slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
maturita angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa prídavné mená slohové útvary pohovor v angličtine Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite reparát Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá Slovak questions Slovak dialogue Metódy výučby gramatika english for travelling slovenské nárečia, slovensko teória literatúry Slovak for foreigners anglické časy Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie English in use angličtina pre lekárov slovné spojenia angličtina Vetná skladba priama metóda Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá rečnícky štýl výučba, doučovanie Slovak nouns Specialized English metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta vetná skladba Slovak sentences Business English Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky slovenská gramatika Typy angličtiny Anglické frázy slovak for foreigners Slovak grammar Slovenská literatúra metódy výučby, jazyky English grammar slovak for foreigners, time význam slov anglická výslovnosť English for everyday life Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions anglická konverzácia prekladateľstvo Gerundium anglická gramatika frázové slovesá metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie Predminulý priebehový čas Druhy viet Anglické zámená Súdny preklad Slovak cases učenie sa slovenská literatúra obchodná angličtina Anglická gramatika Medical Slovak
Návrat na obsah