slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
english for travelling Slovenská literatúra anglická konverzácia slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika Predminulý priebehový čas verbs with prepositions Doučovanie Skúšky z jazyka Slovak dialogues Medical Slovak Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time English in use vetná skladba maturita Súdny preklad rečnícky štýl obchodná angličtina angličtina Slovak sentences teória literatúry angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, anglické časy Business English Anglické zámená Slovak questions výučba, učenie sa, anketa Jednoduchá veta Slovak tenses frázové slovesá anglické skratky angličtina pre obchod Slovak grammar Slovak cases výučba, doučovanie význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie reparát anglická výslovnosť Gerundium Slovak nouns Anglická gramatika Specialized English pohovor v angličtine doučovanie učenie sa prídavné mená Slovak dialogue Metódy výučby English grammar slovné spojenia slovenská gramatika Typy angličtiny Vetná skladba English for everyday life slovak for foreigners slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá Anglické frázy anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners Slovenský jazyk priama metóda Druhy viet metódy výučby gramatika Slovak conversation význam slov a ich použite
Návrat na obsah