language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak cases with example
Filip Šuman -Burdej | 20/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina Slovak grammar vetná skladba slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses Typy angličtiny metódy výučby Motivácia Slovak conversation rečnícky štýl slovenská literatúra angličtina pre lekárov Slovak dialogues English in use reparát Slovak cases Slovenský jazyk Metódy výučby priama metóda Anglické frazálne slovesá Specialized English verbs with prepositions gramatika slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie Slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie doučovanie Jednoduchá veta frázové slovesá význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko slohové útvary Druhy viet Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad Gerundium Slovak sentences prídavné mená anglické časy výučba, doučovanie Vetná skladba Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine angličtina pre obchod Skúšky z jazyka Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť učenie sa anglická gramatika Slovak questions anglické skratky slovné spojenia Anglické zámená Medical Slovak English grammar Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary Slovak nouns metódy výučby, jazyky slovenská gramatika Slovak for foreigners prekladateľstvo Anglické frázy english for travelling Slovenská literatúra obchodná angličtina teória literatúry anglická konverzácia význam slov Business English Anglické slovesá tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu English for everyday life anglické opozitá maturita
Návrat na obsah