angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické prídavné mená a príslovky - stupňovanie
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2019
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov English grammar reparát učenie sa Slovak conversation Slovak dialogues frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta anglická gramatika anglická výslovnosť vetná skladba Specialized English slovak for foreigners angličtina pre lekárov Gerundium rečnícky štýl Druhy viet Súdny preklad anglická konverzácia Slovak cases Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo Slovak tenses English for everyday life výučba, učenie sa, anketa Doučovanie Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu prídavné mená Predminulý priebehový čas metódy výučby výučba, doučovanie Vetná skladba Slovak vocabulary obchodná angličtina anglické časy Medical Slovak Motivácia gramatika verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika slovné spojenia Business English angličtina Anglické slovesá Slovak dialogue Slovak sentences anglicko - slovenská konverzácia maturita Slovak questions význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená English in use teória literatúry Slovak for foreigners Anglická gramatika Anglické prídavné mená anglické opozitá Slovenský jazyk priama metóda Metódy výučby Typy angličtiny slovenská gramatika Slovak grammar Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod Slovak nouns Anglické frázy slohové útvary english for travelling pohovor v angličtine
Návrat na obsah