gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Poznáte budúci priebehový čas ?
Filip Šuman -Burdej | 2/1/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Pravidlá písania čiarok v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 10/12/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Viete stupňovať anglické prídavné mená?
Filip Šuman -Burdej | 3/9/2018
Čo ste nevedeli o anglických zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 5/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny angličtina pre obchod prídavné mená slohové útvary slovak for foreigners Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues anglická výslovnosť Slovak sentences význam slov slovenská literatúra Slovak nouns gramatika Slovak tenses Slovak slang Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby metódy výučby anglická konverzácia Slovak conversation English grammar anglické opozitá Skúšky z jazyka reparát Slovak word formation obchodná angličtina maturita Medical Slovak slovné spojenia Vetná skladba Slovenská literatúra Súdny preklad Business English doučovanie vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá rečnícky štýl výučba, doučovanie Slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika Jednoduchá veta english for travelling Anglické frázové slovesá angličtina Slovak questions teória literatúry slovenská gramatika význam slov a ich použite Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine verbs with prepositions Specialized English Motivácia Anglické prídavné mená anglické časy Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu English for everyday life Anglické slovesá Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo Doučovanie Slovak cases anglické skratky priama metóda učenie sa Gerundium Druhy viet metódy výučby, jazyky Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov anglická gramatika English in use Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia Slovak vocabulary slovak for foreigners, time Anglické zámená
Návrat na obsah