slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika English grammar Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu priama metóda Slovak conversation Slovak grammar Doučovanie slohové útvary Vetná skladba angličtina rečnícky štýl anglické časy anglická gramatika Typy angličtiny Anglické frazálne slovesá učenie sa anglická konverzácia anglické opozitá anglická výslovnosť význam slov angličtina pre obchod Motivácia reparát metódy výučby, jazyky Anglická gramatika English for everyday life prídavné mená Súdny preklad doučovanie frázové slovesá verbs with prepositions obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue Anglické frázy Slovak sentences english for travelling slovné spojenia prekladateľstvo anglické skratky Specialized English výučba, učenie sa, anketa Slovak vocabulary Gerundium Slovenský jazyk Slovenská literatúra význam slov a ich použite gramatika pohovor v angličtine vetná skladba výučba, doučovanie Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá Business English Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk Anglické slovesá Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak Jednoduchá veta maturita Nepravidelné stupňovanie teória literatúry Anglické zámená slovak for foreigners Slovak dialogues metódy výučby metódy, vzdelávanie, Metódy výučby Slovak questions slovak for foreigners, time Slovak for foreigners English in use Slovak cases angličtina pre lekárov slovenská literatúra Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas Slovenská gramatika
Návrat na obsah