conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Talking about family in Slovak language
Filip Šuman -Burdej | 18/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns Súdny preklad Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia prekladateľstvo slovenská gramatika angličtina pre lekárov angličtina vetná skladba Anglické frázové slovesá Anglické frázy English grammar Angličtina pre každú situáciu Motivácia význam slov a ich použite Slovak questions slovenská literatúra Anglické zámená metódy výučby, jazyky Slovak verbs výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba Slovak phrases slovak for foreigners, time rečnícky štýl English for everyday life gramatika Gerundium anglické časy Jednoduchá veta Metódy výučby Business English slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia Anglické prídavné mená Slovak tenses Slovenský jazyk Skúšky z jazyka Slovak word formation Anglické nepravidelné slovesá frázové slovesá anglická výslovnosť Doučovanie Obchodná angličtina Slovak conversation obchodná angličtina reparát Nepravidelné stupňovanie pomôcky k učeniu sa Medical Slovak Slovak dialogues slovné spojenia Slovak dialogue Slovak pronunciation prídavné mená Slovak slang priama metóda Slovak vocabulary maturita Slovak for foreigners výučba, doučovanie Specialized English doučovanie teória literatúry slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá význam slov anglická gramatika slovak for foreigners metódy výučby verbs with prepositions angličtina pre obchod Druhy viet pohovor v angličtine Angličtina pre špecifické situácie Slovenská gramatika Slovak sentences Slovak cases metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Anglické slovesá Spisovná slovenčina english for travelling Anglická gramatika Predminulý priebehový čas anglické skratky Typy angličtiny učenie sa
Návrat na obsah