jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Typy prídavných mien
Filip Šuman -Burdej | 19/5/2018
Viete čo je to syntax ?
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2018
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá Specialized English angličtina angličtina pre obchod metódy výučby Slovak word formation vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá Anglické zámená pohovor v angličtine Business English slovenská gramatika doučovanie Slovak for foreigners maturita gramatika metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie Motivácia anglické časy rečnícky štýl Druhy viet Slovak slang Slovenský jazyk Slovak questions slovné spojenia Slovenská literatúra anglická konverzácia Slovak grammar teória literatúry verbs with prepositions význam slov a ich použite Typy angličtiny Skúšky z jazyka english for travelling slovenské nárečia, slovensko význam slov metódy výučby, jazyky Slovak dialogue English for everyday life Gerundium Anglická gramatika slovak for foreigners, time frázové slovesá English grammar Slovak nouns priama metóda Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta slohové útvary anglická gramatika Doučovanie Anglické slovesá Slovak dialogues Anglické prídavné mená prídavné mená anglické opozitá Slovak vocabulary Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak Slovak cases English in use Vetná skladba Slovenská gramatika anglická výslovnosť výučba, doučovanie angličtina pre lekárov anglické skratky Slovak tenses Anglické frázy učenie sa výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences reparát slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo Metódy výučby obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad
Návrat na obsah