
Zostalo ešte nejaké jedlo ?

 
There weren´t any people at the party.

 
Na párty neboli žiadny ľudia.

 
You can buy any book you want.

 
Môžeš si kúpiť akúkoľvek knihu.

 
Some....where/thing/one/body

 
Obyčajne some nespojujeme s veľkým množstvom.

 
I have some money, but I don´t know how much.

 
Mám nejaké peniaze ale neviem koľko.

 
Some people came to our party.

 
Niekoľko ľudí prišlo na našu párty.

 
Do you have some time to spare ?

 
Máš trochu času ?

 
No.... where/thing/one/body

 
Nemôže byť použité so slovesom v zápore.

 
There was no one at the party.

 
Nikto nebol na párty.

 
Is there nothing I can do ?

 
Nemôžem nič urobiť ?


Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia slovenská gramatika Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu reparát Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá Slovak questions Slovak cases doučovanie rečnícky štýl Slovenský jazyk Slovak tenses Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia Medical Slovak English in use Anglické zámená obchodná angličtina prekladateľstvo english for travelling Gerundium Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives Súdny preklad Anglické frázy Vetná skladba metódy výučby anglické opozitá frázové slovesá angličtina pre obchod slohové útvary anglická výslovnosť Jednoduchá veta English for everyday life anglické časy Specialized English angličtina Anglická gramatika maturita Skúšky z jazyka Slovak grammar priama metóda Slovak nouns Doučovanie slovenská literatúra význam slov učenie sa Slovak dialogue Slovak conversation tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky English grammar teória literatúry metódy výučby, jazyky Slovak dialogues verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby anglická gramatika gramatika výučba, učenie sa, anketa Business English Slovenská literatúra vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine význam slov a ich použite slovak for foreigners, time Druhy viet výučba, doučovanie slovak for foreigners prídavné mená metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah