slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation anglická výslovnosť prídavné mená slovak for foreigners, time Anglické zámená metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny frázové slovesá priama metóda Anglické frazálne slovesá English grammar angličtina pre lekárov Medical Slovak Slovak nouns Slovenský jazyk anglické časy Anglické frázové slovesá Gerundium metódy výučby, jazyky rečnícky štýl Doučovanie teória literatúry Slovak cases slovenská gramatika Slovak questions Slovenská literatúra význam slov a ich použite Slovak grammar gramatika Business English Anglické frázy english for travelling English in use anglická konverzácia Slovak dialogues anglické opozitá verbs with prepositions Druhy viet Slovak dialogue Slovak for foreigners maturita slovenská literatúra reparát slovak for foreigners slohové útvary Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá výučba, doučovanie Metódy výučby doučovanie English for everyday life Angličtina pre každú situáciu učenie sa obchodná angličtina Súdny preklad prekladateľstvo Slovak sentences metódy výučby vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk pohovor v angličtine Specialized English Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas Anglická gramatika angličtina pre obchod Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky výučba, učenie sa, anketa slovné spojenia Vetná skladba angličtina anglická gramatika význam slov slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses
Návrat na obsah