telling - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky Slovak nouns Anglická gramatika angličtina Slovak tenses maturita Anglické frazálne slovesá vetná skladba slovenské nárečia, slovensko English in use angličtina pre obchod Slovak dialogues Specialized English Business English význam slov Slovenská literatúra anglická gramatika slovné spojenia Slovak conversation Slovak for foreigners Medical Slovak Anglické frázové slovesá anglické skratky Typy angličtiny Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie priama metóda Gerundium obchodná angličtina význam slov a ich použite Metódy výučby Slovak cases angličtina pre lekárov anglické opozitá pohovor v angličtine prídavné mená slohové útvary Skúšky z jazyka English for everyday life Súdny preklad Anglické slovesá metódy výučby Anglické prídavné mená slovak for foreigners, time doučovanie Druhy viet Slovenský jazyk Doučovanie frázové slovesá Slovak questions anglické časy anglicko - slovenská konverzácia učenie sa Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa gramatika Slovak grammar Anglické zámená teória literatúry English grammar verbs with prepositions slovenská gramatika Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá reparát Slovak sentences Anglické frázy slovak for foreigners Slovenská gramatika výučba, doučovanie english for travelling tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra
Návrat na obsah