Some, any, every a no vo vetách - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Some, any, every a no vo vetách

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: someanyeveryno
Ako použiť every, any, some a no a ich zloženiny


 
Every ... where/thing/one/body

 
Every sa používa so slovami len v jednotnom čísle.

 
Everything is gone. There is nothing.

 
Všetko je preč. Tu nie je nič.

 
Everyone was at the party. All of the people were there.

 
Každý bol na párty. Všetci tam boli.

 
Any .... where/thing/one/body

 
Používa sa v otázkach a záporných vetách.

 
Is there any food left ?

 
Zostalo ešte nejaké jedlo ?

 
There weren´t any people at the party.

 
Na párty neboli žiadny ľudia.

 
You can buy any book you want.

 
Môžeš si kúpiť akúkoľvek knihu.

 
Some....where/thing/one/body

 
Obyčajne some nespojujeme s veľkým množstvom.

 
I have some money, but I don´t know how much.

 
Mám nejaké peniaze ale neviem koľko.

 
Some people came to our party.

 
Niekoľko ľudí prišlo na našu párty.

 
Do you have some time to spare ?

 
Máš trochu času ?

 
No.... where/thing/one/body

 
Nemôže byť použité so slovesom v zápore.

 
There was no one at the party.

 
Nikto nebol na párty.

 
Is there nothing I can do ?

 
Nemôžem nič urobiť ?


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns priama metóda Anglické frázové slovesá Slovak questions English in use Slovak for foreigners Slovak word formation prídavné mená Anglické zámená doučovanie teória literatúry Anglické slovesá anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá reparát vetná skladba učenie sa anglické časy slovné spojenia rečnícky štýl gramatika význam slov a ich použite English for everyday life obchodná angličtina metódy výučby Druhy viet slohové útvary anglická gramatika Slovak vocabulary Predminulý priebehový čas Anglická gramatika Anglické prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Slovak cases angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, Vetná skladba slovak for foreigners Slovak sentences verbs with prepositions anglická konverzácia Slovak dialogues anglické opozitá Slovak conversation angličtina english for travelling maturita Slovenský jazyk English grammar význam slov tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie Slovenská literatúra angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka Slovak grammar prekladateľstvo anglické skratky výučba, doučovanie Súdny preklad Business English metódy výučby, jazyky slovenská gramatika Motivácia slovak for foreigners, time Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses Slovenská gramatika Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak frázové slovesá slovenská literatúra
Návrat na obsah