Some, any, every a no vo vetách - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Some, any, every a no vo vetách

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: someanyeveryno
Ako použiť every, any, some a no a ich zloženiny


 
Every ... where/thing/one/body

 
Every sa používa so slovami len v jednotnom čísle.

 
Everything is gone. There is nothing.

 
Všetko je preč. Tu nie je nič.

 
Everyone was at the party. All of the people were there.

 
Každý bol na párty. Všetci tam boli.

 
Any .... where/thing/one/body

 
Používa sa v otázkach a záporných vetách.

 
Is there any food left ?

 
Zostalo ešte nejaké jedlo ?

 
There weren´t any people at the party.

 
Na párty neboli žiadny ľudia.

 
You can buy any book you want.

 
Môžeš si kúpiť akúkoľvek knihu.

 
Some....where/thing/one/body

 
Obyčajne some nespojujeme s veľkým množstvom.

 
I have some money, but I don´t know how much.

 
Mám nejaké peniaze ale neviem koľko.

 
Some people came to our party.

 
Niekoľko ľudí prišlo na našu párty.

 
Do you have some time to spare ?

 
Máš trochu času ?

 
No.... where/thing/one/body

 
Nemôže byť použité so slovesom v zápore.

 
There was no one at the party.

 
Nikto nebol na párty.

 
Is there nothing I can do ?

 
Nemôžem nič urobiť ?


Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia English in use metódy výučby, jazyky slovné spojenia Anglické zámená Anglická gramatika anglická gramatika učenie sa rečnícky štýl Anglické frázy Anglické frazálne slovesá Slovak questions Súdny preklad prekladateľstvo Medical Slovak pohovor v angličtine teória literatúry Specialized English anglické časy obchodná angličtina slovak for foreigners maturita metódy výučby Jednoduchá veta Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie slohové útvary anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko English grammar Anglické frázové slovesá priama metóda Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions slovak for foreigners, time prídavné mená Predminulý priebehový čas Slovak nouns Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk význam slov vetná skladba Typy angličtiny angličtina pre lekárov Slovenský jazyk Slovak for foreigners Druhy viet angličtina pre obchod anglická výslovnosť English for everyday life Slovak dialogue význam slov a ich použite Slovak tenses Doučovanie Metódy výučby Business English english for travelling Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra anglická konverzácia Gerundium Slovak conversation Slovak for foreigners, comparison of adjectives frázové slovesá slovenská gramatika anglické skratky gramatika Slovak grammar angličtina doučovanie
Návrat na obsah