Some, any, every a no vo vetách - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Some, any, every a no vo vetách

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: someanyeveryno
Ako použiť every, any, some a no a ich zloženiny


 
Every ... where/thing/one/body

 
Every sa používa so slovami len v jednotnom čísle.

 
Everything is gone. There is nothing.

 
Všetko je preč. Tu nie je nič.

 
Everyone was at the party. All of the people were there.

 
Každý bol na párty. Všetci tam boli.

 
Any .... where/thing/one/body

 
Používa sa v otázkach a záporných vetách.

 
Is there any food left ?

 
Zostalo ešte nejaké jedlo ?

 
There weren´t any people at the party.

 
Na párty neboli žiadny ľudia.

 
You can buy any book you want.

 
Môžeš si kúpiť akúkoľvek knihu.

 
Some....where/thing/one/body

 
Obyčajne some nespojujeme s veľkým množstvom.

 
I have some money, but I don´t know how much.

 
Mám nejaké peniaze ale neviem koľko.

 
Some people came to our party.

 
Niekoľko ľudí prišlo na našu párty.

 
Do you have some time to spare ?

 
Máš trochu času ?

 
No.... where/thing/one/body

 
Nemôže byť použité so slovesom v zápore.

 
There was no one at the party.

 
Nikto nebol na párty.

 
Is there nothing I can do ?

 
Nemôžem nič urobiť ?


Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary priama metóda anglická výslovnosť Slovak tenses Vetná skladba Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk doučovanie anglické skratky Slovak dialogues english for travelling rečnícky štýl Slovenská literatúra význam slov a ich použite Typy angličtiny Anglické slovesá výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions učenie sa Súdny preklad anglická konverzácia Doučovanie prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá English in use Predminulý priebehový čas význam slov Gerundium Jednoduchá veta Slovak questions gramatika Druhy viet slovenská literatúra metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov slovak for foreigners, time Slovak dialogue anglické opozitá anglická gramatika teória literatúry Slovak cases Anglické frázové slovesá maturita Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns Slovak conversation Business English anglické časy pohovor v angličtine Anglické prídavné mená obchodná angličtina English grammar Slovenský jazyk Medical Slovak Anglické frázy Slovak for foreigners výučba, doučovanie slovak for foreigners vetná skladba Anglické zámená Skúšky z jazyka Specialized English frázové slovesá Anglické frazálne slovesá English for everyday life Slovak grammar metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika prídavné mená slovné spojenia reparát angličtina
Návrat na obsah