spojky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Slovak dialogues Skúšky z jazyka slovenská gramatika Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko Motivácia Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine verbs with prepositions výučba, doučovanie Slovak cases Angličtina pre špecifické situácie Slovak sentences Slovak conversation Doučovanie slohové útvary teória literatúry Obchodná angličtina angličtina pre obchod rečnícky štýl význam slov Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Súdny preklad význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk Gerundium pomôcky k učeniu sa Slovenská gramatika anglická výslovnosť anglické opozitá frázové slovesá Business English učenie sa Slovak questions doučovanie Anglické frázy prekladateľstvo anglická konverzácia obchodná angličtina Slovak grammar slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Slovak vocabulary Anglické frazálne slovesá Slovak pronunciation Vetná skladba Slovak phrases anglicko - slovenská konverzácia reparát angličtina prídavné mená Medical Slovak angličtina pre lekárov Slovenský jazyk Anglické slovesá metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak word formation Slovak nouns Predminulý priebehový čas priama metóda maturita Slovak verbs Slovak dialogue Anglické prídavné mená Druhy viet Spisovná slovenčina slovak for foreigners, time English for everyday life metódy výučby, jazyky anglická gramatika Slovak tenses slovak for foreigners English in use gramatika slovné spojenia anglické skratky English grammar Anglická gramatika english for travelling Anglické frázové slovesá anglické časy Metódy výučby Slovak slang Specialized English vetná skladba
Návrat na obsah