angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické prídavné mená a príslovky - stupňovanie
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2019
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
English phrasal verbs
Filip Šuman -Burdej | 5/3/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk slohové útvary Druhy viet výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia Anglické zámená výučba, doučovanie Slovak questions vetná skladba Specialized English Vetná skladba metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby angličtina pre lekárov anglické skratky Anglické frázy anglická výslovnosť anglická konverzácia Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia english for travelling Slovak conversation Medical Slovak metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners, time maturita gramatika Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá Slovak tenses rečnícky štýl teória literatúry metódy výučby frázové slovesá Predminulý priebehový čas Business English obchodná angličtina English for everyday life Slovak dialogue Slovak for foreigners Doučovanie anglické opozitá angličtina verbs with prepositions doučovanie anglické časy Slovak grammar Slovak cases pohovor v angličtine význam slov anglická gramatika význam slov a ich použite Súdny preklad prekladateľstvo Typy angličtiny Gerundium Skúšky z jazyka English in use Slovak sentences priama metóda English grammar angličtina pre obchod reparát prídavné mená Slovak nouns Anglická gramatika slovenská literatúra
Návrat na obsah