quantity - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda Typy angličtiny Doučovanie Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine Slovak cases Slovak questions Anglické slovesá gramatika teória literatúry maturita frázové slovesá anglické skratky výučba, doučovanie Gerundium metódy výučby, jazyky prídavné mená Slovak conversation Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina Anglické nepravidelné slovesá reparát Druhy viet Metódy výučby Anglické prídavné mená Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogues slovak for foreigners význam slov Motivácia Predminulý priebehový čas metódy výučby English grammar anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre obchod slohové útvary výučba, učenie sa, anketa Business English Súdny preklad vetná skladba Slovak tenses anglické časy slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Vetná skladba slovenská gramatika Slovak for foreigners English for everyday life Slovenský jazyk anglické opozitá Jednoduchá veta Anglické frázy Slovak nouns Slovak sentences obchodná angličtina Medical Slovak doučovanie Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika význam slov a ich použite angličtina pre lekárov učenie sa Slovenská literatúra english for travelling anglická výslovnosť slovenská literatúra Slovak vocabulary Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika English in use anglická gramatika Skúšky z jazyka prekladateľstvo anglická konverzácia slovné spojenia metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time verbs with prepositions Slovak grammar Specialized English
Návrat na obsah