conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Talking about family in Slovak language
Filip Šuman -Burdej | 18/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad Slovak for foreigners Slovak questions anglická konverzácia Anglické frázové slovesá angličtina gramatika Slovenská gramatika Gerundium Vetná skladba Slovak dialogue frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry význam slov a ich použite anglické skratky Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa Anglické slovesá význam slov Angličtina pre každú situáciu English for everyday life slovné spojenia verbs with prepositions Jednoduchá veta Anglické frázy angličtina pre obchod slovak for foreigners Slovak sentences priama metóda Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar anglická výslovnosť Specialized English angličtina pre lekárov Anglické prídavné mená Typy angličtiny prekladateľstvo obchodná angličtina Anglické zámená Medical Slovak metódy, vzdelávanie, Doučovanie Slovenský jazyk vetná skladba pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk maturita Anglická gramatika Slovak nouns Slovak tenses Druhy viet Metódy výučby rečnícky štýl učenie sa Slovenská literatúra anglická gramatika prídavné mená English in use Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Motivácia doučovanie metódy výučby Skúšky z jazyka anglické opozitá Business English anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra Slovak conversation Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá anglické časy slovak for foreigners, time slohové útvary english for travelling Slovak vocabulary reparát
Návrat na obsah