slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Vetná skladba Slovak vocabulary Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovné spojenia Gerundium Druhy viet obchodná angličtina Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia Slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá gramatika English for everyday life angličtina pre lekárov Slovak nouns Anglické prídavné mená význam slov a ich použite Specialized English Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny Jednoduchá veta Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue anglické opozitá Anglické frázy doučovanie učenie sa Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners english for travelling vetná skladba rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko slohové útvary angličtina pre obchod Slovak questions slovak for foreigners, time English grammar teória literatúry English in use Medical Slovak Metódy výučby Slovak grammar prídavné mená Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra Slovak sentences verbs with prepositions prekladateľstvo reparát Anglické slovesá Business English priama metóda anglické časy angličtina metódy výučby, jazyky Súdny preklad slovenská literatúra slovak for foreigners anglické skratky výučba, učenie sa, anketa Doučovanie Slovak dialogues maturita anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas Slovak tenses metódy výučby slovenská gramatika Anglické frázové slovesá význam slov Slovak conversation Skúšky z jazyka pohovor v angličtine
Návrat na obsah