business - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time Typy angličtiny Business English slohové útvary Gerundium English in use English grammar Obchodná angličtina anglická konverzácia slovenská literatúra Anglické slovesá gramatika Metódy výučby vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Slovenská gramatika Druhy viet Súdny preklad Slovak cases Slovak vocabulary Medical Slovak anglické časy slovak for foreigners metódy výučby, jazyky Motivácia frázové slovesá English for everyday life maturita Doučovanie teória literatúry Anglické prídavné mená anglická gramatika angličtina Jednoduchá veta Anglické frázy pohovor v angličtine Slovak nouns anglické opozitá doučovanie reparát význam slov a ich použite Anglická gramatika obchodná angličtina pomôcky k učeniu sa anglická výslovnosť Vetná skladba význam slov učenie sa metódy výučby slovné spojenia Slovak conversation rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Slovak questions Specialized English Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika prídavné mená metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas Slovak slang Angličtina pre špecifické situácie priama metóda Slovak pronunciation Skúšky z jazyka výučba, doučovanie Slovak for foreigners Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov english for travelling verbs with prepositions Slovak grammar prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogues Slovak phrases anglické skratky Slovak sentences Slovak dialogue angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená Slovak word formation Slovak verbs Spisovná slovenčina
Návrat na obsah