slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo english for travelling slovak for foreigners frázové slovesá Druhy viet slovenská literatúra prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia Slovenská gramatika Slovak dialogue English for everyday life metódy výučby, jazyky Anglické slovesá anglické opozitá angličtina pre lekárov Slovak for foreigners slovenská gramatika vetná skladba Slovak nouns Slovak slang Specialized English význam slov Metódy výučby anglická gramatika teória literatúry Business English učenie sa Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation reparát anglické časy výučba, učenie sa, anketa Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia Skúšky z jazyka Slovak tenses Motivácia Slovak cases Slovak vocabulary angličtina pre obchod Typy angličtiny slohové útvary gramatika Medical Slovak výučba, doučovanie Slovak questions Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk English grammar slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogues Anglická gramatika Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Slovak word formation verbs with prepositions angličtina slovak for foreigners, time Predminulý priebehový čas Slovak sentences anglické skratky Doučovanie Slovak grammar priama metóda slovné spojenia obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba Anglické prídavné mená Gerundium metódy výučby rečnícky štýl Súdny preklad anglická výslovnosť English in use Anglické zámená maturita pohovor v angličtine Slovenský jazyk Anglické frázy
Návrat na obsah