slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners angličtina gramatika Slovenská literatúra Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu výučba, doučovanie english for travelling metódy výučby slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra priama metóda slovenská gramatika Gerundium význam slov prekladateľstvo obchodná angličtina English grammar Anglické prídavné mená Druhy viet maturita Skúšky z jazyka English for everyday life Anglické frazálne slovesá Slovak sentences anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá učenie sa Slovenská gramatika Slovak tenses Motivácia English in use slovak for foreigners, time Business English reparát Slovak dialogue teória literatúry Medical Slovak Metódy výučby Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť Slovak nouns Specialized English Slovak questions Slovak vocabulary doučovanie pohovor v angličtine anglické opozitá vetná skladba rečnícky štýl Slovak dialogues angličtina pre obchod angličtina pre lekárov Slovak word formation Slovak grammar anglická konverzácia Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie Predminulý priebehový čas Súdny preklad Slovak slang anglické skratky Vetná skladba Anglické slovesá význam slov a ich použite Slovak for foreigners anglická gramatika Slovenský jazyk Slovak cases anglické časy slovné spojenia frázové slovesá Slovak conversation prídavné mená slohové útvary Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky Anglické zámená
Návrat na obsah