formation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia verbs with prepositions Súdny preklad slovak for foreigners slovenská literatúra Anglické frázové slovesá maturita anglické opozitá vetná skladba Slovak dialogue Predminulý priebehový čas Anglické zámená Medical Slovak anglické skratky Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko frázové slovesá Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta English grammar Specialized English pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk doučovanie Slovenská gramatika Slovenská literatúra Slovak dialogues anglické časy Slovak questions metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie Typy angličtiny obchodná angličtina anglická konverzácia angličtina pre obchod Slovak slang Motivácia Skúšky z jazyka metódy výučby Vetná skladba slovak for foreigners, time slohové útvary Metódy výučby Anglické slovesá Business English Angličtina pre každú situáciu učenie sa význam slov gramatika význam slov a ich použite rečnícky štýl Slovak word formation Slovak tenses angličtina Gerundium metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns Slovak sentences Slovak grammar Druhy viet prídavné mená prekladateľstvo slovenská gramatika Anglické prídavné mená Slovak for foreigners english for travelling anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre lekárov Anglické frázy priama metóda anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenský jazyk Anglická gramatika teória literatúry English in use Slovak cases English for everyday life Slovak vocabulary Slovak conversation reparát
Návrat na obsah