gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Všetko o zámenách
Filip Šuman -Burdej | 27/3/2020
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Poznáte budúci priebehový čas ?
Filip Šuman -Burdej | 2/1/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Pravidlá písania čiarok v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 10/12/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Viete stupňovať anglické prídavné mená?
Filip Šuman -Burdej | 3/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina Anglické prídavné mená Slovak slang Slovak conversation Predminulý priebehový čas maturita Anglické frázy angličtina pre lekárov priama metóda Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns teória literatúry Specialized English Slovak word formation prídavné mená Anglická gramatika Anglické frázové slovesá verbs with prepositions doučovanie anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika Slovenská literatúra anglická konverzácia Slovenská gramatika Typy angličtiny Anglické zámená Slovak vocabulary Slovak tenses Slovak for foreigners Angličtina pre špecifické situácie výučba, učenie sa, anketa Motivácia Doučovanie Skúšky z jazyka rečnícky štýl angličtina pre obchod English grammar English in use metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners anglické časy Súdny preklad význam slov Medical Slovak učenie sa slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk english for travelling anglické opozitá Business English Slovenský jazyk slovenská literatúra Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť význam slov a ich použite Gerundium gramatika obchodná angličtina Nepravidelné stupňovanie Spisovná slovenčina English for everyday life Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time Druhy viet Slovak questions prekladateľstvo Slovak cases metódy výučby Metódy výučby slovné spojenia vetná skladba anglická gramatika Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak verbs anglické skratky Jednoduchá veta frázové slovesá metódy výučby, jazyky reparát Slovak phrases pohovor v angličtine Obchodná angličtina Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko Slovak pronunciation výučba, doučovanie pomôcky k učeniu sa Vetná skladba Slovak grammar
Návrat na obsah