telling - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners Slovak nouns Slovak cases Slovenská literatúra maturita metódy výučby, jazyky Business English Anglické zámená Slovak word formation Súdny preklad Slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko význam slov metódy, vzdelávanie, anglické skratky Angličtina pre špecifické situácie slovné spojenia slovenská gramatika anglické časy Slovak sentences gramatika English grammar význam slov a ich použite obchodná angličtina priama metóda slovak for foreigners, time verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa Slovak questions Nepravidelné stupňovanie Spisovná slovenčina tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika Slovak tenses Anglické frázy Slovak conversation Slovenský jazyk anglická výslovnosť Doučovanie Jednoduchá veta slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba angličtina Specialized English english for travelling pohovor v angličtine rečnícky štýl Typy angličtiny Anglická gramatika English in use anglická konverzácia Skúšky z jazyka Slovak vocabulary Slovak slang Slovak dialogues angličtina pre obchod prekladateľstvo English for everyday life Slovak grammar doučovanie Druhy viet vetná skladba Anglické frázové slovesá Gerundium metódy výučby Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená Slovak dialogue Metódy výučby učenie sa Medical Slovak Predminulý priebehový čas teória literatúry prídavné mená Anglické frazálne slovesá pomôcky k učeniu sa angličtina pre lekárov Motivácia výučba, doučovanie anglické opozitá slovenská literatúra Slovak verbs frázové slovesá
Návrat na obsah