angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické prídavné mená a príslovky - stupňovanie
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2019
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá anglické skratky Specialized English Slovak nouns Motivácia anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny anglická gramatika Slovak cases Jednoduchá veta Slovenský jazyk anglické opozitá English grammar metódy, vzdelávanie, Business English Gerundium Druhy viet English for everyday life učenie sa Slovak dialogues anglická konverzácia teória literatúry metódy výučby Slovak for foreigners Slovenská literatúra Slovak word formation Angličtina pre každú situáciu Slovenská gramatika Slovak vocabulary slovak for foreigners verbs with prepositions prídavné mená Slovak sentences prekladateľstvo Anglické frázy Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia Slovak conversation Slovak tenses rečnícky štýl anglické časy angličtina pre obchod Vetná skladba doučovanie vetná skladba Anglické zámená Súdny preklad Skúšky z jazyka Slovak grammar frázové slovesá anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá reparát maturita význam slov a ich použite slovenská literatúra výučba, doučovanie angličtina Doučovanie Medical Slovak slovak for foreigners, time obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre lekárov význam slov slohové útvary výučba, učenie sa, anketa Slovak questions Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Anglická gramatika priama metóda English in use slovenská gramatika Slovak dialogue english for travelling gramatika slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená
Návrat na obsah