delenie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Anglická gramatika Slovak sentences Slovak cases anglické časy Doučovanie English grammar metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Slovak tenses Medical Slovak Druhy viet prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Slovak slang učenie sa english for travelling frázové slovesá Spisovná slovenčina pomôcky k učeniu sa výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl Metódy výučby slovné spojenia prekladateľstvo Slovak pronunciation Predminulý priebehový čas Slovak conversation anglická výslovnosť doučovanie Angličtina pre špecifické situácie anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie slohové útvary English for everyday life Typy angličtiny Motivácia Slovenská gramatika Slovak grammar Anglické frázy Slovak for foreigners angličtina Obchodná angličtina Slovak verbs Anglické prídavné mená maturita teória literatúry English in use gramatika Slovak word formation anglická gramatika slovak for foreigners Slovak dialogue význam slov a ich použite Anglické slovesá Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika Jednoduchá veta Skúšky z jazyka Gerundium Slovak vocabulary angličtina pre obchod anglické skratky Specialized English Súdny preklad Slovak nouns výučba, doučovanie význam slov pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá Slovak phrases Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra anglická konverzácia vetná skladba Slovak dialogues obchodná angličtina verbs with prepositions Business English angličtina pre lekárov metódy výučby Anglické zámená priama metóda
Návrat na obsah