jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Typy prídavných mien
Filip Šuman -Burdej | 19/5/2018
Viete čo je to syntax ?
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2018
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium učenie sa rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika English grammar anglicko - slovenská konverzácia priama metóda angličtina Business English Doučovanie výučba, doučovanie slovak for foreigners, time Slovak cases frázové slovesá Anglické frázy Slovenský jazyk English in use Slovak vocabulary pomôcky k učeniu sa Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby slovak for foreigners doučovanie angličtina pre lekárov anglická konverzácia Specialized English metódy, vzdelávanie, Motivácia Druhy viet Slovak pronunciation Anglické slovesá Slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá Anglické zámená Slovak slang výučba, učenie sa, anketa anglické časy Vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie Obchodná angličtina Metódy výučby English for everyday life Anglické prídavné mená obchodná angličtina slovné spojenia Spisovná slovenčina Jednoduchá veta anglická gramatika Súdny preklad english for travelling angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu Slovak verbs prídavné mená anglické skratky pohovor v angličtine význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá teória literatúry maturita Slovak grammar Slovak phrases Anglické frazálne slovesá Slovak nouns Slovak tenses reparát slohové útvary význam slov Slovenská gramatika vetná skladba anglická výslovnosť Slovak for foreigners slovenská literatúra Slovak dialogues Typy angličtiny Slovak questions Medical Slovak Slovak dialogue gramatika Slovak word formation verbs with prepositions prekladateľstvo Skúšky z jazyka Slovak conversation slovenská gramatika Slovak sentences
Návrat na obsah