slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Groups of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2020
Example of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 30/3/2020
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená Slovak questions Slovak word formation english for travelling anglické skratky prídavné mená Slovak nouns Slovenská literatúra slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak maturita Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary Slovak conversation obchodná angličtina English in use význam slov Slovak dialogues Druhy viet Anglické zámená doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas metódy výučby anglická konverzácia Slovak dialogue frázové slovesá reparát Anglické frázy Gerundium metódy výučby, jazyky Slovak slang verbs with prepositions Skúšky z jazyka Angličtina pre špecifické situácie Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Slovak tenses metódy, vzdelávanie, Anglické frázové slovesá anglické časy Jednoduchá veta angličtina pre lekárov Súdny preklad Typy angličtiny výučba, učenie sa, anketa angličtina pre obchod priama metóda anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko vetná skladba angličtina teória literatúry Slovenský jazyk Anglické slovesá učenie sa Vetná skladba Metódy výučby anglické opozitá English for everyday life význam slov a ich použite Spisovná slovenčina Motivácia Specialized English Slovak cases Slovak for foreigners Business English English grammar Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá gramatika Slovak verbs pohovor v angličtine Slovak sentences výučba, doučovanie Doučovanie prekladateľstvo slovné spojenia pomôcky k učeniu sa slovenská literatúra anglická gramatika Slovak grammar rečnícky štýl Anglická gramatika
Návrat na obsah