language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak cases with example
Filip Šuman -Burdej | 20/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas priama metóda Specialized English angličtina pre obchod doučovanie Anglické zámená Slovak cases Anglické frazálne slovesá English for everyday life Slovak tenses Business English rečnícky štýl Typy angličtiny učenie sa Slovak dialogue angličtina vetná skladba english for travelling Slovak nouns Slovak for foreigners Vetná skladba Slovenská literatúra Slovak conversation Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak Slovak questions reparát pohovor v angličtine anglická gramatika Metódy výučby anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov slovak for foreigners slovenská gramatika Gerundium Anglická gramatika anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use anglické časy anglická konverzácia prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky význam slov obchodná angličtina metódy výučby Jednoduchá veta význam slov a ich použite slovné spojenia Slovak grammar gramatika slohové útvary frázové slovesá Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie verbs with prepositions Doučovanie teória literatúry English grammar prekladateľstvo slovenská literatúra Druhy viet maturita Anglické frázy metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah