slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak cases Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta Slovak conversation Slovak grammar Specialized English Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená verbs with prepositions Typy angličtiny frázové slovesá English in use Súdny preklad Slovak questions slovné spojenia angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá Metódy výučby slovenská literatúra prekladateľstvo anglická konverzácia Slovak nouns priama metóda Vetná skladba doučovanie anglické opozitá reparát Slovak sentences Doučovanie metódy výučby rečnícky štýl teória literatúry Druhy viet Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá gramatika výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky obchodná angličtina slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko english for travelling Gerundium Slovak tenses Anglická gramatika učenie sa anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary Anglické zámená slovenská gramatika pohovor v angličtine angličtina angličtina pre lekárov Slovenský jazyk English grammar Slovak dialogue English for everyday life Anglické frázy výučba, doučovanie slovak for foreigners, time metódy, vzdelávanie, Business English Slovak for foreigners maturita anglické skratky Slovenská literatúra anglická výslovnosť vetná skladba Slovak dialogues anglické časy význam slov Medical Slovak
Návrat na obsah