slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas vetná skladba Slovak nouns Specialized English slovenská gramatika angličtina pre lekárov pohovor v angličtine rečnícky štýl Slovak questions Business English anglická konverzácia Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko anglická výslovnosť angličtina Súdny preklad metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Vetná skladba Skúšky z jazyka Metódy výučby prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu frázové slovesá priama metóda Slovak conversation Typy angličtiny učenie sa obchodná angličtina Jednoduchá veta Druhy viet Slovak sentences metódy, vzdelávanie, slovné spojenia Gerundium Doučovanie význam slov Anglické frázové slovesá anglické časy Medical Slovak English in use doučovanie teória literatúry anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Motivácia Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time Anglické zámená Anglické frázy English for everyday life Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk maturita slovenská literatúra výučba, doučovanie Slovak tenses reparát angličtina pre obchod prídavné mená slohové útvary metódy výučby Slovenská gramatika Slovak slang Slovenský jazyk Slovak dialogues Slovak vocabulary anglicko - slovenská konverzácia gramatika slovak for foreigners verbs with prepositions Slovak word formation English grammar Anglická gramatika english for travelling význam slov a ich použite Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar Slovenská literatúra anglické opozitá Anglické slovesá
Návrat na obsah