language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak cases with example
Filip Šuman -Burdej | 20/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time anglická konverzácia angličtina pre lekárov slohové útvary výučba, doučovanie reparát Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo Slovenská literatúra doučovanie angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak Spisovná slovenčina Motivácia priama metóda Anglické slovesá Anglické frázy teória literatúry Angličtina pre špecifické situácie Slovak dialogues Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses gramatika Predminulý priebehový čas English grammar Jednoduchá veta anglická gramatika frázové slovesá verbs with prepositions English for everyday life English in use metódy výučby, jazyky maturita Slovak conversation anglické skratky význam slov Slovak sentences anglické časy slovenské nárečia, slovensko vetná skladba Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners Slovak verbs Slovak questions Doučovanie slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet Anglické prídavné mená angličtina english for travelling Slovenský jazyk Slovak vocabulary pohovor v angličtine Slovenská gramatika Slovak grammar Skúšky z jazyka Obchodná angličtina Slovak slang metódy, vzdelávanie, pomôcky k učeniu sa slovné spojenia slovak for foreigners Business English Typy angličtiny význam slov a ich použite Slovak word formation Specialized English prídavné mená Slovak cases Vetná skladba Slovak pronunciation Anglické frázové slovesá Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu metódy výučby anglická výslovnosť rečnícky štýl Gerundium obchodná angličtina Anglické zámená anglické opozitá slovenská gramatika Anglická gramatika učenie sa
Návrat na obsah