angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázové slovesá vo vetách
Filip Šuman -Burdej | 12/8/2020
Business English in conversation
Filip Šuman -Burdej | 13/7/2020
Médiá vo výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 31/5/2020
Dôvody ľudí učiť sa angličtinu.
Filip Šuman -Burdej | 9/4/2020
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
maturita Slovak dialogues anglické časy Medical Slovak Angličtina pre špecifické situácie Obchodná angličtina Slovak phrases slovné spojenia Slovak dialogue reparát metódy výučby, jazyky slohové útvary Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie Slovak cases gramatika Slovenská gramatika Slovak slang Jednoduchá veta pomôcky k učeniu sa anglická konverzácia Slovak nouns anglické skratky slovak for foreigners, time Spisovná slovenčina Slovak vocabulary prídavné mená angličtina pre lekárov Anglické slovesá význam slov english for travelling Typy angličtiny Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, učenie sa význam slov a ich použite anglická gramatika vetná skladba Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá angličtina slovenská gramatika Motivácia Anglické prídavné mená frázové slovesá anglické opozitá Slovak questions slovenská literatúra Slovenská literatúra Gerundium Slovak conversation rečnícky štýl Specialized English verbs with prepositions Doučovanie English for everyday life Slovak for foreigners Slovak tenses Slovak sentences Slovak pronunciation metódy výučby slovak for foreigners Slovak word formation Metódy výučby Druhy viet pohovor v angličtine English grammar Slovenský jazyk priama metóda English in use slovenské nárečia, slovensko doučovanie teória literatúry Anglické frázy angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk Slovak grammar anglická výslovnosť Anglická gramatika Slovak verbs Vetná skladba prekladateľstvo Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená Skúšky z jazyka Business English obchodná angličtina
Návrat na obsah