business - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns Predminulý priebehový čas angličtina Metódy výučby maturita angličtina pre obchod Slovak dialogue Doučovanie Slovak grammar pohovor v angličtine prekladateľstvo teória literatúry Slovenská gramatika english for travelling Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Motivácia anglická gramatika Slovak word formation metódy výučby, jazyky doučovanie metódy výučby vetná skladba slovenská literatúra rečnícky štýl Slovak cases reparát Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues prídavné mená gramatika frázové slovesá Slovak for foreigners slovenská gramatika Anglické zámená Súdny preklad angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk Jednoduchá veta učenie sa Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina Slovak sentences Slovak tenses Druhy viet anglické opozitá English grammar slovak for foreigners Slovak questions Anglické frázy anglická výslovnosť English for everyday life slohové útvary priama metóda tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka Vetná skladba výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie Anglické prídavné mená anglické skratky Medical Slovak Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu Slovak vocabulary Gerundium výučba, učenie sa, anketa Specialized English slovné spojenia Anglická gramatika význam slov Slovenská literatúra slovak for foreigners, time anglická konverzácia Business English English in use anglické časy
Návrat na obsah