conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Talking about family in Slovak language
Filip Šuman -Burdej | 18/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina Doučovanie anglická výslovnosť Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa teória literatúry english for travelling Slovenská gramatika Vetná skladba metódy výučby Slovak grammar Súdny preklad slovenská gramatika Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba výučba, doučovanie slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Slovak cases English in use angličtina pre obchod Slovak questions Slovak slang anglické opozitá English grammar učenie sa frázové slovesá anglické časy slohové útvary Predminulý priebehový čas gramatika metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners Slovak dialogue Slovak conversation angličtina slovak for foreigners, time slovné spojenia Slovak word formation Anglické slovesá Anglické prídavné mená reparát význam slov priama metóda prekladateľstvo Specialized English Motivácia prídavné mená Jednoduchá veta Skúšky z jazyka Anglická gramatika anglická konverzácia význam slov a ich použite anglická gramatika Slovak sentences Slovak vocabulary verbs with prepositions Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet Nepravidelné stupňovanie Gerundium Slovenská literatúra rečnícky štýl anglické skratky Typy angličtiny Business English Slovak tenses Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu doučovanie Medical Slovak English for everyday life Slovak nouns pohovor v angličtine maturita tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Metódy výučby
Návrat na obsah