angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické prídavné mená a príslovky - stupňovanie
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2019
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
English phrasal verbs
Filip Šuman -Burdej | 5/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl Vetná skladba metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk Doučovanie anglická výslovnosť pohovor v angličtine Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky gramatika maturita Slovak cases Anglické zámená Slovak dialogue obchodná angličtina Slovenská literatúra Skúšky z jazyka priama metóda English for everyday life učenie sa Slovak sentences Slovak dialogues Slovak for foreigners doučovanie Metódy výučby Business English slovenská literatúra anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená English grammar Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov Typy angličtiny význam slov Nepravidelné stupňovanie slohové útvary anglické skratky angličtina prekladateľstvo Slovak questions reparát slovak for foreigners vetná skladba Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika anglické opozitá slovné spojenia Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation english for travelling Predminulý priebehový čas metódy výučby výučba, doučovanie English in use teória literatúry Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa Anglické slovesá anglická konverzácia verbs with prepositions frázové slovesá Druhy viet Specialized English Slovak nouns Gerundium slovak for foreigners, time Súdny preklad anglické časy slovenská gramatika Anglické frázy Slovak grammar angličtina pre obchod
Návrat na obsah