english - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená slovné spojenia slovak for foreigners, time význam slov a ich použite english for travelling Slovenská gramatika frázové slovesá Jednoduchá veta Slovak word formation anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika doučovanie Slovak grammar anglické opozitá teória literatúry slovak for foreigners pohovor v angličtine Slovak sentences Anglické frázy Vetná skladba angličtina pre obchod Anglické zámená Slovak vocabulary Business English Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá Anglické prídavné mená Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners slovenská gramatika English in use vetná skladba obchodná angličtina Slovak dialogue anglické časy anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak prekladateľstvo Slovak tenses Specialized English Slovak conversation Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu Gerundium Typy angličtiny slovenská literatúra Druhy viet gramatika Slovak nouns Motivácia maturita anglické skratky Doučovanie anglická výslovnosť Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby Slovak cases výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, význam slov priama metóda Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov verbs with prepositions English grammar Slovak dialogues Súdny preklad Slovak questions slohové útvary reparát angličtina Anglické frázové slovesá English for everyday life učenie sa anglická gramatika Slovenský jazyk Metódy výučby
Návrat na obsah