slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky anglická gramatika Anglické frázy Druhy viet doučovanie Business English Slovak slang Slovak nouns Slovenský jazyk Anglické prídavné mená Slovak cases Anglické frazálne slovesá teória literatúry Slovak word formation Metódy výučby Doučovanie rečnícky štýl Motivácia Slovak conversation slovak for foreigners English in use Slovak for foreigners Slovenská literatúra verbs with prepositions Slovenská gramatika prekladateľstvo obchodná angličtina Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky anglické časy maturita English grammar slovenská gramatika gramatika Typy angličtiny Anglické slovesá Specialized English Slovak dialogues English for everyday life Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov pohovor v angličtine metódy výučby anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba význam slov a ich použite anglické opozitá Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa učenie sa reparát Slovak tenses prídavné mená Súdny preklad frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Slovak dialogue Anglické zámená význam slov slovak for foreigners, time Gerundium Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba slohové útvary slovenská literatúra Anglická gramatika Medical Slovak Slovak questions angličtina Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, Slovak vocabulary priama metóda anglická výslovnosť angličtina pre obchod slovné spojenia english for travelling
Návrat na obsah