english - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov frázové slovesá Anglická gramatika Doučovanie Slovak for foreigners reparát Typy angličtiny Slovak questions Slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu english for travelling Anglické zámená Slovak sentences Angličtina pre špecifické situácie anglicko - slovenská konverzácia prekladateľstvo Slovak grammar metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns slovné spojenia Slovak word formation English in use Skúšky z jazyka Slovak dialogue slovak for foreigners, time English grammar učenie sa Obchodná angličtina rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Spisovná slovenčina doučovanie Nepravidelné stupňovanie Slovak slang anglická konverzácia Specialized English Medical Slovak anglická výslovnosť Slovak phrases Slovak vocabulary anglická gramatika Slovak dialogues verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá Vetná skladba Slovak conversation Anglické prídavné mená angličtina angličtina pre obchod Anglické frázy obchodná angličtina gramatika Slovenský jazyk prídavné mená Jednoduchá veta Súdny preklad Gerundium teória literatúry Predminulý priebehový čas vetná skladba slovenská literatúra pohovor v angličtine slovenská gramatika Slovak pronunciation slohové útvary pomôcky k učeniu sa anglické skratky metódy výučby, jazyky Slovak tenses anglické opozitá výučba, doučovanie Anglické slovesá slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Motivácia slovenské nárečia, slovensko maturita význam slov a ich použite priama metóda Business English výučba, učenie sa, anketa metódy výučby Druhy viet English for everyday life angličtina pre lekárov Slovak verbs anglické časy Slovak cases Metódy výučby
Návrat na obsah