slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa Anglické slovesá metódy výučby English grammar reparát anglická konverzácia Slovenský jazyk anglická gramatika slovenská gramatika gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses Slovak dialogue Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk priama metóda Angličtina pre každú situáciu význam slov slohové útvary Anglické frázové slovesá Druhy viet Slovak cases metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners Anglická gramatika Business English Jednoduchá veta Slovak conversation Vetná skladba Metódy výučby Slovak for foreigners Slovak nouns prekladateľstvo Typy angličtiny frázové slovesá teória literatúry angličtina obchodná angličtina prídavné mená maturita Súdny preklad metódy výučby, jazyky význam slov a ich použite výučba, doučovanie Gerundium english for travelling Slovak dialogues Anglické zámená pohovor v angličtine Slovak sentences Skúšky z jazyka slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life Doučovanie angličtina pre obchod anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie anglické časy doučovanie Anglické prídavné mená Anglické frazálne slovesá vetná skladba anglické opozitá slovenská literatúra Specialized English Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions Medical Slovak English in use Slovak grammar Anglické frázy anglické skratky rečnícky štýl angličtina pre lekárov
Návrat na obsah