Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak cases with example
Filip Šuman -Burdej | 20/10/2018
Slovak proverbs with translation
Filip Šuman -Burdej | 17/8/2018
Comparative and Superlative of adjectives
filip Šuman -Burdej | 21/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary reparát Slovak cases vetná skladba slovak for foreigners, time metódy výučby doučovanie teória literatúry výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie slovenská gramatika english for travelling angličtina Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo verbs with prepositions angličtina pre lekárov prídavné mená Specialized English maturita Jednoduchá veta gramatika anglická gramatika Slovenská literatúra Metódy výučby Anglické frázové slovesá English grammar Slovenský jazyk Skúšky z jazyka anglická výslovnosť English in use Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak Slovak conversation Anglické frázy Business English Slovak questions slovenská literatúra Gerundium anglické časy Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina učenie sa Slovak tenses Anglická gramatika význam slov Slovak for foreigners anglické skratky slovné spojenia anglické opozitá Doučovanie metódy výučby, jazyky Slovak nouns Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine rečnícky štýl priama metóda anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu frázové slovesá slovak for foreigners Slovak sentences English for everyday life Slovak dialogue
Návrat na obsah