Some, any, every a no vo vetách - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Some, any, every a no vo vetách

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: someanyeveryno
Ako použiť every, any, some a no a ich zloženiny


 
Every ... where/thing/one/body

 
Every sa používa so slovami len v jednotnom čísle.

 
Everything is gone. There is nothing.

 
Všetko je preč. Tu nie je nič.

 
Everyone was at the party. All of the people were there.

 
Každý bol na párty. Všetci tam boli.

 
Any .... where/thing/one/body

 
Používa sa v otázkach a záporných vetách.

 
Is there any food left ?

 
Zostalo ešte nejaké jedlo ?

 
There weren´t any people at the party.

 
Na párty neboli žiadny ľudia.

 
You can buy any book you want.

 
Môžeš si kúpiť akúkoľvek knihu.

 
Some....where/thing/one/body

 
Obyčajne some nespojujeme s veľkým množstvom.

 
I have some money, but I don´t know how much.

 
Mám nejaké peniaze ale neviem koľko.

 
Some people came to our party.

 
Niekoľko ľudí prišlo na našu párty.

 
Do you have some time to spare ?

 
Máš trochu času ?

 
No.... where/thing/one/body

 
Nemôže byť použité so slovesom v zápore.

 
There was no one at the party.

 
Nikto nebol na párty.

 
Is there nothing I can do ?

 
Nemôžem nič urobiť ?


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary slovak for foreigners, time rečnícky štýl pomôcky k učeniu sa Motivácia angličtina pre lekárov English for everyday life anglická gramatika verbs with prepositions význam slov a ich použite Druhy viet výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk Business English English grammar Slovak sentences Slovak cases Typy angličtiny slohové útvary metódy výučby metódy, vzdelávanie, Slovak nouns metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra angličtina Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia Spisovná slovenčina Jednoduchá veta anglické časy Slovenská gramatika Súdny preklad slovak for foreigners priama metóda Medical Slovak maturita význam slov slovenské nárečia, slovensko Specialized English english for travelling Slovenský jazyk Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine Slovak verbs anglické skratky slovné spojenia vetná skladba gramatika Anglické zámená English in use výučba, doučovanie slovenská literatúra doučovanie Angličtina pre špecifické situácie prídavné mená obchodná angličtina anglická konverzácia Doučovanie reparát Slovak dialogues Skúšky z jazyka Slovak tenses anglické opozitá Slovak word formation Slovak slang anglická výslovnosť Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak pronunciation Gerundium frázové slovesá Slovak conversation Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy angličtina pre obchod Slovak dialogue Slovak grammar učenie sa Metódy výučby Slovak questions slovenská gramatika prekladateľstvo Anglické slovesá Anglické frazálne slovesá teória literatúry Anglické frázové slovesá
Návrat na obsah