formation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet Slovenská gramatika Gerundium reparát Motivácia Slovak conversation anglické skratky Slovak questions angličtina Anglické frázy metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra obchodná angličtina anglická gramatika slohové útvary slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba Skúšky z jazyka Angličtina pre špecifické situácie English grammar anglická výslovnosť slovné spojenia angličtina pre lekárov anglická konverzácia Slovenský jazyk Anglické slovesá slovak for foreigners Slovak dialogue výučba, doučovanie Typy angličtiny Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená Slovak grammar frázové slovesá Slovak slang Súdny preklad Slovak cases pomôcky k učeniu sa Slovak phrases význam slov slovak for foreigners, time učenie sa Medical Slovak metódy výučby slovenská gramatika Specialized English Slovak for foreigners význam slov a ich použite english for travelling výučba, učenie sa, anketa Doučovanie angličtina pre obchod Slovak tenses anglické časy Slovak vocabulary Jednoduchá veta English for everyday life Slovak sentences Spisovná slovenčina Obchodná angličtina Predminulý priebehový čas rečnícky štýl Slovak pronunciation Anglické nepravidelné slovesá Business English Slovak word formation verbs with prepositions Anglické frázové slovesá Metódy výučby English in use gramatika Slovak dialogues vetná skladba Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns priama metóda prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk Slovak verbs doučovanie Anglická gramatika maturita teória literatúry pohovor v angličtine prídavné mená Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah