Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak slang words with their meaning
Filip Šuman -Burdej | 7/2/2020
Slovak cases with example
Filip Šuman -Burdej | 20/10/2018
Slovak proverbs with translation
Filip Šuman -Burdej | 17/8/2018
Comparative and Superlative of adjectives
filip Šuman -Burdej | 21/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation výučba, doučovanie Jednoduchá veta Spisovná slovenčina Anglické zámená pomôcky k učeniu sa angličtina pre lekárov učenie sa slovné spojenia anglické časy pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu Slovak cases Slovak slang Slovak for foreigners English in use priama metóda Slovak conversation maturita anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika Anglické frázy verbs with prepositions Slovenská literatúra English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet Slovak verbs metódy výučby, jazyky Slovak sentences Vetná skladba Specialized English gramatika doučovanie Gerundium metódy výučby Slovenská gramatika angličtina Slovak dialogues slovenské nárečia, slovensko metódy, vzdelávanie, anglické opozitá Slovak questions Slovak grammar prídavné mená anglické skratky Medical Slovak prekladateľstvo teória literatúry Slovak nouns Business English Súdny preklad význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá anglická konverzácia Slovenský jazyk význam slov Slovak vocabulary slovenská gramatika rečnícky štýl slovak for foreigners, time slovak for foreigners anglická výslovnosť Skúšky z jazyka anglická gramatika Anglické slovesá frázové slovesá obchodná angličtina English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre špecifické situácie Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas Slovak dialogue slohové útvary angličtina pre obchod Anglické prídavné mená vetná skladba reparát english for travelling Metódy výučby Doučovanie Motivácia Typy angličtiny slovenská literatúra
Návrat na obsah